งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ ใน สถานีตำรวจภูธรดงละคร อย่าง สม่ำเสมอและปรับปรุงสภาพ แวดล้อมทำความสะอาด อย่าง สม่ำเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ ใน สถานีตำรวจภูธรดงละคร อย่าง สม่ำเสมอและปรับปรุงสภาพ แวดล้อมทำความสะอาด อย่าง สม่ำเสมอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ ใน สถานีตำรวจภูธรดงละคร อย่าง สม่ำเสมอและปรับปรุงสภาพ แวดล้อมทำความสะอาด อย่าง สม่ำเสมอ

4 เคารพธงชาติและประชุมเน้นย้ำข้อสั่ง การ ของผู้บังคับบัญชา

5 สภ. ดงละคร ตั้งจุดตรวจจุด สกัดเข็มแข็ง ในพื้นที่รับผิดชอบ

6 - ๒ -

7 ผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กลุ่มที่ ๑ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ - ไม่มีเกิด กลุ่มที่ ๒ คดีชีวิตร่างกายและเพศ - ไม่ มีเกิด กลุ่มที่ ๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ - ไม่ มีเกิด กลุ่มที่ ๔ คดีที่น่าสนใจ - ไม่มี เกิด กลุ่มที่ ๕ คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย - ยาเสพติด เกิด ๓ ราย จับกุม ๓ คน


ดาวน์โหลด ppt ทำความสะอาดประจำสัปดาห์ ใน สถานีตำรวจภูธรดงละคร อย่าง สม่ำเสมอและปรับปรุงสภาพ แวดล้อมทำความสะอาด อย่าง สม่ำเสมอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google