งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Time Protocol (NTP) นาย ศุภวิทย์ วรรณภิละ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Time Protocol (NTP) นาย ศุภวิทย์ วรรณภิละ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Time Protocol (NTP) นาย ศุภวิทย์ วรรณภิละ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ u4606308@cm.edu

2 Overview Introduction Stratum ntpd on Linux Dimension 4 on Windows ntp on router

3 Introduction พัฒนาโดย David L. Mills แห่ง University of Delaware ตั้งแต่ปี 1985 เป็น protocol สำหรับการเข้าจังหวะเวลาบน ระบบเครือข่ายแบบ packet-switched รับส่งข้อมูลแบบ UDP บน port 123 ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบของการ คลาดเคลื่อนทางเวลา

4 Why ntp ? Transaction Processing. Network fault isolation, reporting and restores. Network monitoring, measurement and control. Distributed multimedia stream synchronization. Research experiment setup. Security mechanisms.

5 ntp packet

6 Global Positioning System พัฒนาโดย กระทรวงกลาโหม ของอเมริกา ใช้ เพื่อระบุพิกัดที่ตั้งและการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง ทั่วโลก มีสองระดับคือ ระดับที่ประชาชนทั่วไปใช้ และ ระดับที่เข้ารหัสเพื่อใช้ในการทหาร รับค่าเวลาจากดาวเทียมหลายดวง ซึ่งดาวเทียว แต่ละดวงจะมีค่าเวลาที่ได้จาก atomic clock แล้วมาปรับเป็นค่าเวลาที่ถูกต้อง กระทรวงกลาโหม อเมริกา กำหนดให้ GPS ทั่วไปต้องมีความคลาดเคลื่อนของเวลาไม่เกิน 340 นาโนวินาที

7 Atomic Clock พัฒนาโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) มีความแม่นยำสูงมาก เชื่อว่าคลาดเคลื่อน 1 วินาทีใน 1 ล้านปี ใช้หลักการ Quantum Mechanics หาความถี่ การสั่นพ้องโดย Atomic resonator ระบุในหน่วย SI ว่า 1 วินาที เท่ากับการสั่นพ้อง ของอะตอมของธาตุซีเซียม 133 9,192,631,770 ครั้ง http://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_clock

8 Atomic Clock

9 Stratum ระดับชั้นของเครื่องเทียบเวลา เครื่องที่เทียบเวลาจาก GPS จะเรียกว่า stratum 1 ถือว่ามีเที่ยงตรงสูงมาก เครื่องที่เทียบเวลาจาก stratum 1 ถัดมาจะ เรียกว่า stratum 2, stratum 3, stratum 4,5,6… ไปเรื่อย ๆ แต่เวลาที่ใช้งานได้จริงจะต้องเทียบกับเครื่องที่ เป็น stratum 1,2,3 และ 4 เท่านั้นจึงจะได้รับ การยอมรับจาก ANSI

10 Stratum

11

12 Stratum 1 เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 72 วัน หรือ เวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 1,557 ปี Stratum 2 เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 7 วัน หรือเวลา จะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 153 ปี 117 วัน Stratum 3 เกิด slip 1 ครั้ง ทุก 6 นาที หรือ เวลาจะคลาดเคลื่อน 1 วินาที ทุก 33 วัน 8 ชั่วโมง Stratum 4 ไม่ได้ระบุค่าความคลาดเคลื่อน ไม่ สามารถให้บริการเทียบเวลาได้อีก Stratum

13 Stratum 0Stratum 1

14 ntpdate เป็นคำสั่งบน Linux ที่ใช้ตั้งค่าเวลาผ่าน protocol ntp รูปแบบ  #ntpdate 192.168.1.1 ต้องเรียกใช้เองทุกครั้งเมื่อต้องการตั้งเวลา หรือ ใช้ใน crontab ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องน้อย ntpd ดีกว่า

15 Network Time Protocol Daemon (ntpd) เป็น daemon ที่ใช้ในการเทียบเวลากับเครื่อง ให้บริการ ทำการตั้งและปรับแต่งค่าเวลาให้ตรงกับเวลา มาตรฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทียบเวลาจากเครื่องให้บริการผ่านโปรโตคอล ntp ทำงานโดยการรับเวลาจากเครื่องให้บริการแล้ว คำนวณเวลาที่ถูกต้องเพื่อปรับเวลาให้เครื่องที่ ขอใช้บริการ

16 การตั้งค่า ntpd ไฟล์ที่ใช้กำหนดค่าของ ntpd คือ  /etc/ntp.conf ntpd เป็น daemon หลังจากแก้ไฟล์แล้วต้อง restart ใหม่โดยใช้คำสั่ง  /etc/rc.d/init.d/ntpd restart ควรให้ ntpd เริ่มทำงานตอนบูทเครื่องโดยใช้ คำสั่ง  /sbin/chkconfig ntpd on

17 ntp.conf การกำหนด server เพื่อเทียบเวลา เพิ่มชื่อหรือ ip ของ server ที่จะไปเทียบเวลาในส่วนนี้

18 ntp.conf การกำหนดเครื่องที่สามารถมาเทียบเวลา เพิ่ม ip ของ network วงที่สามารถเทียบเวลาจากเราได้

19 ตรวจสอบการทำงานของ ntpd #/usr/bin/ntpstat

20 #/usr/sbin/ntpq -p #/usr/sbin/ntpdc -p ตรวจสอบการทำงานของ ntpd

21 /usr/sbin/ntptrace ตรวจสอบการทำงานของ ntpd

22 โปรแกรม ntp client บน windows Dimension 4 http://www.thinkman.comhttp://www.thinkman.com เป็น freeware ใช้งานง่าย Install เหมือน โปรแกรมทั่วไป

23 เพิ่ม ntp server ที่จะไปเทียบเวลา โปรแกรม ntp client บน windows คลิกที่นี่

24 เพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ โปรแกรม ntp client บน windows ip หรือ ชื่อของ server ที่อยู่ (optional) protocol เลือก SNTP คำอธิบาย (optional)

25 การเทียบเวลา โปรแกรม ntp client บน windows เลือก server รายละเอียด server ตั้งค่าความถี่ สถานะการเทียบเวลา

26 สามารถดู history การเทียบเวลาได้ โปรแกรม ntp client บน windows

27 สามารถดู history การเทียบเวลาได้ โปรแกรม ntp client บน windows

28 สามารถดู history การเทียบเวลาได้ โปรแกรม ntp client บน windows

29 สามารถดู history การเทียบเวลาได้ โปรแกรม ntp client บน windows

30 ntp on Cisco router

31

32

33 http://www.cisco.com http://www.thaicert.nectec.or.th http://www.cis.udel.edu/~mills/ntp/html/index.html http://www.pool.ntp.org http://www.ntp-servers.com http://ntp.isc.org/bin/view/Servers/WebHome

34 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Network Time Protocol (NTP) นาย ศุภวิทย์ วรรณภิละ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google