งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG THÂN YÊU TẠI HUYỆN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG THÂN YÊU TẠI HUYỆN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG THÂN YÊU TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA QUẢNG BÌNH, HUYỆN VŨ QUANG HÀ TĨNH VÀ HUYỆN NAM ĐÀN, NGHỆ AN CHUNG TAY CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG THÂN YÊU TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA QUẢNG BÌNH, HUYỆN VŨ QUANG HÀ TĨNH VÀ HUYỆN NAM ĐÀN, NGHỆ AN TỪ NGÀY 28/10/2010 ĐẾN NGÀY 05/11/2010 สรุปผลโครงการ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง ณ 1) อำเภอ TUYEN HOA จังหวัด QUANG BINH, 2) อำเภอ VU QUANG จังหวัด HA TINH และ, 3) อำเภอ NAM DAN จังหวัด NGHE AN วันที่ 28 ตุลาคม - 05 พฤศจิกายน 2553

2 LỜI CẢM ƠN Thay mặt lãnh đạo công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Quỹ từ thiện C.P. Việt Nam xin gởi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty, quý khách hàng, bạn hàng, các nhà hảo tâm cùng và các bạn tình nguyện viên đã tham gia đóng góp ủng hộ chương trình CHUNG TAY CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG THÂN YÊU “CHUNG TAY CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG THÂN YÊU ” QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM

3 คำขอบคุณ ในนามของบริษัท ซี. พี เวียดนามไลฟ์สต็อค คอร์ปอเรชั่น กองทุนซี. พีเวียดนามเพื่อการกุศลขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทซี. พีเวียดนามรวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มีน้ำใจ อาสาสมัคร ที่สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมโครงการ “ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง ” กองทุนซี. พี. เวียดนามเพื่อการกุศล

4 Tỉnh Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, Việt Nam Diện tích : 8.065 km2 Dân số : 847.956 người (2009). Phần lớn cư dân địa phương là người Kinh. Dân tộc ít người thuộc hai nhóm chính là Chứt và Bru- Vân Kiều gồm những tộc người chính là: Khùa, Mã Liềng, Rục, Sách, Vân Kiều, Mày, Arem, v.v... sống tập trung ở hai huyện miền núi Tuyên Hoá và Minh Hoá và một số xã miền Tây Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ. Dân cư phân bố không đều, 85,5% sống ở vùng nông thôn và 14,5% sống ở thành thị. TỈNH QUẢNG BÌNH TỔNG QUÁT VỀ TỈNH QUẢNG BÌNH TỔNG QUÁT VỀ TỈNH QUẢNG BÌNH Quang Binh

5 QUANG BINH เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนเหนือของประเทศ เวียดนาม ขนาดพื้นที่ เท่ากับ 8,065ตารางกิโลเมตร ประชากร 847,956 คนในปี 2552. ส่วนใหญ่ประชาชนมีเชื้อสาย KINH นอกจากนั้นยังมีชนกลุ่มน้อย อาศัยอยู่ด้วยซึ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยได้แก่ CHUT และ BRU-VAN KIEU มีชาติพันธุ์หลักคือ: Khùa, Mã Liềng, Rục, Sách, Vân Kiều, Mày, Arem, ฯ... ส่วนใหญ่อยู่ที่เขตอำเภอตามแนวเทือกเขา สูง อ. TUYEN HOA อ. MINH HOA และบางตำบลทางทิศตะวันตกของ อำเภอ BO TRACH,อำเภอ QUANG NINH อำเภอ LE THUY ประชากร อาศัยกระจายอยู่ในชนบท 85.5% และ 14.5% อยู่ในเขตตัวเมือง ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด QUANG BINH Quang Binh จังหวัด QUANG BINH

6 Con đường đến với đồng bào miền trung! เส้นทางเข้าสู่จุดมอบสิ่งของบริจาค ณ ภาค กลาง

7 Tặng quà cho bà con xã Thanh Thạch –Tuyên Hóa– Quảng Bình มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต. Thanh Thach อ. Tuyen Hoa จ. Quang Binh

8 Hình ảnh trao quà cho đồng bào tại Quảng Bình ภาพประกอบบรรยากาศงานมอบสิ่งของบริจาค จ. Quang Binh

9 Chụp hình lưu niệm ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

10 2 Diện tích: 6.055,7 km 2 Dân số: 1.227.554 người (2009). Dân tộc chủ yếu sống tại Hà Tĩnh là người Kinh và một số dân tộc thiểu số khác cùng nhóm với người Kinh là người Chút, Thái, Mường, Lào sống ở các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương khê với khoảng vài ngàn người sống ở miền núi. TỔNG QUÁT VỀ TỈNH HÀ TĨNH TỈNH HÀ TĨNH Ha Tinh

11 ขนาดพื้นที่ 6,055.7 ตารางกิโลเมตร. จำนวนประชากร 1,227,554 คนในปี 2552. ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสาย KINH และ ชนเผ่า อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับชนเผ่า KINH คือ ชาว CHUT ชาวไทย ชาว MUONG ชาวลาว อาศัยอยู่ที่ อำเภอ HUONG SON อำเภอ VU QUANG อำเภอ HUONG KHE มีจำนวน ประมาณ 3 พันคน และอยู่ในเขตที่ราบสูง. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด HA TINH Ha Tinh จังหวัด HA TINH

12 Tặng quà cho bà con xã Đức Bồng\Đức Lĩnh,Hương Khê,Hà Tỉnh มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต. Duc Bong\Duc Linh อ.Huong Khe จ. Ha Tinh

13 Hình ảnh tặng quà cho đồng bào tại Hà Tĩnh บรรยากาศงานมอบสิ่งของบริจาค ณ จ. Ha Tinh

14 Chụp hình lưu niệm ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

15 2 Diện tích: 16.487 km 2 Dân số: 3.113.055 người (2009). Trên toàn tỉnh Nghệ An có nhiều dân tộc cùng sinh sống như người Thái, người Mường bên cạnh dân tộc chính là người Kinh. TỔNG QUÁT VỀ TỈNH NGHỆ AN TỈNH NGHỆ AN Nghe An

16 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด NGHE AN ขนาดพื้นที่ 16,487 ตารางกิโลเมตร. จำนวนประชากร 3,113,005 คนในปี 2552. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาว Kinh นอกจากนั้นยังมี หลายชนเผ่า อทิเช่น ไทย muong... Nghe An

17 Tặng quà cho bà con xã Nam Thái,Nam Đàn,Nghệ An มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต. Nam Thai อ. Nam Dan จ. Nghe An

18 Hình ảnh tặng quà cho đồng bào tại Nghệ An บรรยากาศงานมอบสิ่งของบริจาค ณ จ. Nghệ An

19 Chụp hình lưu niệm ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

20 TĂNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH NHÂN VIÊN CÔNG TY CHỊU THIỆT HẠI DO LŨ LỤT เยี่ยมเยือน มอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวพนักงานบริษัทซี.พีในเขตประสบอุทกภัย

21 TĂNG QUÀ CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC ÂN TƯỜNG ĐÔNG -BÌNH ĐỊNH มอบสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนประถม AN TUONG DONG จังหวัด BINH DINH

22 KẾT QUẢ สรุปผล - Tổng kinh phí : 300 triệu VNĐ - ค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ 300 ล้านด่อง - Số lượng quà: 2.500 phần - สิ่งของบริจาคจำนวน 2500 ชุด - Tình nguyện viên tham gia: 36 người - จำนวนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 36 คน

23 Cám Ơn ขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH CHUNG TAY CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG THÂN YÊU TẠI HUYỆN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google