งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรตีนสกิมเมอร์ Suttichai Rittitum. The Best ( เออ ! เอ็ง เก่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรตีนสกิมเมอร์ Suttichai Rittitum. The Best ( เออ ! เอ็ง เก่ง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรตีนสกิมเมอร์ Suttichai Rittitum

2 The Best ( เออ ! เอ็ง เก่ง )

3 Ammonia Food O2O2 CO 2 Uneaten food Solid waste and dissolve waste Organic waste from the fish เมือก เลือด ซาก

4 ในระบบนิเวศตาม ธรรมชาติ ไม่มีของเหลือ

5

6 Fish Culture Tank Round, Octagonal, Rectangular or D-ended Fine & Dissolved Solids Removal Foam fractionation Aeration or Oxygenation Air stone diffuser Packed column Down-flow contactor Low head oxygenator U-tube Waste Solids Removal Sedimentation Swirl separators Screen filters Bead filters Double drain Carbon Dioxide Removal Air stone diffuser Packed column Disinfection Ultraviolet light Ozone contact Biological Filtration (Nitrification) Fluidized bed filters Mixed bed filters Trickling filters Rotating bio contactor ที่มา SRAC (Thomas M. Losordo, Michael P. Masser and James Rakocy)

7 กรองน้ำ Aquarium The Standard method The Berlin method The Algae Scrubber method The Jaubert method The Live Sand Bed method The Mud / Eco method Etc.

8 Water management for Aquaculture 1. น้ำต้นทุน 2. พลังงาน หมุนเวียนน้ำ 3. วัฐจักรของน้ำ

9 โปรตีนสกิมเมอร์ What ? When ? Where ? Why ? How ? กรอง ชีวภา พ กรอง ตะกอน การควบคุม เชื้อโรค เติม ออกซิเจ น

10 ระบบกรองน้ำ The Deep Aquarium ประเทศสหราชอาณาจักร Protein skimmer

11

12 ทฤษฎีการสร้าง ( ฟองอากาศ + ระยะเวลาหน่วงของ ฟองอากาศ + ทิศทางการไหลของน้ำ )

13 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน อื่นๆ Pin wheel

14 เครื่องสูบน้ำ Axial flowCentrifugal

15 การใช้พลังงาน

16

17 Water system

18 กรองชีวภาพแบ่งเป็นชุดย่อย

19 Thai Sea

20 Monsoon climate จังหวัดสมุทรสาคร - อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุด 25 O C และ เฉลี่ยสูงสุด 32.6 O C - ปี พ. ศ. 2549 มี ปริมาณน้ำฝน เท่ากับ 1,120.8 มิลลิเมตร

21 Rainforest - 2006 rain 206 day, total rain 3,703.3 millimeter - 2007 rain 199 day, total rain 4,044.7 millimeter - 2008 rain 193 day, total rain 3,090.0 millimeter

22 พังงา สมุทรสงครา ม

23 Daily temperature variation ( บ่อดิน บ้านท่าไข่ ฉะเชิงเทรา )

24 Sea Sand & Sun

25 Muddy Ground

26 Raw water from reservoir or recycle water pH adjustment 1 st step Reducing biomass of micro- organism and organic solid Protein skimmer remove mucus and dead organism 2 nd step Purify water with low nutrient contamination Low chemical treatment technique for Shrimp hatchery 5 – 10 micron low-pressure filter Chlorine 5 - 10 ppm or Ozone Aeration to ready for use

27 Tip ท่อบาง (5) ท่อหนา (13.3)

28 Equipment design

29 The End Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรตีนสกิมเมอร์ Suttichai Rittitum. The Best ( เออ ! เอ็ง เก่ง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google