งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ
หนังสือหน้า หมายเลข งานส่งกำลังรถยนต์ สงวนลิขสิทธิ์ 211/ /1 หน่วยที่ 16 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ

2 กระปุกเกียร์รถขับ 4 ล้อ
หนังสือหน้า หมายเลข กระปุกเกียร์รถขับ 4 ล้อ สงวนลิขสิทธิ์ 211/ /2 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการส่งกำลังของกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อแบบเฟืองได้ 3. ปฏิบัติการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อได้ 4. ปฏิบัติการตรวจซ่อมชุดเพลาขับล้อหน้ารถขับ 4 ล้อได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย

3 กระปุกเกียร์รถขับ 4 ล้อและชุดฟรีหัวเพลา
หนังสือหน้า หมายเลข 212/ /3 สงวนลิขสิทธิ์ ชุดฟรีดุมล้อ กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็ว ล้อหน้ารถ ล้อหลังรถ

4 เพลาขับล้อหน้ารถขับ 4 ล้อ
หนังสือหน้า หมายเลข 212/ /4 สงวนลิขสิทธิ์ ข้อต่ออ่อนแบบเบอร์ฟิลด์

5 กระปุกเกียร์รถขับ 4 ล้อ
หนังสือหน้า หมายเลข /5 สงวนลิขสิทธิ์ กระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็ว (Transmission) กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ (Transfer) กระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็วและกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ (Toyota Hi-Lux 4WD Transmission with Transfer)

6 ภาพตัดกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ
หนังสือหน้า หมายเลข 214/ /6 สงวนลิขสิทธิ์ คันเกียร์มีป้องกันสั่น (Anti-Vibration Shift Lever) ซีลตัวหน้า (Front Oil Seal) ซีลตัวหลัง (Rear Oil Seal) กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ (Toyota Hi-Lux 4WD Transfer)

7 ตำแหน่งเกียร์ว่างและเกียร์สูง
หนังสือหน้า หมายเลข 214/ /7 สงวนลิขสิทธิ์ ตำแหน่งเกียร์ว่าง (N Position) ตำแหน่งเกียร์ H2 (H2 Position) T0yota Hi-Lux 4WD

8 ตำแหน่งเกียร์สูงสุดและเกียร์ต่ำ
หนังสือหน้า หมายเลข /8 สงวนลิขสิทธิ์ ตำแหน่งเกียร์ H4 (H4 Position) ตำแหน่งเกียร์ L4 (L4 Position)

9 กิจกรรมที่ 16 เรื่องการส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ
หนังสือหน้า หมายเลข 224/ /9 สงวนลิขสิทธิ์ เรื่องการส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ 1. จงเขียนคุณลักษณะรถขับ 4 ล้อ มา 4 ข้อ 1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 1.2 ………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 1.3 ………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 1.4 ………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 2. ชุดหัวฟรีดุมล้อที่อยู่บนดุมล้อด้านหน้ามีหน้าที่อะไร จงเขียนมา 2 ข้อ 2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 3. จงเขียนคำเต็มของคำย่อ 4 WD ……………………………………………………………………………………………………………….……………...…….. 4. เพลาขับล้อหน้ารถขับ 4 ล้อ มีลักษณะเดียวกับเพลาท้ายรถขับล้อหลัง ใช้แทนกันได้ หรือไม่ เพราะอะไร ……………………………………………………………………………………………………………………………....……..

10 กิจกรรมที่ 16 5. จงเขียนข้อดีข้อเสียของรถขับ 4 ล้อ ที่มีพื้นรถสูง
หนังสือหน้า หมายเลข 224/ /10 สงวนลิขสิทธิ์ 5. จงเขียนข้อดีข้อเสียของรถขับ 4 ล้อ ที่มีพื้นรถสูง 5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………... 5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………... 6. ทำไมต้องใช้กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ ………………………………………………………………………………………………………………….…………... 7. การใช้เกียร์ความเร็วสูง H2 หมายถึงอะไร เพื่อประสงค์อะไร ………………………………………………………………………………………………………….…………………... 8. การใช้เกียร์ L4 หมายถึงเกียร์อะไร เพื่อประสงค์อะไร …………………………………………………………………………………………………………….………………... 9. ถ้าจะซื้อรถเพื่อเดินทางไปทำงานตามปกติ ควรซื้อรถขับ 4 ล้อหรือไม่ เพราะอะไร

11 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ
จบหน่วยที่ 16 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ


ดาวน์โหลด ppt การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google