งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบ เครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบ เครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบ เครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4 (IPV4) มีทั้งหมด 32 บิต โดยเขียนในรูปเลขฐานสิบ 4 ตัว คั่นด้วย เครื่องหมายจุด เช่น 203.155.20.5 โดย หมายเลข IP จะประกอบด้วยกันสองส่วนหลักคือ Network Address หรือ Network ID และ Host Address หรือ Host ID Network IDHost ID เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ IP Address

3 แบ่งได้ 5 Class ด้วยกัน ที่ใช้จริงในปัจจุบันมีอยู่ 3 Class คือ Class A, B และ C ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล ClassFirst bitsRange of IP จำนวน Host สูงสุดจำนวนบิต A0 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 16,777,21624 B10 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 65,53516 C110 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 2548 D1110 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 -- E1111 240.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 -- Class ของ IP Address

4 Class A เหมาะสำหรับใช้งานในระบบเครือข่าย ขนาดใหญ่มาก มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 16.7 ล้าน เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127 บิตแรก จะมีค่า เป็น 0 โดยในการใช้งานจริงหมายเลขเริ่มต้น และ หมายเลขสุดท้ายจะไม่ถูกนำมาใช้งาน สำหรับ หมายเลข 127.0.0.1 เป็นที่สำรองไว้ในการ ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ที่ เรียกว่า Loopback testing Class B เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง มีเครื่อง ลูกข่ายได้ถึง 65,535 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 128 ถึง 191 สองบิตแรกมีค่าเป็น 10 Class C เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก มีเครื่อง ลูกข่ายได้ถึง 254 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 192 ถึง 223 สามบิตแรกจะมีค่าเป็น 110 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล Class ของ IP Address

5 เป็นค่าที่ใช้สำหรับแบ่งเน็ตเวิร์กออกเป็นเน็ต เวิร์กย่อย กรณีที่ต้องการจัดสรรหมายเลขไอ พี ให้หน่วยงานตามจุด หรือสาขาต่าง ๆ ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล Class Net Mask เลขฐานสิบ Net Mask เลขฐานสอง A255.0.0.011111111.00000000.00000000.00000000 B255.255.0.011111111. 11111111.00000000.00000000 C255.255.255.011111111. 11111111. 11111111.00000000 Default Subnet Mask

6 เนื่องด้วยปัจจุบัน IP Address ที่มีใช้งาน ส่วนมากเป็นคลาส C เกือบทั้งหมด กล่าวคือ เราใช้ 8 บิต ด้านขวาสุดของ IP Address ในการกำหนด Host Address (Host ID) ให้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการทำการ Subnet ในคลาส C ก็คือการแบ่งข้อมูล 8 บิต ของ Host Address ออกเป็น Subnet Address และ Host Address ใหม่นั่นเอง สรุปการแบ่ง Subnet ของคลาส C ที่ นำมาใช้งานจริงได้ 5 แบบ ดังตารางต่อไปนี้ ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล การแบ่ง Subnet ของ Class C

7 จำนวนบิตที่ ใช้เป็น Subnet Subnet Mask ( เลขฐานสิบ ) Prefix จำนวน เครือข่ายย่อย (Subnet) จำนวนเครื่อง ลูกข่าย (Host) 2255.255.255.192/26462 3255.255.255.224/27830 4255.255.255.240/281614 5255.255.255.248/29326 6255.255.255.252/30642 ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล การแบ่ง Subnet ของ Class C

8 ในการใช้งานไอพีแบบธรรมดา จะเห็นว่าสิ้นเปลืองไอ พีจำนวนมาก วิธีแก้คือแบ่งไอพีเป็นแบบ Classless คือเอาจำนวนบิตของ Net ID โดยไม่จำเป็นต้องใช้ เป็นค่าดีฟอลต์ คือ 8, 16, 24 (Class A,B,C) อีก ต่อไป โดยเราสามารถแบ่งได้แบบอิสระ เช่น 203.146.86.0/24 เป็น IP Class C มี Net ID 24 บิต และ Host ID 8 บิต สามารถนำไปจ่ายให้เครื่องลูก ข่ายได้ 254 เครื่อง ถ้าหากหน่วยงานที่ใช้มีสาขาย่อย อยู่ต่างจังหวัด เราสามารถแบ่งไอพีออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สาขาต่างจังหวัดนำไปใช้งานก็สามารถทำ ได้เช่นกัน เช่น –Network address 203.146.86.0 –Subnet mask 255.255.255.192(/26) ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล Classless IP Address

9 เรียกกันว่าไอพีปลอม หรือไอพีภายใน ถูกนำมาใช้ สำหรับองค์กรที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไอพี ปลอมนั้นปัจจุบันถูกนำมาใช้งานในการจ่ายให้ เครื่องลูกข่ายในองค์กร เช่น – ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ – ทำเป็นระบบ NAT ในการจ่ายไอพีให้เครื่องลูกข่ายใน องค์กร – ใช้ทำระบบ Intranet ใช้งานในองค์กร ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล ClassRange of IP A10.0.0.0 to 10.255.255.255 B172.16.0.0 to 172.31.255.255 C192.168.0.0 to 192.168.255.255 Private IP Address

10 เรียกกันว่าไอพีจริง หรือไอพีภายนอก ถูก นำมาใช้สำหรับองค์กรที่เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ไอพีจริงนั้นปัจจุบันกำลังจะ หมด จึงมีแผนที่จะนำไอพีระบบใหม่ คือ IPv6 มาใช้งานแทน การตั้ง Server ให้บริการด้านต่างๆ บน อินเตอร์เน็ต จำเป็นจะต้อง ใช้ ไอพีจริงใน การระบุ การเชื่อมต่อจากผู้ใช้บริการที่มา จากอินเตอร์เน็ต โดยไอพีจริง จะถูกจัดสรรมาจากผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ที่ใช้บริการ ผศ. พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล Public IP Address

11 Default Gateway สามารถมีได้ 1 IP เท่านั้น Default Gateway คือช่องทางการเชื่อมต่อ Network อื่นๆ ที่มิใช่ Network ของตัวเอง Default Gateway


ดาวน์โหลด ppt เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบ เครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google