งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว โครงสร้างข้อมูลที่มีลักษณะเป็น รายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) เช่นกัน มีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการ สามารถเพิ่มค่าแทรกเข้าไปใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว โครงสร้างข้อมูลที่มีลักษณะเป็น รายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) เช่นกัน มีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการ สามารถเพิ่มค่าแทรกเข้าไปใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว โครงสร้างข้อมูลที่มีลักษณะเป็น รายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) เช่นกัน มีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการ สามารถเพิ่มค่าแทรกเข้าไปใน ตอนท้ายของรายการเพียงด้านเดียว เรียกว่า ส่วนหลัง (Read) และการ ลบค่าในตอนต้นของรายการเพียง ด้านเดียว เรียกว่าส่วนหน้า (Front)

2 รูปแบบของคิว Q2Q2 Q3Q3...QrQr Q1Q1 FrontRear

3 โจทย์ Insert (1),Insert (2),Insert (3),Remove (),Insert(4), Insert (5),Remove()

4 เริ่มต้นโดยการคิว S ขึ้นมาเป็นคิวว่าง ไม่มีสมาชิกตัวชี้ส่วนหน้าและส่วนท้าย

5 1 FrontRear นำค่า 1 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (1) ได้คิว S=[1] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 1

6 21 FrontRear นำค่า 2 เก็บต่อโดยใช้ Insert (2) ได้คิว S=[1,2] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 2

7 231 Front Rear นำค่า 3 เก็บต่อโดยใช้ Insert (3) ได้คิว S=[1,2,3] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 3

8 23 FrontRear ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove() ได้คิว S=[2,3] ตัวชี้ Front = 2, Rear=3

9 234 FrontRear นำค่า 4 เก็บต่อโดยใช้ Insert (4) ได้คิว S=[2,3,4] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 4

10 2345 Front Rear นำค่า 5 เก็บต่อโดยใช้ Insert (5) ได้คิว S=[2,3,4,5] ตัวชี้ Front = 1,Rear = 5

11 234 FrontRear ต้องการดึงค่าออกมาโดย ใช้ Remove() ได้คิว S=[2,3,4] ตัวชี้ Front = 2, Rear=4

12 คิววงกลม มีลักษณะของเชิงเส้นรูปวงแหวนเป็นวงกลมที่ สมาชิกตัวแรกต่อกับตัวสุดท้าย ถ้าอยากรู้ว่าถึง คิวตัวสุดท้ายแล้วยังให้ดูที่ Rear ถ้า Rear อยู่ หน้า Front ก็แสดงว่าถึงตัวสุดท้ายแล้ว

13 รูปแบบคิววงกลม 12 3 4

14 โจทย์ Insert(6),Insert(7),remove() Insert(9),Insert(4),remove()

15 01 2 3 6 นำค่า 6 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (6) ได้คิว S=[6] ตัวชี้ Front = 6,Rear = 6 FrontRear

16 01 2 3 67 Front Rear นำค่า 7 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (7) ได้คิว S=[6,7] ตัวชี้ Front = 6,Rear = 7

17 01 2 3 7 FrontRear ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove() ได้คิว S=[7] ตัวชี้ Front = 7, Rear=7

18 01 2 3 7 Front Rear 9 นำค่า 9 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (9) ได้คิว S=[7,9] ตัวชี้ Front = 7,Rear = 9

19 01 23 7 Front Rear 9 นำค่า 4 เข้ามาเก็บเป็นตัวแรกโดยใช้ Insert (4) ได้คิว S=[7,9,4] ตัวชี้ Front = 7,Rear = 4 4

20 01 2 3 FrontRear 94 ต้องการดึงค่าออกมาโดยใช้ Remove() ได้คิว S=[9,4] ตัวชี้ Front = 9, Rear=4


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 โครงสร้างข้อมูลคิว โครงสร้างข้อมูลที่มีลักษณะเป็น รายการในแนวเชิงเส้น (Linear List) เช่นกัน มีข้อกำหนดให้ชุดปฏิบัติการ สามารถเพิ่มค่าแทรกเข้าไปใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google