งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant ภัตตาคารสราญ จิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant ภัตตาคารสราญ จิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant

3 ภัตตาคารสราญ จิตร

4 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ชื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร คุณติรานันท์ พาฬ เสวต ตำแหน่ง..........-............................... ที่อยู่ 92 หมู่ 7 ถนนเลย - ด่านซ้าย ตำบลโคก งาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทรศัพท์ 042-809511 โทรศัพท์มือถือ 086- 8954830,0818736566 อีเมลล์ rungyenresort@gmail.com, rungyenresort@hotmail.com rungyenresort@gmail.com

5 อายุของผู้ประกอบการที่พัก : 29 – 39 ปี สถานภาพ ของผู้ประกอบการ : โสด ระดับการศึกษาของผู้ประกอบการที่พัก : ปริญญาตรี ลักษณะการจดทะเบียนประกอบการ : เจ้าของคนเดียว อายุของสถานประกอบการ : 10 ปีขึ้นไป

6 ความสามารถในการรับรองลูกค้า : มากกว่า 80 คน จำนวนพนักงาน : 12 คน ขนาดพื้นที่จัดตั้งสถานที่ประกอบการ : 100 ไร่

7 บรรยากาศภายในร้าน

8 ภาพอาหารจากภัตตาคารสราญจิต ภาพอาหารจากภัตตาคารสราญจิต

9 ประเภทของอาหาร : อาหารตาม สั่ง ขาหมูทอด กรอบ เห็ดหอมสดผัด กุ้ง น้ำพริกลงเรือ

10 ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหาร : ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ช่วงที่นักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารน้อยที่สุด : ช่วง เดือน เมษายน – พฤษภาคม นักท่องเที่ยวที่มา : ชาวไทย ชาวต่างประเทศ

11 ลักษณะการจดทะเบียนประกอบ : เจ้าของคน เดียว ความสามารถในการรองรับลูกค้า : 17 โต๊ะขึ้น ไป จำนวนพนักงาน : 12 คน ขนานพื้นที่ประมาณ : 100 ไร่


ดาวน์โหลด ppt ภัตตาคารสราญจิต Saranjit Restaurant ภัตตาคารสราญ จิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google