งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษาเทคโนโลยี การบำบัดน้ำเสีย. โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่สามารถจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) บำบัดน้ำเสียสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษาเทคโนโลยี การบำบัดน้ำเสีย. โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่สามารถจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) บำบัดน้ำเสียสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษาเทคโนโลยี การบำบัดน้ำเสีย

2 โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่สามารถจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) บำบัดน้ำเสียสูงสุด 350,000 ลูกบาศก์เมตร

3 1. สถานีสูบน้ำเสีย  25 เมตร ลึก 23 เมตร เครื่องสูบน้ำ 16 ตัว 2. ตะแกรงละเอียด 8 ตัว มีช่องว่างระหว่างตะแกรงขนาด 12 มิลลิเมตร

4 3. ถังดักกรวดทรายแบบพ่นอากาศ ขนาด 3.2 x 9.45 x 5.2 เมตร จำนวน 8 ราง 4. ถังเลี้ยงตะกอน ขนาด33 x ยาว 98 x ลึก 7.5 เมตร จำนวน 4 ถัง

5 รางรับน้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อนำน้ำเข้าสู่ ถังตกตะกอน 6. ถังตกตะกอน  31 เมตร ลึก 5 เมตร 15 ถัง น้ำใสที่ผ่านการตกตะกอนไหลผ่านฝายน้ำล้นเพื่อเข้าสู่ระบบระบายน้ำ น้ำผ่านการบำบัดจากถังเติมอากาศ ถูกสูบส่งขึ้นมายังถังตกตะกอน

6 น้ำใสที่ผ่านการตกตะกอนผ่านการเติม อากาศแบบขั้นบันได Cascade ก่อน ระบายออกสู่คลองสามเสน ตะกอนที่ผ่านจากเครื่องรีดตะกอนถูกรวบรวม ไปกำจัดที่หนองแขม

7 ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศิริราช 1. ตะแกรงละเอียด 2. บ่อปรับเสมอ ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง บำบัดน้ำเสียสูงสุด 6,900 ลูกบาศก์เมตร

8 3. บ่อเติมอากาศ แบบ biodrum 4. บ่อตกตะกอน

9 5. การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค การหมุนเวียนตะกอน กลับถังเติมอากาศ เครื่องรีดตะกอน แบบสายพาน

10 ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งแบบคลองวนเวียน บำบัดน้ำเสียสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตร

11 1. บ่อสูบน้ำ2. คลองวนเวียนใช้บำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศแบบแนวนอน (rotor)

12 น้ำที่ผ่านการบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อตกตะกอน บ่อตกตะกอน

13 ระบบบำบัดน้ำเสีย บ.โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ชนิด: ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศแบบ UASB (upflow anaerobic sludge blanket) และ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ชนิดกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้ บำบัดน้ำเสียสูงสุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร

14 ถังปฏิกิริยา UASB หอกำจัดกลิ่น เม็ดแบคทีเรียจากถัง UASB

15

16

17 Thank You for your Attention We can’t do wrong anymore.


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษาเทคโนโลยี การบำบัดน้ำเสีย. โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ชนิด : ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง ที่สามารถจัดสารอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) บำบัดน้ำเสียสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google