งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจาก ใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนด ภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสม สวยงาม คะแนนเต็ม 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจาก ใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนด ภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสม สวยงาม คะแนนเต็ม 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจาก ใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนด ภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสม สวยงาม คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีเกณฑ์ดังนี้ 1. พื้นหลังกับสีข้อความ ( 2 คะแนน ) 2. การเปลี่ยนสไลด์ ( 2 คะแนน ) 3. การกำหนดภาพและข้อความ เคลื่อนไหว ( 4 คะแนน ) 4. ความเหมาะสมสวยงาม ( 2 คะแนน )

2 5

3 4

4 3

5 2

6 1

7 ประวัติ ของฉัน

8 เด็กชายอนุวัฒ์ ชัยรัตน์

9 กำลังศึกษาชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เลขที่ 01

10 โรงเรียนจักราชวิทยา

11 วิชาที่ชอบ คือ คณิตศาสตร์

12 อาหารที่ชอบ คือ ถั่วต้ม

13 อนาคตอยากเป็น หมอ

14 คติประจำตัว ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ ถ้าใจ มุ่งมั่นจะทำ

15 บุคคลที่เป็น แบบอย่าง พลเอกประยุทธ์ จันโอชา เพราะ เป็นคนที่มีความจงรักภักดีต่อ พระมหากษัตริย์ กล้าหาญ เด็ดขาด


ดาวน์โหลด ppt ใบงานที่ 2 คำสั่ง ให้นักเรียนนำไฟล์ที่สร้างจาก ใบงานที่ 1 มาทำการเปลี่ยนพื้นหลัง การเปลี่ยนสไลด์ การกำหนด ภาพเคลื่อนไหว ให้เหมาะสม สวยงาม คะแนนเต็ม 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google