งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Time Protocol (NTP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Time Protocol (NTP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Time Protocol (NTP)
นาย ศุภวิทย์ วรรณภิละ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Overview Introduction Stratum ntpd on Linux Dimension 4 on Windows
ntp on router

3 Introduction พัฒนาโดย David L. Mills แห่ง University of Delaware ตั้งแต่ปี 1985 เป็น protocol สำหรับการเข้าจังหวะเวลาบนระบบเครือข่ายแบบ packet-switched รับส่งข้อมูลแบบ UDP บน port 123 ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบของการคลาดเคลื่อนทางเวลา

4 Why ntp ? Transaction Processing.
Network fault isolation, reporting and restores. Network monitoring, measurement and control. Distributed multimedia stream synchronization. Research experiment setup. Security mechanisms.

5 ntp packet

6 Global Positioning System
พัฒนาโดย กระทรวงกลาโหม ของอเมริกา ใช้เพื่อระบุพิกัดที่ตั้งและการเคลื่อนย้ายตำแหน่งทั่วโลก มีสองระดับคือ ระดับที่ประชาชนทั่วไปใช้ และระดับที่เข้ารหัสเพื่อใช้ในการทหาร รับค่าเวลาจากดาวเทียมหลายดวง ซึ่งดาวเทียวแต่ละดวงจะมีค่าเวลาที่ได้จาก atomic clock แล้วมาปรับเป็นค่าเวลาที่ถูกต้อง กระทรวงกลาโหม อเมริกา กำหนดให้ GPS ทั่วไปต้องมีความคลาดเคลื่อนของเวลาไม่เกิน 340 นาโนวินาที

7 Atomic Clock พัฒนาโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) มีความแม่นยำสูงมาก เชื่อว่าคลาดเคลื่อน 1 วินาทีใน 1 ล้านปี ใช้หลักการ Quantum Mechanics หาความถี่การสั่นพ้องโดย Atomic resonator ระบุในหน่วย SI ว่า 1 วินาที เท่ากับการสั่นพ้องของอะตอมของธาตุซีเซียม ,192,631,770 ครั้ง

8 Atomic Clock

9 Stratum ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา
เครื่องที่เทียบเวลาจาก GPS จะเรียกว่า stratum 1 ถือว่ามีเที่ยงตรงสูงมาก เครื่องที่เทียบเวลาจาก stratum 1 ถัดมาจะเรียกว่า stratum 2, stratum 3, stratum 4,5,6… ไปเรื่อย ๆ แต่เวลาที่ใช้งานได้จริงจะต้องเทียบกับเครื่องที่เป็น stratum 1,2,3 และ 4 เท่านั้นจึงจะได้รับการยอมรับจาก ANSI

10 Stratum

11 Stratum

12 Stratum Stratum 1 เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 72 วัน หรือเวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 1,557 ปี Stratum 2 เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 7 วัน หรือเวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 153 ปี 117 วัน Stratum 3 เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 6 นาที หรือเวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 33 วัน 8 ชั่วโมง Stratum 4 ไม่ได้ระบุค่าความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถให้บริการเทียบเวลาได้อีก

13 Stratum Stratum 0 Stratum 1

14 ntpdate เป็นคำสั่งบน Linux ที่ใช้ตั้งค่าเวลาผ่าน protocol ntp รูปแบบ
ต้องเรียกใช้เองทุกครั้งเมื่อต้องการตั้งเวลา หรือ ใช้ใน crontab ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องน้อย ntpd ดีกว่า

15 Network Time Protocol Daemon (ntpd)
ทำการตั้งและปรับแต่งค่าเวลาให้ตรงกับเวลามาตรฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทียบเวลาจากเครื่องให้บริการผ่านโปรโตคอล ntp ทำงานโดยการรับเวลาจากเครื่องให้บริการแล้วคำนวณเวลาที่ถูกต้องเพื่อปรับเวลาให้เครื่องที่ขอใช้บริการ

16 การตั้งค่า ntpd ไฟล์ที่ใช้กำหนดค่าของ ntpd คือ
/etc/ntp.conf ntpd เป็น daemon หลังจากแก้ไฟล์แล้วต้อง restart ใหม่โดยใช้คำสั่ง /etc/rc.d/init.d/ntpd restart ควรให้ ntpd เริ่มทำงานตอนบูทเครื่องโดยใช้คำสั่ง /sbin/chkconfig ntpd on

17 ntp.conf การกำหนด server เพื่อเทียบเวลา เพิ่มชื่อหรือ ip ของ server
ที่จะไปเทียบเวลาในส่วนนี้

18 วงที่สามารถเทียบเวลาจากเราได้
ntp.conf การกำหนดเครื่องที่สามารถมาเทียบเวลา เพิ่ม ip ของ network วงที่สามารถเทียบเวลาจากเราได้

19 ตรวจสอบการทำงานของ ntpd
#/usr/bin/ntpstat

20 ตรวจสอบการทำงานของ ntpd
#/usr/sbin/ntpq -p #/usr/sbin/ntpdc -p

21 ตรวจสอบการทำงานของ ntpd
/usr/sbin/ntptrace

22 โปรแกรม ntp client บน windows
Dimension 4 เป็น freeware ใช้งานง่ายInstall เหมือนโปรแกรมทั่วไป

23 โปรแกรม ntp client บน windows
เพิ่ม ntp server ที่จะไปเทียบเวลา คลิกที่นี่

24 โปรแกรม ntp client บน windows
เพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ip หรือ ชื่อของ server ที่อยู่(optional) protocol เลือก SNTP คำอธิบาย(optional)

25 โปรแกรม ntp client บน windows
การเทียบเวลา เลือก server รายละเอียด server ตั้งค่าความถี่ สถานะการเทียบเวลา

26 โปรแกรม ntp client บน windows
สามารถดู history การเทียบเวลาได้

27 โปรแกรม ntp client บน windows
สามารถดู history การเทียบเวลาได้

28 โปรแกรม ntp client บน windows
สามารถดู history การเทียบเวลาได้

29 โปรแกรม ntp client บน windows
สามารถดู history การเทียบเวลาได้

30 ntp on Cisco router

31 ntp on Cisco router

32 ntp on Cisco router

33

34 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Network Time Protocol (NTP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google