งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง. Drug allergy Fixed drug eruption.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง. Drug allergy Fixed drug eruption."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง

2 Drug allergy

3 Fixed drug eruption

4 Steven-Johnson syndrome

5 Toxic Epidermal Necrolysis

6 SJS/ TEN ต้องแสดงคำเตือน ความเสี่ยงผื่นแพ้ยา ชนิดรุนแรง ในฉลากและเอกสารกำกับยา allopurinol carbamazepine phenobarbital phenytoin lamotrigine ibuprofen meloxicam tenoxicam nevirapine sulfadiazine sulfadoxine sulfamethoxazol sulfasalazine amoxycillin rifampicin dapsone

7 Urticaria

8 Pathogenesis

9 Urticaria

10

11 IgE mediated release of Histamine Antigen >> shell fish temperature parasite Drug >> ASA,Penicillin

12 Acute Urticaria Treatment Mild symptom >> H 1 antagonist soothing lotions Severe symptom >> doctor

13 Chronic Urticaria Treatment >> H 1 antagonist soothing lotions หลีกเลี่ยงสารก่อการ แพ้

14 Eczema

15

16 Treatment Stage of Eczema Wet dressing Topical steroid AntihistamineAntibiotics acute NSS 3% boric Burrow sol n If infected subacute Moderate potency Chronic Moderate To high potency +Keratolytic

17 Eczema

18 Endogenous Eczema Atopic Dermatitis

19 Treatment Skin hydrating Occlusive emollient Topical steroid therapy up to symptom Topical calcineurin inhibitor Tacrolimus Pimecrolimus

20 Endogenous Eczema Seborrheic Dermatitis

21 Treatment Loosening and removal of scales and crust 3% salicylic in olive oil Salicylic, Coal tar shampoo Inhibit yeast colonization Imidazole cream/ shampoo oral antifungal in severe case Reduction erythema and itching Low potency steroid cream/ lotion Control secondary infection

22 Exogenous Eczema Irritant Contact Dermatitis >> Acid, Base

23 Exogenous Eczema Allergic Contact Dermatitis >> โลหะ เครื่องสำอาง พืช สารเคมี

24 Treatment Treatment of symptoms Acute >>Topical drying agents Chronic >>Emollients Pruritus >>Oral Antihistamine Avoidance of additional encounters

25 Corticosteroid S/E Local Atropic changesAcne form eruption HypertrichosisPigmentary changes InfectionAllergic reaction Systemic Suppression of Hypothalamic Pituitary-adrenal axis Metabolic side effect

26 Antifungal

27 Fungal Infections Superficial fungal infection Deep fungal infection

28 Superficial Fungal Infections Tinea versicolor เชื้อสาเหตุ Malassezia furfur

29 Superficial Fungal Infections Dermatophytosis เชื้อสาเหตุ Trichophyton Microsporum Epidermophyton

30 Dermatophytosis Tinea capitisTinea corporis

31 Dermatophytosis Tinea crurisTinea unguium

32 Dermatophytosis Tinea PedisTinea manuum

33 Superficial Fungal Infections Candidiasis เชื้อสาเหตุ Candida albican

34 Antifungal Therapy Topical Systemic

35 Antifungal Therapy

36 Topical Fungal Therapy Keratolytic agent Whitfield ointment 6%Benzoic acid เป็น antifungal 3%Salicylic acid เป็น keratolytic ลด keratin ที่ผิว ช่วยเพิ่มการดูดซึมของตัวยาออกฤทธิ์ ช่วยการฆ่าเชื้อราและกระตุ้นการสร้างผิวที่ดีและแข็งแรงขึ้น

37 Topical Fungal Therapy Antiseptics Gentian violet ต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และพยาธิ โดยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์แบคทีเรีย และเชื้อรา วิธีใช้ นำสำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง

38 Topical Fungal Therapy Agent effective only for Tinea versicolor Selenium sulfide suspension Sodium thiosulfate solution Propyline glycol solution (50%)

39 Selenium sulfide suspension วิธีใช้ เทยาลงบนผิวหนังพร้อมกับน้ำเล็กน้อย ถูไปให้ทั่วบริเวณจนเกิดฟอง ทิ้งไว้ 10 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด Topical Fungal Therapy

40 Agent effective only for Candida infection Polyene antibiotic Nystatin

41 Topical Fungal Therapy Agent effective only for Dermatophytes Tolnaftate Undecylenic acid

42 Topical Fungal Therapy Broad spectrum antifungal agents Imidazole compounds

43 Topical Fungal Therapy Broad spectrum antifungal agents Ciclopirox olamine

44 Topical Fungal Therapy Broad spectrum antifungal agents Allyamine Terbinafine

45 Systemic Fungal Therapy GriseofulvinDose 500-1000 mg/day effective only for Dermatophytes ADR ปวดศีรษะ GI disturbance Photosensitivity: SLE porphyria Clinical usesDuration Tinea capitis4-6 weeks Tinea corporis6-12 weeks Tinea unguium(finger)4-6 months 0 0 0 0 0 0 0 0 (toe)12 months

46 Systemic Fungal Therapy Azole Group Imidazole KetoconazoleCYP3A4 inhibitor Triazole Fluconazole ItraconazoleCYP3A4 inhibitor

47 Systemic Fungal Therapy Ketoconazole ตับบกพร่องควรปรับลดขนาดลง DIAntacid, CYP3A4(strong)->H2blocker, PPI>> ketoconazole Macrolide, Ca 2+ -block, etc. ->toxic ADR พบบ่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ยาขนาดสูง ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น อาจพบ gynecomastia oligospermia ประจำเดือนผิดปกติ (long term use) อาการไม่พึงประสงค์ต่อตับ พบน้อย (1/15000) แต่ 80% ที่พบ Enz transminases, alkaline phosphatase เพิ่มขึ้น และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

48 Systemic Fungal Therapy Ketoconazole Adult200-400 mg/day Children ≥ 2 yrs3.3-6.6 mg/kg/day Clinical usesDosageDuration Tinea versicolor200 mg/d10 days Dermatophytes200-400 mg/d≥ 4 weeks Candidiasis200-400 mg/d1-2 weeks

49 Systemic Fungal Therapy Fluconazole Adult 200-400 mg/day Children ≥ 2 yrs Loading dose6-12 mg/kg/day Maintenance dose 3-12 mg/kg/day ตับบกพร่องไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา ไตบกพร่องควรปรับลดขนาดลงตามค่า CrCl DIAntacid, CYP3A4(strong)->H2blocker, PPI>> fluconazole ADR พบได้น้อย เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ผมร่วง (dose>400mg/day)

50 Systemic Fungal Therapy Fluconazole Clinical usesDosageDuration Tinea versicolor400 mg/dSingle dose Tinea pedis150 mg weekly3-4 weeks Tinea unguium150 mg weekly24 weeks

51 Systemic Fungal Therapy Fluconazole>>Candidiasis Clinical usesDosageDuration Oropharyngealchildren6 mg/kg loading 3 mg/kg maintenance 2 weeks adult100-200 mg/day7-14 days Vaginal150 mgsingledose

52 Systemic Fungal Therapy ItraconazoleDose oral 100-400 mg/day ตับบกพร่องไม่มีข้อมูล ไตบกพร่อง CrCl<30 ml/min ไม่แนะนำให้ใช้ ADR พบบ่อยและสัมพันธ์กับขนาดยา คลื่นไส้ อาเจียน ยาขนาดสูง (dose>400mg/day) อาจพบ K ต่ำและอาการบวม

53 Systemic Fungal Therapy Itraconazole Clinical usesDosageDurationCure rate Tinea versicolor200 mg/d7 days75-94% Tinea corporis100 mg/d14 days- Tinea pedis100-200 mg/d2-4 weeks- 200 mg bid1 week

54 Systemic Fungal Therapy Itraconazole Clinical usesDosageDuration Tinea unguium Fingernail200 mg/d6 weeks 200 mg bidpulse /2 months Toenail200 mg/d12 weeks 200 mg bidpulse /3 months

55 Systemic Fungal Therapy Itraconazole Clinical usesDosageDuration Candidiasis Oropharyngeal200 mg/d1-2 weeks Esopharyngeal100-200 mg/d≥ 3 weeks Vaginal200 mg/bid singledose

56 Candidiasis Clotrimazole Toche treatment 1 tab every 4 hrs 14 days prophylaxis 1 tab tid Miconazole oral gel children> 2 yrs-adult 2.5 ml qid children 6 mo-2 yrs 1.25 ml qid ใช้ต่อเนื่อง 1 สัปดาห์หลังอาการหาย

57 Antiviral

58 Viral Infections Herpes simplex

59 Genital HSV Acyclovir Children 40-80 mg/kg/day 3-4 divided dose chronic 80 mg/kg/day 3 divided dose Adult Initial 200 mg qid 10 days or 400 mg tid 5-10 days recurrent 200 mg qid 5 days or 400 mg tid 5 days chronic support 400 mg bid or 200 mg 3-5 times/day 12 mo

60 Viral Infections Herpes zoster

61 Viral Infections Herpes zoster

62 Acyclovir Adult800 mg every 4 hrs 7-10 days Acyclovir cream or ครีมพญายอ apply every 4 hrs >> 5 times/day Neurophatic Pain>> Analgesic /? /3B Bacterial infection>> Antibiotic

63 Viral Infections Chickenpox

64 Varicella virus ระยะฟักตัว 10-20 วัน Treatment Paracetamol ถ้ามีไข้สูง Antihistamine เช่น CPM, Hydroxyzine ในรายที่คันมากๆ Antiviral start within 24 hrs rash onset Acyclovir Children >40 kg + Adult800 mg qid 5 days Children ≥ 2 yrs <40 kg 20 mg/kg/dose qid 5 days

65 Scabiasis Sarcoptes scabis var. Hominis Life cycle 10-14 days

66 Scabiasis พบตามซอกต่างๆ อาการ คันมาก bacterial infection

67 Pediculosis Pediculus humanus capitis Pediculus humanus corporis Phthirus puris

68 Treatment Benzyl benzoate lotion 25% body>>neck to toe leave for 24 hrs 3 days Permethrin cream 5% body >>neck to toe leave for 8-14 hrs Hair >> leave for 10 mins

69 Treatment Lindane cream 1% body >>neck to toe Adult leave for 8-12 hrs children leave for 6-8 hrs Hair >>shampoo 4-5 mins lotion/ cream 12 hrs C/I >> premature infant, uncontrolled seizure Precipitated sulfur ointment 3- 5% body >>neck to toe 3-5 days

70 Treatment Malathion (A-lices ® ) leave for 10 mins Carbaryl shampoo 0.6%

71 STD

72 Gonorrhea

73

74 C.trachomatis

75

76


ดาวน์โหลด ppt ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง. Drug allergy Fixed drug eruption.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google