งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr. Assadawut Khanto Studying Ph.D. (Kasetsart University) M.Sc Environmental Engineering Aalborg University B.Eng Civil Engineering (Mahidol University)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr. Assadawut Khanto Studying Ph.D. (Kasetsart University) M.Sc Environmental Engineering Aalborg University B.Eng Civil Engineering (Mahidol University)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr. Assadawut Khanto Studying Ph.D. (Kasetsart University) M.Sc Environmental Engineering Aalborg University B.Eng Civil Engineering (Mahidol University)

2 Course Syllabus 24/06/55 Introduction of preventive pollution control 1/07/55 Water Balance and Wastewater Treatment technology (1) 8/07/55 Water Balance and Wastewater Treatment technology (2) and Test 15/07/55 Air Quality and Air Emission from Industry (1) 22/07/55 Transportation 29/07/55 Noise Level (1) 5/08/55 Present Project Final Exam

3 Point! Present 30 points Pretest 30 points Final Exam 30 points Class attend 10 points

4 Mass Balance again!!!!! 10 2 18

5 Unit process Unit of Process NaOH 30 Material 55 H2O 15 Algohol 30 OUTPUT 15 OUTPUT 10 Output 400 INPUT 20 INPUT 15INPUT? LOSS 20

6 Wastewater parameters Biological Oxygen Demand (BOD) mg/l Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l COD Always > BOD Dissolve Oxygen (DO) how much oxygen in wastewater mg/l Organic matter (ORG) mg/l pH Temperature (Temp) o C Flow rater (Q) m 3 /d Area (A) m 2 Volume (V) m 3

7 What was happening?? DO LOW! นครราชสีมา 14 ก. ค. - ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิด เหตุปลาลอยตายเป็นเบือ ในลำตะคอง คาดเกิดจาก การปล่อยสารเคมีที่เป็น พิษลงในลำน้ำ ด้าน นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา ประสาน ชลประทานปล่อยน้ำจาก อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ผลักดันน้ำเสียออกไป ยืนยันไม่กระทบประปา ของเทศบาลแน่นอน

8 Anaerobic Condition ความ สกปรก ของน้ำ เสีย BOD COD แบคทีเรีย น้ำ เสี ย ถังบำบัดแบบ ปิด ไม่ให้มี อากาศ อื่นๆ น้ำทิ้ง มีเทน

9 Anaerobic Condition ความ สกปรก ของน้ำ เสีย BOD COD แบคทีเรีย น้ำ เสี ย ถังบำบัดแบบ ปิด ไม่ให้มี อากาศ อื่นๆ น้ำทิ้ง มีเทน ตะกอน ดูดส้วม

10 Anaerobic Condition (No Oxygen) Remove organic matter to others parameters!

11 Anaerobic Process

12 Hydrolysis : Organic matter (BIG to SMALL) Acidoginersis: pH dropped Methanogenesis : pH Increased to over 7 Remove organic matter to CO 2, CH 4 New cell and Energy Electricity produced by CH 4 is the advantage of anaerobic condition

13 ไฮโดรลิซิส (Hydrolysis): สารอินทรีย์ ( เศษพืชผัก เนื้อสัตว์ ) มี องค์ประกอบสำคัญคือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน แบคทีเรียจะปล่อยเอ็นไซม์เอกซ์ตราเซลลูลาร์ (extra cellular enzyme) มาช่วยละลายโครงสร้างโมเลกุลอัน ซับซ้อนให้แตกลงเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer) เช่นการ ย่อยสลายแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคส การย่อยสลายไขมันเป็น กรดไขมัน และการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) เปลี่ยนกรดระเหยง่ายเป็น กรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเทตซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการ ผลิตมีเทน เมทาไนเซชั่น หรือ เมทาโนเจเนซิส (Methanization/Methanogenesis): กรดอะซิติก และอื่นๆ จากขั้น 2 รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่วน จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นมีเทนโดยเมทาโนเจน (methanogen)

14 Aerobic Condition

15 Remove Organic matter to the new cell, energy Efficiency above 80 percent Efficiency better than Anaerobic Condition More Energy used in this process More Money to spend to invest the treatment Industry will have to invest to remove org matter or anything substance from wastewater, to meet the standard

16 Wastewater treatment of Industrial Aeration tank Sedimentation pretreat ment Return sludge Air WW Excess Sludge

17 Aeration tank

18 Sedimentation tank

19 Wastewater treatment Problem and how to solve Operation daily journal การบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียกระทำในแต่ละวัน Monthly report or quality การบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสียกระทำในแต่ละวัน Energy used within tank How much chemical use Wastewater characteristic, COD, BOD, DO, pH


ดาวน์โหลด ppt Mr. Assadawut Khanto Studying Ph.D. (Kasetsart University) M.Sc Environmental Engineering Aalborg University B.Eng Civil Engineering (Mahidol University)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google