งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรตีนสกิมเมอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรตีนสกิมเมอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรตีนสกิมเมอร์
Suttichai Rittitum

2 The Best (เออ! เอ็งเก่ง)

3 Organic waste from the fish
Ammonia CO2 Food เมือก เลือด ซาก O2 Uneaten food Solid waste and dissolve waste

4 ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ ไม่มีของเหลือ
ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ ไม่มีของเหลือ

5

6 ที่มา SRAC (Thomas M. Losordo, Michael P. Masser and James Rakocy)
Fine & Dissolved Solids Removal Foam fractionation Carbon Dioxide Removal Air stone diffuser Packed column Fish Culture Tank Round, Octagonal, Rectangular or D-ended Aeration or Oxygenation Air stone diffuser Packed column Down-flow contactor Low head oxygenator U-tube Disinfection Ultraviolet light Ozone contact Waste Solids Removal Sedimentation Swirl separators Screen filters Bead filters Double drain Biological Filtration (Nitrification) Fluidized bed filters Mixed bed filters Trickling filters Rotating bio contactor

7 กรองน้ำ Aquarium The Standard method The Berlin method
The Algae Scrubber method The Jaubert method The Live Sand Bed method The Mud / Eco method Etc.

8 Water management for Aquaculture
น้ำต้นทุน พลังงานหมุนเวียนน้ำ วัฐจักรของน้ำ

9 โปรตีนสกิมเมอร์ What ? When ? Where ? Why ? How ?
เติมออกซิเจน กรองชีวภาพ กรองตะกอน การควบคุมเชื้อโรค

10 ระบบกรองน้ำ The Deep Aquarium ประเทศสหราชอาณาจักร Protein skimmer

11

12 ทฤษฎีการสร้าง (ฟองอากาศ + ระยะเวลาหน่วงของฟองอากาศ + ทิศทางการไหลของน้ำ)

13 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
Pin wheel

14 เครื่องสูบน้ำ Axial flow Centrifugal

15 การใช้พลังงาน

16

17 Water system

18 กรองชีวภาพแบ่งเป็นชุดย่อย

19 Thai Sea

20 Monsoon climate จังหวัดสมุทรสาคร
- อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 25 OC และเฉลี่ยสูงสุด 32.6 OC - ปี พ.ศ มีปริมาณน้ำฝน เท่ากับ 1,120.8 มิลลิเมตร

21 Rainforest - 2007 rain 199 day, total rain 4,044.7 millimeter

22 สมุทรสงคราม พังงา

23 Daily temperature variation (บ่อดิน บ้านท่าไข่ ฉะเชิงเทรา)

24 Sea Sand & Sun

25 Muddy Ground

26 Raw water from reservoir or recycle water
5 – 10 micron low-pressure filter pH adjustment 1st step Reducing biomass of micro-organism and organic solid Protein skimmer remove mucus and dead organism Chlorine ppm or Ozone 2nd step Purify water with low nutrient contamination Aeration to ready for use Low chemical treatment technique for Shrimp hatchery

27 Tip ท่อบาง (5) ท่อหนา (13.3)

28 Equipment design

29 Thank you for your attention
The End Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรตีนสกิมเมอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google