งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล “CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH TỪ THIỆN” “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” (CSR) TẠI XÃ ĐĂNG HÀ VÀ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล “CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH TỪ THIỆN” “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” (CSR) TẠI XÃ ĐĂNG HÀ VÀ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล “CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH TỪ THIỆN” “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” (CSR) TẠI XÃ ĐĂNG HÀ VÀ XÃ PHƯỚC SƠN, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC ณ ตำบล DANG HA และ PHUOC SON อำเภอ BU DANG จังหวัด BINH PHUOC NGÀY 18 THÁNG 09 NĂM 2010 วันที่ 18 กันยายน พ. ศ. 2553

2 ÑOAØN KHAÙM BEÄNH TÖØ THIEÄN ÑÔN VÒ THÖÏC HIEÄN: BEÄNH VIEÄN NHI ÑOÀNG I TP. HCM. HOÄI THAÀY THUOÁC TREÛ - HOÄI LHTN. TÆNH BÌNH PHÖÔÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN CHAÊN NUOÂI C.P. VIEÄT NAM NGAØY 18 THAÙNG 09 NAÊM 2010 ÑÒA ÑIEÅM: XAÕ PHÖÔÙC SÔN – BUØ ÑAÊNG – TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

3 ÑOAØN KHAÙM BEÄNH TÖØ THIEÄN ÑÔN VÒ THÖÏC HIEÄN: BEÄNH VIEÄN NHI ÑOÀNG I TP. HCM. HOÄI THAÀY THUOÁC TREÛ - HOÄI LHTN. TÆNH BÌNH PHÖÔÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN CHAÊN NUOÂI C.P. VIEÄT NAM NGAØY 18 THAÙNG 09 NAÊM 2010 ÑÒA ÑIEÅM: XAÕ ÑAÊNG HAØ – BUØ ÑAÊNG – TÆNH BÌNH PHÖÔÙC

4 “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” ด้วยความร่วมมือระหว่าง • กลุ่มแพทย์อาสา โรงพยาบาล Nhi Dong 1, Ho Chi Minh • ชมรมแพทย์ จังหวัด Binh Phuoc • กลุ่มอาสาสมัคร ในนาม “ กองทุน C.P. Vietnam เพื่อการกุศล ”

5 CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  Bác sĩ tình nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. ตรวจรักษาโรค โดยทีมแพทย์อายุรกรรม, จักษุแพทย์, ทันตแพทย์ และ บริจาคยารักษาโรค  Tổ chức bồi dưỡng kiến thức y tế cho người dân và thanh niên tình nguyện ở địa phương. อบรมหลักสูตร “ ปฐมพยาบาล ” ( สำหรับประชาชน ท้องถิ่น และกลุ่มเยาวชน )  Tặng quà cho người dân địa phương. บริจาคผลิตภัณฑ์ CP ให้แก่ประชาชนท้องถิ่น

6 TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔNG QUÁT VỀ TỈNH BÌNH PHƯỚC 2 • Diện tích: 6.857,1 km 2 • Dân số: 782.747 (2007). Bình Phước có khoảng 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, đông nhất là người Kinh và người Stiêng. Người Stiêng là dân tộc bản địa chính của Bình Phước. Người Stiêng chiếm 9,7% dân số toàn tỉnh. Tỉnh lị: thị xã Đồng Xoài • Bao gồm thị xã tỉnh lị và 7 huyện khác là: Lộc Ninh; Phước Long; Bù Đăng; Đồng phú; Bình Long; Chơn Thành và Bù Đốp.

7 NGA TU DONG XOAI

8 Tập hợp điểm danh trước khi xuất phát คณะอาสาสมัครฯรวมพลก่อนดำเนินกิจกรรม ฯ

9 Chia 2 nhóm đi đến 2 xã Đăng Hà và Phước Sơn อาสาสมัครฯแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อเดินทางไปดำเนินกิจกรรมที่ 2 ตำบล DANG HA และ PHUOC SON

10 XÃ ĐĂNG HÀ ตำบล DANG HA

11 XÃ ĐĂNG HÀ ตำบล DANG HA

12 Bác sĩ khám bênh và phát thuốc cho đồng bào ตรวจรักษาสุขภาพและบริจาคยาให้แก่ชาวบ้าน

13 Đại diện công ty C.P trao quà cho bà con ผู้แทนของบริษัท ซี. พี. เวียดนามมอบของขวัญให้แก่ ชาวบ้าน

14 Tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời và phát trứng gà luộc cho các em จัดกิจกรรมกลางแจ้งและมอบไข่ต้มสุก ซี. พี ให้แก่เด็กๆ

15 Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên ทีมแพทย์อาสาสมัครจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เยาวชนท้องถิ่น ในหัวข้อ “ การปฐมพยาบาล ”

16 Cơ quan truyền thông địa phương phỏng vấn bà Lê Nhật Thùy สื่อมวลชนท้องถิ่นสัมภาษณ์คุณ Lê Nhật Thùy และถ่ายทำข่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

17 Chụp hình lưu niệm คณะอาสาสมัครฯ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

18 XÃ PHƯỚC SƠN ตำบล PHUOC SON

19 Bác sĩ khám bênh và phát thuốc cho đồng bào ทีมแพทย์อาสาสมัครตรวจรักษาโรคและบริจาคยาให้แก่ ชาวบ้าน

20 Đại diện công ty tặng quà cho người dân ผู้แทนของบริษัท ซี. พี. เวียดนามมอบของขวัญ ให้แก่ชาวบ้าน

21 Chụp hình lưu niệm คณะอาสาสมัครฯ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

22 KẾT QUẢ สรุปผลกิจกรรม •KHÁM & PHÁT THUỐC : 930 Người ตรวจรักษาสุขภาพและบริจาคยา : 930 คน – Xã Phước Sơn – Bình Phước : 420 Người (280 Trẻ em, 140 Người lớn) ณ. ตำบล Phuoc Son – Binh Phuoc : 420 คน (เด็ก 280 คน และ ผู้ใหญ่ 140 คน) – Xã Đăng Hà – Bình Phước : 510 Người (280 Trẻ em, 230 Người lớn) ณ. ตำบล Dang Ha – Binh Phuoc : 510 คน (เด็ก ๆ 280 คน และ ผู้ใหญ่ 230 คน) • TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU : 25 Người ฝึกอบรม การปฐมพยาบาล : 25 คน

23 KẾT QUẢ (Tiếp theo) •Tổng số tình nguyện viên tham gia chương trình : 110 Người  Bệnh viện Nhi Đồng 1 : 21 Y Bác Sĩ  Hội Thầy Thuốc Trẻ Tỉnh Bình Phước : 11 Y Bác Sĩ  Hội Liên Hiệp Thanh Niên Tỉnh Bình Phước : 10 người  Quỹ Hổ Trợ Từ Thiện C.P. Việt Nam : 68 người •Trong đó Lãnh đạo người Thái, Lãnh đạo người Việt Nam và nhân viên của công ty tham gia 64 người thuộc các đơn vị Phòng thu mua, Phòng nhân sự văn phòng chính, Gia công Bình Dương + Bình Phước, Khu vực sản xuất kinh doanh thức ăn thuỷ sản (Cám tôm), Nhà máy chế biến thực phẩm (Xúc xích), Swine. • Công Ty Shuchiang (là đối tác của Công Ty C.P) : 4 người

24 • จำนวนผู้อาสาสมัครที่ร่วมโครงการครั้งนี้มีทั้งหมด 110 คน ประกอบด้วย  กลุ่มแพทย์อาสา โรงพยาบาล Nhi Dong 1, Ho Chi Minh จำนวน 21 คน  ชมรมแพทย์ จังหวัด Binh Phuoc จำนวน 11 คน  กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร จังหวัด Binh Phuoc จำนวน 10 คน  กลุ่มอาสาสมัคร ในนาม “ กองทุน C.P. Vietnam เพื่อการกุศล ” จำนวน 68 คน ( ในนั้นผู้อาสาสมัครเป็นผู้บริหารคนไทย ผู้บริหาร คนเวียดนามและพนักงานมาจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ซี. พี. เวียดนามมีจำนวน 64 คน และ บริษัท SHUCHIANG ซึ่งเป็น Supplier ของบริษัท ซี. พี. เวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน ) สรุปผลกิจกรรม ( ต่อ )

25 • Thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty, Quý đại lý, Quý khách hàng, đối tác kinh doanh, các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia chương trình khám chữa bệnh từ thiện tại 2 xã Đăng Hà và Phước Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước vào ngày 18 tháng 09 năm 2010 vừa qua. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý vị, các bạn trong các hoạt động sau. • Quý vị và các bạn có thể tham gia đóng góp vào Quỹ từ thiện C.P. Việt Nam cho các đợt hoạt động sau tại Tiền mặt : tại thủ quỹ của tất cả các chi nhánh các Công ty của Tập Đoàn C.P. trên lãnh thổ Việt Nam. (Có phiếu thu) Chuyển khoản : Tên tài khoản : Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam Số tài khoản: 010-8-02-00-02618 Ngân hàng Vinasiam 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

26 • กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและ พนักงานบริษัท ซี. พี. เวียดนาม บริษัทลูกค้า บริษัทคู่ค้าและ Supplier ได้ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรม “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” ที่ ตำบลตำบล DANG HA และ PHUOC SON อำเภอ BU DANG จังหวัด BINH PHUOC ณ วันที่ 18 กันยายน พ. ศ. 2553 ที่ผ่านมา และ หวังว่าท่านๆ จะสนับสนุน และ เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศลจัดในอนาคต • ทุกท่าน สามารถร่วมใจบริจาคสมทบเงินใน กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการ กุศล ณ ฝ่ายการเงิน C.P. ทุกสาขาทั่วประเทศ ( มีใบเสร็จรับเงิน ) หรือ สามารถโอนเงินที่ ชื่อบัญชี : Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam เลขบัญชี : 010-8-02-00-02618 Ngân hàng Vinasiam 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

27 Cám ơn ขอขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล “CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH TỪ THIỆN” “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” (CSR) TẠI XÃ ĐĂNG HÀ VÀ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google