งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principle of Graphic Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principle of Graphic Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principle of Graphic Design
Aj. Metinee Adam

2 Agenda Resolution Color Mode File Format

3 Part 1 Resolution

4 Resolution การกำหนดความละเอียดของภาพ (Resolution)
จะต้องทำการกำหนดให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่จะนำภาพนั้นไปใช้ เพื่อให้ชิ้นงานผลลัพธ์ออกมาดี ภาพมีความคมชัด และสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการใช้งานแต่ประเภทได้ดีและเหมาะสม โดยความละเอียดของภาพที่เหมาะสมกับงานแต่ละแบบ สามารถแสดงรายละเอียดดังนี้ ความละเอียดสำหรับการแสดงผลบนจอคอม ความละเอียดสำหรับภาพที่จะนำไปพิมพ์ผ่าน Printer ความละเอียดสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์

5 ความละเอียดสำหรับการแสดงผลบนจอคอม
สำหรับภาพที่จะนำไปใช้เพื่อแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เช่น รูปภาพที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์ รูปที่จะนำไปใช้ในการ presentation หรือรูปที่จะตัด หรือตกแต่งเพื่อนำไปใช้กับ โทรศัพท์มือถือนั้น ให้กำหนดความละเอียดของภาพไว้ที่ 72 – 96 pixel / inch เนื่องจากภาพที่ต้องแสดงบนจอคอมนั้น ต้องการความละเอียด ที่ไม่สูงมากนัก และขนาดไฟล์ควรจะมีขนาดเล็ก เพื่อให้การแสดงผล สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

6 ความละเอียดสำหรับภาพที่จะนำไปพิมพ์ผ่าน printer
ความละเอียดของภาพที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ภาพที่ต้องพิมพ์ผ่าน printer ลงบนกระดาษนั้น ควรจะอยู่ที่ความละเอียด 150 pixel / inch ขึ้นไป เพราะจะทำให้งานมีความคมชัดและ สีสันที่ได้รับจากการพิมพ์ภาพมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

7 ความละเอียดสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์
สำหรับภาพที่จะนำไปใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ หรืองานที่ต้องส่ง โรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์ออกมา เช่น โปสเตอร์โฆษณา ปกนิตยสาร หรือสื่อ สิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น ๆ จะต้องใช้ความละเอียดที่สูงกว่าภาพที่ใช้ในงาน ประเภทอื่น ความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ความละเอียดขั้นต่ำ 300 Pixel/inch เพื่อให้งานที่ได้ออกมามี ความชัดเจน สีสันสวยงาม และมีความคมชัด

8 Part 2 Color Mode

9 Color Mode โหมดสี คือ รูปแบบของการผสมสี เพื่อนำไปใช้ในการงาน
ประเภทต่าง ๆ โดยโหมดสีแต่ละประเภทก็จะเหมาะสมกับงานที่แตกต่างกัน โหมดสีมีอยู่หลายประเภท แต่ถ้าโหมดสีที่ใช้ในงานกราฟิกแล้ว จะมีอยู่แค่เพียง 3 ประเภทที่นิยมใช้งานอยู่เป็นประจำ ดังนี้ Grayscale Mode RGB Mode CMYK Mode

10 Grayscale Mode เป็นโหมดสีที่มีเพียงสีเดียว คือ สีดำ การแสดงผลของภาพจะเป็น การแสดงน้ำหนักของสี ไล่โทนสีและน้ำหนักของสีจากสีดำ เทา และขาว เรานิยมใช้สีในโหมด Grayscale ในงานพิมพ์บางประเภท ที่ต้องอาศัยการประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ เนื่องจากว่าใช้เฉดสีหลักเพียงแค่ สีเดียว คือ สีดำ

11 Grayscale Mode

12 RGB MODE - โหมดสีสำหรับแสดงผลบนจอภาพ
โหมดภาพ โดยมีสี แดง เขียว และน้ำเงิน โดยแต่ละสีจะไล่ได้ 256 ระดับ โดยใช้หลักการการรวมแสงสี ซึ่งสามารถสร้างสีได้สูงสุด 16.7 ล้านสี หลักการแสดงสีของ จอคอมพิวเตอร์นั้นจะแสดงเป็น RGB อยู่แล้ว ฉะนั้น ไม่ว่าจะเลือกโหมดการทำงานใดก็ตาม การแสดงผลบน จอภาพก็จะใช้เป็น RGB อยู่เช่นเดิม

13 RGB Mode

14 CMYK - โหมดสีสำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์
โหมดมาตรฐานสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยแบ่งสีเป็น 4 สีหลัก ได้แก่ ฟ้า ชมพูม่วง เหลือง และดำ โดยในแต่ละสีจะมีค่า 8 Bit ซึ่งทำ ให้ในแต่ละ Pixcl จะเก็บค่าถึง 32 Bit ในโหมดนี้ Photoshop จัดเตรียมสำหรับภาพที่ใช้ใน การพิมพ์ โดยแก้ไขจุดบกพล่องของโหมดสี RBG ที่เครื่องพิมพ์ไม่ สามารถพิมพ์สีบางสีออกไปได้

15 CMYK

16 Part 3 File Format

17 ชนิดของไฟล์ภาพ TIF (.tif) Bitmap (.bmp) JPEG (.jpg , .jpeg)
GIF ( .gif )

18 TIF (.tif) ไฟล์รูปชนิด tif หรือ ไฟล์นามสกุล .tif นั้น เป็นไฟล์ที่นิยม
ใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลข้ามระหว่างโปรแกรม หรือระหว่างระบบปฏิบัติการ เช่น จากโปรแกรม Photoshop --> MS Word หรือจาก Windows --> Mac นอกจากนี้เป็นไฟล์ที่นิยมใช้สำหรับส่งงานเข้าโรงพิมพ์ เนื่องจาก เป็นไฟล์ที่รองรับโหมดสีแบบ CMYK และที่สำคัญเป็นไฟล์ที่สามารถเก็บ คุณสมบัติต่างๆ ที่ปรับแต่งด้วย Photoshop ได้เหมือนต้นฉบับทุกประการ อีกทั้งยังสามารถนำมาเปิดแก้ไขกับ Photoshop ได้ภายหลังอีกด้วย

19

20 Bitmap (.bmp) ไฟล์ชนิด Bitmap หรือไฟล์นามสกุล .bmp เป็นไฟล์ ภาพของระบบปฏิบัติการ Windows ข้อดี - เก็บรายละเอียดของรูปได้เยอะ ข้อเสีย - ไม่รองรับโหมด CMYK จึงนำไปใช้กับงาน สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้ และยังไม่สามารถนำไปแสดงผลบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย

21

22 JPEG (.jpg) เป็นไฟล์ที่นิยมใช้กับการแสดงผลภาพบนคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นไฟล์ที่สามารถบีบอัดขนาดให้มี ขนาดเล็กลงได้มาก แสดงผลได้รวดเร็ว แต่มีข้อเสียอยู่ตรงที่ คุณภาพของไฟล์ที่เราบีบอัดจนมีขนาดเล็กลงนั้นจะมีคุณภาพที่ ต่ำลงและความละเอียดก็ต่ำลงไปด้วยเช่นเดียวกัน จึงไม่เหมาะ กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะจะได้ภาพที่พิมพ์ออกมาแตกหรือเบลอ ไม่ชัดเจน

23

24 GIF (.gif) เป็นภาพอีกชนิดที่นิยมนำไปใช้กับการแสดงผลบน อินเทอร์เน็ต เนื่องจากไฟล์ถูกบีบอัดจนมีขนาดเล็ก แสดงผลได้ รวดเร็ว ไฟล์ภาพชนิดนี้เหมาะกับรูปที่มีความละเอียดของสี น้อย เช่น รูปโลโก้ รูปการ์ตูน นอกจากนี้ไฟล์ภาพชนิดนี้ยังสามารถสร้าง ภาพเคลื่อนไหว และภาพที่มีสีพื้นหลังโปร่งใสได้อีกด้วย

25


ดาวน์โหลด ppt Principle of Graphic Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google