งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข่าวกรองจังหวัด ชายแดนภาคใต้. หน่วยข่าวในพื้นที่ 1. หน่วยทางยุทธวิธี 42 หน่วย - ระดับ ฉก. จังหวัด 8 หน่วย - ฉก. หมายเลข 2 ตัว 18 หน่วย - กกล. ทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข่าวกรองจังหวัด ชายแดนภาคใต้. หน่วยข่าวในพื้นที่ 1. หน่วยทางยุทธวิธี 42 หน่วย - ระดับ ฉก. จังหวัด 8 หน่วย - ฉก. หมายเลข 2 ตัว 18 หน่วย - กกล. ทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข่าวกรองจังหวัด ชายแดนภาคใต้

2 หน่วยข่าวในพื้นที่ 1. หน่วยทางยุทธวิธี 42 หน่วย - ระดับ ฉก. จังหวัด 8 หน่วย - ฉก. หมายเลข 2 ตัว 18 หน่วย - กกล. ทพ. จชต., ฉก. ทพ. 13 หน่วย - ฉก. ตชด., กก, ตชด. 3 หน่วย 2. หน่วยข่าวส่วนกลางในพื้นที่ 25 หน่วย - ศรภ. สน. จชต., บก. ควบคุม 4, ฝขว. ศปก. ทบ., ชค.952, นฝด.2, กก.5 บก. ส.1, สกข. ปค. มท., DSI, ขกท. สน. จชต., ฉก. ขกท. พล. ร.15, ศตก. ศขก. จชต., กรข./ นว. ศขก. จชต, ชป. ภัยแทรกซ้อน, ชป. แก้ไขปัญหายาเสพติด, ชป. เป้าหมายต่างประเทศ, ชป. พิเศษ กอ. รมน. ภาค 4 สน., กอ. รมน. จว. 5 จว., กกล. ทอ. ฉก.9, ทรภ.2, ทรภ.3, สน. ปทม. ศปก. ทภ.4

3 หน่วยข่าวในพื้นที่ 3. กกล. ตร. จชต. 61 หน่วย - สถานีตำรวจภูธร 59 สภ. - ศพส. กกล. ตร. จชต. - ศพฐ.10


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข่าวกรองจังหวัด ชายแดนภาคใต้. หน่วยข่าวในพื้นที่ 1. หน่วยทางยุทธวิธี 42 หน่วย - ระดับ ฉก. จังหวัด 8 หน่วย - ฉก. หมายเลข 2 ตัว 18 หน่วย - กกล. ทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google