งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EWG Synergy “ สานใจ - สานชุมชน... สานคน – สาน สัมพันธ์ ” รุ่นที่ 1: 9 - 13 มิ. ย. 52 รุ่นที่ 2 : 16 – 20 มิ. ย. 52 ( วันเดินทางไป 9 และ 16 มิ. ย. เวลาออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EWG Synergy “ สานใจ - สานชุมชน... สานคน – สาน สัมพันธ์ ” รุ่นที่ 1: 9 - 13 มิ. ย. 52 รุ่นที่ 2 : 16 – 20 มิ. ย. 52 ( วันเดินทางไป 9 และ 16 มิ. ย. เวลาออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EWG Synergy “ สานใจ - สานชุมชน... สานคน – สาน สัมพันธ์ ” รุ่นที่ 1: 9 - 13 มิ. ย. 52 รุ่นที่ 2 : 16 – 20 มิ. ย. 52 ( วันเดินทางไป 9 และ 16 มิ. ย. เวลาออก เดินทาง 4 โมงเย็นจ้า ) สถานที่จัดกิจกรรม - รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนวัดพลา อ. บ้านฉาง จังหวัดระยอง - รุ่นที่ 2 ( ไว้บอกให้ทราบอีกทีนะคร้าบ ) ที่พักและสถานที่จัดกิจกรรมทีม ของชาว EWG รุ่น 1 และ 2 ณ โรงแรมพลา คลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ. บ้านฉาง จังหวัดระยอง

2 การเตรียมตัว - เสื้อผ้า ( ขอพร้อมลุยซัก 1 ชุดครับ ) - ของใช้ส่วนตัว - ยาประจำตัว - รองเท้าสวมใส่สบาย - สำหรับคุณผู้หญิงๆๆ ในห้องพักมี Hair Dryer ไว้ให้ใช้ด้วยนะ EWG Synergy “ สานใจ - สานชุมชน... สานคน – สาน สัมพันธ์ ”

3 วันแรกออกเดินทาง (16.00 น.) อาหารเย็น / Check in เข้า ที่พัก... ราตรีสวัสดิ์ วันที่ 2 พิธีเปิดและสนทนาประสาคน EWG / กิจกรรม “ เตรียมธรรม – ใจ ” / กิจกรรม “ เดินหน้าหาเพื่อน ใจ ” กิจกรรม “ ก้าวต่อไปสร้างสายใย สายสัมพันธ์ ” “ เส้นทางของชีวิต ” / “ เสริม พลังจิต – พลังใจ ” วันที่ 3 บริหารกาย – สบายใจ / “ หลัก ชัยที่เราจะไปด้วยกัน ” * ทีมเรา... เราสร้างทีม “ ถอดรหัส... อัจฉริยะ ” * โชว์คุณค่า นวัตกรรม / สมรภูมิ กระทะร้อน THE TALENT SHOW วันที่ 4 ความรู้สึกของคนพื้นที่ และปฏิบัติการภารกิจ จิตอาสา.. พัฒนาชุมชนเฮฮา..... คาราโอเกะ วันที่ 5“ วันวานยังหวานอยู่ ” * ย้อนอดีต ขีดอนาคต พิธีปิด.... บอกกล่าว เล่า ความรู้สึก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ กิจกรรมของชาวเรา

4 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 1 1 นส. ฉัตรแก้วภุมรินทร์ HR 2 นายณฐพลเหรียญดียิ่ง HR 3 น. ส. เฟื่องฟ้านิ่มเจริญ IT 4 นายลูกอินทร์อินเจริญ IT 5 นายปริญญารุจาคม IT 6 นายนิพนธ์บุญเดชานันท์ UU ( กกจ.) 7 นส. ลัดดาแสงสุวรรณถาวร UU ( ฉช.) 8 นางอรัญญาเจียมจิตานันท์ UU ( กง.) 9 นายจิรศักดิ์วณิชกิจ UU ( ราชบุรี ) 10 นายวรพจน์ชินวรกิจกุล UU ( สมุย ) 11 นายกฤษฎามหาสันทนะ UU ( วิศวกรรม ) 12 น. ส. ศิริพรบุญโกยกกญ. 13 น. ส. สุวรรณากอเจริญรัตน์กง. 14 นส. วิยะดาด้วงดนกง. 15 น. ส. เพลินพิศสุวรรณปักษ์กง. 16 นางณัฏฐภรณ์สมัครวงศ์ตส. 17 นายศุภมิตรประดิษฐ์ทองป ( ฉท ) 18 นายขวัญชัยวิยาภรณ์ป ( ฉท ) 19 นายสัญญาเพ็งปานป ( ฉท ) 20 นายธวัชชัยอุตทคะวาปีป ( รย )

5 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 1 21 นายชัยรัตน์วงษ์พยอมป ( รย ) 22 นายธนวัฒน์สร้อยทองป ( รย ) 23 นายพรชัยเตชะบวรกุลป ( รย ) 24 นายนาวินชูพันธุ์พธ. 25 นายสิริหลิมศิริวงศ์พธ. 26 นายวิศิษฐ์ศรีสุวรรณพธ. 27 นายสุระพงษ์วงศ์ประดิษฐ์วผ. 28 นส. สุณีวรรณสุดสวัสดิ์วรกุลสกญ. 29 น. ส. ปิติมาปัทมานนท์สกญ. 30 นส. กรวรานิชย์วัฒนากุลสกญ. 31 นส. ถนอมจิตวนวัฒนากุลสกญ. 32 นส. นารีรัตน์เต่าทองสกญ. 33 นส. ปิยพรมณเฑียรสกญ. 34 นส. นุจรินทร์พรมลีสต. 35 นส. นันท์นภัสผันผายสต. 36 นส. มณฑิกาโพธิ์ถาวรสต. 37 นายธนภูมิเหมือนสนสต. 38 นางวิราวรรณธารานนท์ อก. 39 นายสัภยาม่อยเงินอก. 40 นส. ประภาพรพุ่มเมืองอก. 41 น. ส. พิมพรรณมโนภินิเวศ อก.

6 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 2 1 น. ส. นิภาชินบัญชร HR 2 น. ส. วฤอารีตั้งประจวบเหมาะ HR 3 น. ส. ธารทิพย์โพธิสรณ์ IT 4 นายปวริศอมรรัตนศักดิ์ IT 5 นายจุมพลจันทร์คำ UU ( บริการ 2) 6 นายบุญชัยปานทวีเดช UU ( วิจัย ) 7 นายอดุลย์ไชยพรหม UU ( แผน ) 8 น. ส. วรพรรณสาขากร UU ( จัดซื้อ ) 9 นายไพศาลยี่หว่า UU ( ฉช.) 10 นายพลพจน์เชนวิทยา UU ( รย.) 11 น. ส. อินทราณีพหลพลพยุหเสนากกญ. 12 นางจิระนันท์ทิมทอง กง. 13 นส. พัตชรีนุ่นคงกง. 14 นส. ชรินทรปิติ กง. 15 นส. ลลนาวิวิธสุรการตส. 16 นายวิชาญด่างทาป ( ฉท ) 17 นายธีภพโพธิ์พะเนาว์ป ( ฉท ) 18 นายสันติปิยะสราศาลทูลป ( ฉท ) 19 นายสุริยะไกรซังป ( ฉท ) 20 นายปรีชาฉิมเกื้อป ( รย ) 21 นายศิรพงษ์เจติยานนท์ป ( รย )

7 ผู้ร่วมทีมกิจกรรม Group 2 22 นายสุรศักดิ์สุขวงศ์ป ( รย ) 23 นายธีรสุวัฒน์ตั้งกิตติรุ่งเรืองป ( รย ) 24 นายบุญมาบัญญัติพันธุ์ป ( รย ) 25 นายศุภทรรศสาพิมานพธ. 26 นายเลอศักดิ์กาญจนพงศธรพธ. 27 นายกิตติน่วมหนูพธ. 28 นางพนัชกรระยะกุญชรพธ. 29 นายพจนาบุญศิริวผ. 30 นายโชคชัยทวิสุวรรณวผ. 31 นายไพโรจน์สัตยสัณห์สกุล สกญ. 32 นายโสกุลเชื้อภักดีสกญ. 33 น. ส. ศิริวรรณลิมป์รุ่งรัตนาสกญ. 34 นส. ศิริสุขป้านสุวรรณ สกญ. 35 น. ส. ประสบสุขวิจิตรโสภณสกญ. 36 นส. กันยานาถวีระพันธ์สต. 37 นางเอมอรเตชะภูสต. 38 น. ส. จินดาวรรณนันทิพานิชย์ สต. 39 นส. อังคนาปัญญาอ่องสต. 40 น. ส. อารยาพลวิชัยอก. 41 นางศิราภรณ์อินทนิลอก. 42 นส. ฝนทิพย์โชติดำรงค์อก.


ดาวน์โหลด ppt EWG Synergy “ สานใจ - สานชุมชน... สานคน – สาน สัมพันธ์ ” รุ่นที่ 1: 9 - 13 มิ. ย. 52 รุ่นที่ 2 : 16 – 20 มิ. ย. 52 ( วันเดินทางไป 9 และ 16 มิ. ย. เวลาออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google