งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406

2 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์ 2. การใช้งานชุดรูปแบบ 3. การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบสี 4. การปรับแต่งรูปแบบข้อความบน สไลด์

3 5. การกำหนดลักษณะพิเศษบนสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ 7. การสร้างแม่แบบสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์

4 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์ ชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบของสี ลักษณะ ตัวอักษร และรูปภาพ ที่ใช้ ในการตกแต่งงานนำเสนอให้สวยงามได้อย่างรวดเร็ว สีของชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบของสีที่นำมาตกแต่งสไลด์ แบบอักษรชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบของ ตัวอักษร ที่ใช้กำหนดลักษณะของตัวอักษร

5 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 1. รูปแบบของการปรับแต่งสไลด์ ลักษณะพิเศษของชุดรูปแบบ เป็นรูปแบบ ของลักษณะพิเศษใช้ตกแต่งสไลด์ ลักษณะพื้นหลัง เป็นการตกแต่งพื้นหลังที่ แตกต่างออกไปจากเดิม

6 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 2. การใช้งานชุดรูปแบบ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ จากนั้นคลิกปุ่ม ใน กลุ่มคำสั่ง ชุดรูปแบบ 3. คลิกขวาเลือกชุดรูปแบบที่ต้องการ 4. ความหมายของรูปแบบต่อไปนี้ 5. รูปแบบที่เปลี่ยนไป

7 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 1. คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. เลือกปุ่มคำสั่งสี 4. เลือกชุดรูปแบบสีที่ต้องการ 5. คลิกเมาส์ขวาเลือกรูปแบบการวาง 6. จะได้รูปแบบสีใหม่ตามต้องการ 3. การตกแต่งสไลด์ด้วยชุดรูปแบบสี

8 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 4. การปรับแต่งรูปแบบข้อความบน สไลด์ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเลือกแท็บออกแบบ 3. คลิกปุ่มคำสั่งแบบอักษร 4. เลือกรูปแบบอักษรที่ต้องการ 5. รูปแบบข้อความที่เปลี่ยนไป

9 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 5. การกำหนดลักษณะพิเศษบนสไลด์ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกที่แท็บออกแบบ 3. คลิกที่ปุ่มลักษณะพิเศษ 4. เลือกลักษณะพิเศษที่ต้องการ 5. รูปแบบที่เปลี่ยนไป

10 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ 1. เลือกสไลด์ที่ ต้องการ 2. คลิกที่แท็บ ออกแบบ 3. เลือกปุ่มลักษณะ พื้นหลัง 4. เลือกสีพื้นหลังที่ ต้องการ 5. สีพื้นหลังที่ เปลี่ยนไป

11 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ การใส่พื้นหลังด้วยภาพ ตัดปะ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง จัดรูปแบบพื้นหลัง 3. เลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิว 4. เลือกภาพตัดปะ 5. เลือกภาพที่ต้องการ 6. คลิกที่ปุ่มตกลง

12 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 6. การปรับแต่งพื้นหลังบนสไลด์ การใส่พื้นหลังด้วยภาพ จากไฟล์ 1. เลือกสไลด์ที่ต้องการ 2. คลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง จัดรูปแบบพื้นหลัง 3. เลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิว 4. เลือกแฟ้ม 5. เลือกตำแหน่งของภาพ 6. เลือกรูปภาพที่ต้องการ 7. คลิกปุ่มแทรก 8. คลิกปุ่มปิด

13 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ 7. การสร้างแม่แบบสไลด์ 1. เมื่อเราได้สไลด์ที่จะใช้เป็นแม่แบบ แล้วให้ คลิกที่ปุ่ม 2. เลือกคำสั่งบันทึกเป็น 3. เลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บ 4. ตั้งชื่อไฟล์ 5. เลือก PowerPoint Template เพื่อเก็บเป็น ไฟล์แม่แบบ 6. คลิกปุ่มบันทึก

14 วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406 บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การปรับแต่งสไลด์ วิชา การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา 2201-2406.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google