งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หากจะรักต้องเตรียมใจไว้แบกทุกข์. ทางข้างหน้า... ลางเลือน... เหมือน ว่างเปล่า แดดจะเผา... ผิวผ่อง... จนหมอง ไหม้ ที่ตรงโน้น.... มีหุบเหว... มีเปลวไฟ ถ้าอ่อนแอ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หากจะรักต้องเตรียมใจไว้แบกทุกข์. ทางข้างหน้า... ลางเลือน... เหมือน ว่างเปล่า แดดจะเผา... ผิวผ่อง... จนหมอง ไหม้ ที่ตรงโน้น.... มีหุบเหว... มีเปลวไฟ ถ้าอ่อนแอ..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หากจะรักต้องเตรียมใจไว้แบกทุกข์

2 ทางข้างหน้า... ลางเลือน... เหมือน ว่างเปล่า แดดจะเผา... ผิวผ่อง... จนหมอง ไหม้ ที่ตรงโน้น.... มีหุบเหว... มีเปลวไฟ ถ้าอ่อนแอ... จะก้าวไป.... อย่างไร กัน

3 ดอกไม้บานเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งร่วงโรยเร็วเท่านั้น ชีวิต ไม่จำเป็นต้องก้าวให้เร็วทุกครั้ง ก้าว ช้า - ช้า แต่ว่ามั่นคง ดีกว่ารีบก้าวขึ้นสูง เพื่อตกลงมาเร็ว - เร็ว

4 ถ้า ค น เร า จริ ง ใจ ให้ กั น นั้ น จะ คบ กัน ได้ นา น นะ รู้ ไห ม๊

5 วันนี้ไม่ได้เป็นแค่วันนี้ แต่จะกลายเป็นอดีตเมื่อเวลาผ่าน ไป และเป็นอนาคตของวันข้างหน้า ทุกสิ่งที่เธอทำในวันนี้ จะเป็นความหลังที่เจ็บปวด หรืออนาคตที่ดีของวันข้างหน้า ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอเลือกทำ

6 ชีวิตยุ่งยากมากเท่าไหร่ กำลังใจยิ่งต้องมี

7 ลูกนกเรียนรู้การบิน ด้วยการกระพือปีกของแม่ แต่มันบินขึ้นฟ้าได้ ด้วยแรงปีกของมันเองเท่านั้น คนเราอาจเรียนรู้จังหวะเดินจาก ผู้อื่น แต่เราต้องเดินด้วยขาตัวเอง เท่านั้น ถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทาง ได้

8 มีแต่ในน้ำนิ่งเท่านั้น ที่สิ่งต่าง ๆ จะสะท้อน ภาพที่ไม่บิดเบือน มีแต่ดวงใจที่นิ่งเท่านั้น ที่เราจะหยั่งเห็น โลกได้อย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด ppt หากจะรักต้องเตรียมใจไว้แบกทุกข์. ทางข้างหน้า... ลางเลือน... เหมือน ว่างเปล่า แดดจะเผา... ผิวผ่อง... จนหมอง ไหม้ ที่ตรงโน้น.... มีหุบเหว... มีเปลวไฟ ถ้าอ่อนแอ...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google