งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Process of making enriched artificial rice กระบวนการทำเมล็ดข้าวเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Process of making enriched artificial rice กระบวนการทำเมล็ดข้าวเทียม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Process of making enriched artificial rice กระบวนการทำเมล็ดข้าวเทียม
ชื่อเรื่อง สิทธิบัตร Process of making enriched artificial rice กระบวนการทำเมล็ดข้าวเทียม ซึ่งประกอบด้วยสารที่เพิ่มคุณค่า หมายเลขสิทธิบัตร (ชื่อย่อประเทศ เลขที่) US5,403,606

2 สาระสำคัญ กระบวนการทำผลิตภัณฑ์ข้าวเทียม ซึ่งประกอบด้วยน้ำอย่างน้อย 50-98% โดยมีแป้งหรืออนุพันธุ์ของแป้งเป็นองค์ประกอบอย่างน้อย 2-45% ประโยชน์ 1.เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ข้าว 2.เพื่อเพิ่มสารอาหารอื่นที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งเป็นสารอาหารที่ไม่มีในข้าว

3 คิดต่อยอด 1. เปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากข้าว เป็น ข้าวโพด ถั่ว มันสำปะหลัง เผือก หรือผลไม้ 2. เพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำ นม น้ำกะทิ 3.เพิ่มสารอาหารอื่นๆ เช่น ไฟเบอร์ สมุนไพร 4. เปลี่ยนกระบวนการในการผลิต หรือขั้นตอนการทำ เช่น การนึ่ง เปลี่ยนเป็นการใช้ไมโครเวฟ การขึ้นรูปเมล็ดข้าวจากรี เป็นเส้นคล้ายขนมจีน ตัวอักษร A B C

4 ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ โรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 และเขต 2


ดาวน์โหลด ppt Process of making enriched artificial rice กระบวนการทำเมล็ดข้าวเทียม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google