งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 16 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 16 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 16 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. อธิบายสาระสำคัญประจำหน่วยได้ 2. อธิบายการส่งกำลังของกระปุกเกียร์ ขับ 4 ล้อแบบเฟืองได้ 3. ปฏิบัติการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ ขับ 4 ล้อได้ 4. ปฏิบัติการตรวจซ่อมชุดเพลาขับ ล้อหน้ารถขับ 4 ล้อได้ 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วย ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ประณีต รอบคอบและ ตระหนักถึงความปลอดภัย

4 ชุดฟรีดุมล้อ กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็ว ล้อหน้ารถ ล้อหลังรถ กระปุกเกียร์รถขับ 4 ล้อและชุดฟรี หัวเพลา หนังสือหน้า หมายเลข 212/1 16/3

5 ข้อต่ออ่อนแบบ เบอร์ฟิลด์ เพลาขับล้อหน้ารถขับ 4 ล้อ หนังสือหน้า หมายเลข 212/2 16/4

6 กระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็ว (Transmission) กระปุกเกียร์ ขับ 4 ล้อ (Transfer) กระปุกเกียร์เปลี่ยนความเร็วและกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ (Toyota Hi-Lux 4WD Transmission with Transfer) กระปุกเกียร์รถขับ 4 ล้อ หนังสือหน้า หมายเลข 213 16/5

7 คันเกียร์มี ป้องกันสั่น (Anti- Vibration Shift Lever) ซีลตัวหน้า (Front Oil Seal) ซีลตัวหลัง (Rear Oil Seal) กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ (Toyota Hi-Lux 4WD Transfer) ภาพตัดกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ หนังสือหน้า หมายเลข 214/1 16/6

8 ตำแหน่งเกียร์ ว่าง (N Position) ตำแหน่งเกียร์ H 2 (H 2 Position) T0yota Hi-Lux 4WD ตำแหน่งเกียร์ว่างและเกียร์สูง หนังสือหน้า หมายเลข 214/2 16/7

9 ตำแหน่งเกียร์ H 4 (H 4 Position) ตำแหน่งเกียร์ L 4 (L 4 Position) ตำแหน่งเกียร์สูงสุดและเกียร์ต่ำ หนังสือหน้า หมายเลข 215 16/8

10 เรื่องการส่งกำลังและการตรวจซ่อมกระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ 1. จงเขียนคุณลักษณะรถขับ 4 ล้อ มา 4 ข้อ 1.1 ………………………………………………………………………………………… ……………………………...…….. 1.2 ………………………………………………………………………………………… ……………………………...…….. 1.3 ………………………………………………………………………………………… ……………………………...…….. 1.4 ………………………………………………………………………………………… ……………………………...…….. 2. ชุดหัวฟรีดุมล้อที่อยู่บนดุมล้อด้านหน้ามีหน้าที่อะไร จงเขียนมา 2 ข้อ 2.1 ………………………………………………………………………………………… ……………………………...…….. 2.2 ………………………………………………………………………………………… ……………………………...…….. 3. จงเขียนคำเต็มของคำย่อ 4 WD ………………………………………………………………………………………… …………………….……………...…….. 4. เพลาขับล้อหน้ารถขับ 4 ล้อ มีลักษณะเดียวกับเพลา ท้ายรถขับล้อหลัง ใช้แทนกันได้ หรือไม่ เพราะอะไร ………………………………………………………………………………………… …………………………………....…….. กิจกรรมที่ 16 หนังสือหน้า หมายเลข 224/1 16/9

11 5. จงเขียนข้อดีข้อเสียของรถขับ 4 ล้อ ที่มีพื้นรถสูง 5.1 …………………………………………………………………………………… …………………………………... 5.2 …………………………………………………………………………………… …………………………………... 6. ทำไมต้องใช้กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ …………………………………………………………………………………… …………………………….…………... 7. การใช้เกียร์ความเร็วสูง H 2 หมายถึงอะไร เพื่อประสงค์ อะไร …………………………………………………………………………………… …………………….…………………... 8. การใช้เกียร์ L 4 หมายถึงเกียร์อะไร เพื่อประสงค์อะไร …………………………………………………………………………………… ……………………….………………... 9. ถ้าจะซื้อรถเพื่อเดินทางไปทำงานตามปกติ ควรซื้อรถ ขับ 4 ล้อหรือไม่ เพราะอะไร …………………………………………………………………………………… ……………………….………………... กิจกรรมที่ 16 หนังสือหน้า หมายเลข 224/2 16/10

12 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 16 การส่งกำลัง และการตรวจซ่อม กระปุกเกียร์ขับ 4 ล้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google