งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง. แผนผังผู้บังคับบัญชาของพิสูจน์ หลักฐานจังหวัดตรัง นวท.( สบ 2) ฯ หน. พฐ. จว. ตรัง นวท.( สบ 1) พฐ. จว. ตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง. แผนผังผู้บังคับบัญชาของพิสูจน์ หลักฐานจังหวัดตรัง นวท.( สบ 2) ฯ หน. พฐ. จว. ตรัง นวท.( สบ 1) พฐ. จว. ตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง

2 แผนผังผู้บังคับบัญชาของพิสูจน์ หลักฐานจังหวัดตรัง นวท.( สบ 2) ฯ หน. พฐ. จว. ตรัง นวท.( สบ 1) พฐ. จว. ตรัง

3 สถานภาพกำลังพล พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง อัตรากำลังพลรวม จำนวน 25 คน ชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน อัตราอนุญาต 22 คน มีตัวคนจริง 20 คน อัตราว่าง 2 คน อัตราอนุญาต 3 คน มีตัวคนจริง 2 คน อัตราว่าง 1 คน

4 ขีดความสามารถ - ตรวจสถานที่เกิดเหตุ - ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด - ด้านคุณภาพวิเคราะห์ - ด้านปริมาณวิเคราะห์ - ตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ ผู้ต้องหา, สมัครงาน, ขออนุญาต และสเก็ตซ์ภาพใบหน้าคนร้าย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง

5 รอง ผบก. ศพฐ. 9 ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีสวดอภิธรรม ด. ต. รุ่งรวิน เกตณรายณ์


ดาวน์โหลด ppt พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรัง. แผนผังผู้บังคับบัญชาของพิสูจน์ หลักฐานจังหวัดตรัง นวท.( สบ 2) ฯ หน. พฐ. จว. ตรัง นวท.( สบ 1) พฐ. จว. ตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google