งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ของ พล. ต. อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องศรียานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ของ พล. ต. อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องศรียานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ของ พล. ต. อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2 นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 1. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน พระมหากษัตริย์ 2. การป้องกันและปราบปรามยา เสพติด 3. การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จะต้องมีการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการข่าวเชิงรุก นโยบาย พล. ต. อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

3 นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรม 5. การแก้ไขปัญหาก่อการร้ายและ อาชญากรรมเฉพาะทาง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรม ทางคอมพิวเตอร์ 6. การรักษาความสงบเรียบร้อยใน การชุมนุมเรียกร้อง ยึดมั่นภายใต้กรอบกฎหมายตาม หลักสากลในการ ปฏิบัติงาน นโยบาย พล. ต. อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557

4 นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 7. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8. การดูแลนักท่องเที่ยว 9. การทำงานด้านชุมชนสัมพันธ์ จะต้องมีการแสวงหา ความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือ ประชนในพื้นที่ 10. งานด้านการจราจร จะต้องมี การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อตำรวจจราจร นโยบาย พล. ต. อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2557


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2557 ของ พล. ต. อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี วันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องศรียานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google