งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข่าวกรองจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข่าวกรองจังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข่าวกรองจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี คือ มิติแห่งพลัง

2 หน่วยข่าวในพื้นที่ 1.หน่วยทางยุทธวิธี 42 หน่วย
1.หน่วยทางยุทธวิธี 42 หน่วย - ระดับ ฉก.จังหวัด 8 หน่วย - ฉก.หมายเลข 2 ตัว หน่วย - กกล.ทพ.จชต., ฉก.ทพ หน่วย - ฉก.ตชด., กก,ตชด หน่วย 2.หน่วยข่าวส่วนกลางในพื้นที่ 25 หน่วย - ศรภ.สน.จชต., บก.ควบคุม 4, ฝขว.ศปก.ทบ., ชค.952, นฝด.2, กก.5 บก.ส.1, สกข.ปค.มท., DSI, ขกท.สน.จชต., ฉก.ขกท.พล.ร.15, ศตก.ศขก.จชต., กรข./นว.ศขก.จชต, ชป.ภัยแทรกซ้อน, ชป.แก้ไขปัญหายาเสพติด, ชป.เป้าหมายต่างประเทศ, ชป.พิเศษ กอ.รมน.ภาค 4 สน.,กอ.รมน.จว. 5 จว., กกล.ทอ.ฉก.9, ทรภ.2, ทรภ.3, สน.ปทม.ศปก.ทภ.4

3 หน่วยข่าวในพื้นที่ 3. กกล.ตร.จชต. 61 หน่วย - สถานีตำรวจภูธร 59 สภ.
3. กกล.ตร.จชต หน่วย - สถานีตำรวจภูธร 59 สภ. - ศพส.กกล.ตร.จชต. - ศพฐ.10


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข่าวกรองจังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google