งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principle of Graphic Design Aj. Metinee Adam. Agenda Resolution Color Mode File Format.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principle of Graphic Design Aj. Metinee Adam. Agenda Resolution Color Mode File Format."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principle of Graphic Design Aj. Metinee Adam

2 Agenda Resolution Color Mode File Format

3 Resolution Part 1

4 Resolution การกำหนดความละเอียดของภาพ (Resolution) จะต้องทำการกำหนดให้เหมาะสมกับลักษณะของ งานที่จะนำภาพนั้นไปใช้ เพื่อให้ชิ้นงานผลลัพธ์ออกมาดี ภาพมีความคมชัด และสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการใช้งานแต่ประเภทได้ดีและ เหมาะสม โดยความละเอียดของภาพที่เหมาะสมกับ งานแต่ละแบบ สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ ความละเอียดสำหรับการแสดงผลบนจอ คอม ความละเอียดสำหรับภาพที่จะนำไปพิมพ์ ผ่าน Printer ความละเอียดสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์

5 ความละเอียดสำหรับการแสดงผลบนจอ คอม สำหรับภาพที่จะนำไปใช้เพื่อแสดงผลผ่าน หน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น รูปภาพที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์ รูปที่จะ นำไปใช้ในการ presentation หรือรูปที่จะตัด หรือตกแต่งเพื่อ นำไปใช้กับ โทรศัพท์มือถือนั้น ให้กำหนดความละเอียดของ ภาพไว้ที่ 72 – 96 pixel / inch เนื่องจากภาพที่ต้องแสดงบนจอคอมนั้น ต้องการความละเอียด ที่ไม่สูงมากนัก และขนาดไฟล์ควรจะมีขนาดเล็ก เพื่อให้การแสดงผล สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6 ความละเอียดสำหรับภาพที่จะนำไปพิมพ์ ผ่าน printer ความละเอียดของภาพที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ ภาพที่ต้องพิมพ์ผ่าน printer ลงบนกระดาษนั้น ควรจะอยู่ที่ความ ละเอียด 150 pixel / inch ขึ้นไป เพราะจะทำให้งานมี ความคมชัดและ สีสันที่ได้รับจากการพิมพ์ภาพมีความสวยงามมาก ยิ่งขึ้น

7 ความละเอียดสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับภาพที่จะนำไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ หรืองานที่ต้องส่ง โรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์ออกมา เช่น โปสเตอร์ โฆษณา ปกนิตยสาร หรือสื่อ สิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น ๆ จะต้องใช้ความละเอียดที่สูง กว่าภาพที่ใช้ในงาน ประเภทอื่น ความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับงานสื่อ สิ่งพิมพ์ คือ ความละเอียดขั้นต่ำ 300 Pixel/inch เพื่อให้งาน ที่ได้ออกมามี ความชัดเจน สีสันสวยงาม และมีความคมชัด

8 Color Mode Part 2

9 Color Mode โหมดสี คือ รูปแบบของการผสมสี เพื่อ นำไปใช้ในการงาน ประเภทต่าง ๆ โดยโหมดสีแต่ละประเภทก็จะ เหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน โหมดสีมีอยู่หลายประเภท แต่ถ้าโหมดสีที่ ใช้ในงานกราฟิกแล้ว จะมีอยู่แค่เพียง 3 ประเภทที่นิยมใช้งานอยู่เป็น ประจำ ดังนี้ Grayscale Mode RGB Mode CMYK Mode

10 Grayscale Mode เป็นโหมดสีที่มีเพียงสีเดียว คือ สีดำ การ แสดงผลของภาพจะเป็น การแสดงน้ำหนักของสี ไล่โทนสีและน้ำหนักของสี จากสีดำ เทา และขาว เรานิยมใช้สีในโหมด Grayscale ในงาน พิมพ์บางประเภท ที่ต้องอาศัยการประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ เนื่องจากว่าใช้เฉดสีหลักเพียงแค่ สีเดียว คือ สีดำ

11 Grayscale Mode

12 RGB MODE - โหมดสีสำหรับแสดงผลบน จอภาพ โหมดสีที่ถอดคุณสมบัติของภาพแบบ RGB มาสร้างเป็น โหมดภาพ โดยมีสี แดง เขียว และน้ำเงิน โดยแต่ ละสีจะไล่ได้ 256 ระดับ โดยใช้หลักการการรวมแสงสี ซึ่งสามารถ สร้างสีได้สูงสุด 16.7 ล้านสี หลักการแสดงสีของ จอคอมพิวเตอร์นั้นจะ แสดงเป็น RGB อยู่แล้ว ฉะนั้น ไม่ว่าจะเลือกโหมดการทำงานใดก็ ตาม การแสดงผลบน จอภาพก็จะใช้เป็น RGB อยู่เช่นเดิม

13 RGB Mode

14 CMYK - โหมดสีสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ โหมดมาตรฐานสำหรับเครื่องพิมพ์ โดย แบ่งสีเป็น 4 สีหลัก ได้แก่ ฟ้า ชมพูม่วง เหลือง และดำ โดยในแต่ละสี จะมีค่า 8 Bit ซึ่งทำ ให้ในแต่ละ Pixcl จะเก็บค่าถึง 32 Bit ในโหมดนี้ Photoshop จัดเตรียมสำหรับ ภาพที่ใช้ใน การพิมพ์ โดยแก้ไขจุดบกพล่องของโหมดสี RBG ที่เครื่องพิมพ์ไม่ สามารถพิมพ์สีบางสีออกไปได้

15 CMYK

16 File Format Part 3

17 ชนิดของไฟล์ภาพ TIF (.tif) Bitmap (.bmp) JPEG (.jpg,.jpeg) GIF (.gif )

18 TIF (.tif) ไฟล์รูปชนิด tif หรือ ไฟล์นามสกุล.tif นั้น เป็นไฟล์ที่นิยม ใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลข้ามระหว่างโปรแกรม หรือ ระหว่างระบบปฏิบัติการ เช่น จากโปรแกรม Photoshop --> MS Word หรือ จาก Windows --> Mac นอกจากนี้เป็นไฟล์ที่นิยมใช้สำหรับส่งงานเข้า โรงพิมพ์ เนื่องจาก เป็นไฟล์ที่รองรับโหมดสีแบบ CMYK และที่สำคัญเป็น ไฟล์ที่สามารถเก็บ คุณสมบัติต่างๆ ที่ปรับแต่งด้วย Photoshop ได้เหมือน ต้นฉบับทุกประการ อีกทั้งยังสามารถนำมาเปิดแก้ไขกับ Photoshop ได้ ภายหลังอีกด้วย

19

20 Bitmap (.bmp) ไฟล์ชนิด Bitmap หรือไฟล์นามสกุล.bmp เป็นไฟล์ ภาพของระบบปฏิบัติการ Windows ข้อดี - เก็บรายละเอียดของรูปได้ เยอะ ข้อเสีย - ไม่รองรับโหมด CMYK จึงนำไปใช้กับงาน สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ และยังไม่สามารถนำไป แสดงผลบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

21

22 JPEG (.jpg) เป็นไฟล์ที่นิยมใช้กับการแสดงผล ภาพบนคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นไฟล์ที่ สามารถบีบอัดขนาดให้มี ขนาดเล็กลงได้มาก แสดงผลได้รวดเร็ว แต่ มีข้อเสียอยู่ตรงที่ คุณภาพของไฟล์ที่เราบีบอัดจนมีขนาดเล็ก ลงนั้นจะมีคุณภาพที่ ต่ำลงและความละเอียดก็ต่ำลงไปด้วย เช่นเดียวกัน จึงไม่เหมาะ กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะจะได้ภาพที่พิมพ์ ออกมาแตกหรือเบลอ ไม่ชัดเจน

23

24 GIF (.gif) เป็นภาพอีกชนิดที่นิยมนำไปใช้กับ การแสดงผลบน อินเทอร์เน็ต เนื่องจากไฟล์ถูกบีบอัดจนมี ขนาดเล็ก แสดงผลได้ รวดเร็ว ไฟล์ภาพชนิดนี้เหมาะกับรูปที่มีความ ละเอียดของสี น้อย เช่น รูปโลโก้ รูปการ์ตูน นอกจากนี้ไฟล์ภาพชนิดนี้ยังสามารถ สร้าง ภาพเคลื่อนไหว และภาพที่มีสีพื้นหลัง โปร่งใสได้อีกด้วย

25


ดาวน์โหลด ppt Principle of Graphic Design Aj. Metinee Adam. Agenda Resolution Color Mode File Format.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google