งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Clinical tracer Breast cancer Head Neck & Breast Surgery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Clinical tracer Breast cancer Head Neck & Breast Surgery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Clinical tracer Breast cancer Head Neck & Breast Surgery

2 Breast cancer tracer OPD Ward F/U OR Patho ถันยรักษ์ Over crowded Good reputation Hi tech No planed coordination All around

3 Breast cancer tracer OPD Ward F/U OR Patho ถันยรักษ์

4 Breast cancer tracer Strategy to fix problems OPD Ward F/U OR Patho ถันยรักษ์ Breast Center Breast Research Center Administration of admission and day surgery

5 Breast cancer tracer Strategy to fix problems OPD Ward F/U OR Patho ถันยรักษ์

6 Breast cancer tracer Strategy to fix problems OPD Ward F/U OR

7 Breast cancer tracer Strategy to fix problems OPD Ward สม 101 OR

8 Breast cancer tracer 1.Risk identification 2.Project for risk correction 3.Tools or instruments 4.Identify Providers & Evaluators 5.KPI 6.Meeting & Feed back (CQI) Process

9 Breast cancer tracer กิจกรรม

10 Breast cancer tracer Explain variety of treatment 100% ความ สมบูรณ์และ ถูกต้อง consent pre op. evaluation Delay surgery cause by medical condition Psycho-social- patient anxiety improvement pre- op advise >10% Pts. Identification 100% correct side, site Sentinel node identification rate Identified > 90% Operative wound infection Wound infection < 1% D/C planning 1% นัดผิดวัน OPD Ward 101OR OPD 101 Ward OR Ward OR Ward OR OPD 101 Ward OR Ward 101 IC

11 Breast cancer tracer Advice treatment RiskMiscommunication to pts ActivitiesExplain variety of treatment Consent form Instructions •Instruction for patients •Consent form Action response unit KPI •Questionnaire at ward •100% complete consent at waiting room, reported / 6 months Evaluation unit OPD 101 Ward OR

12

13 100 % มี consent form 100% (7/7) 90% complete consent form100% (7/7) Breast cancer tracer Advice treatment Data 17-30 Sep 2007

14 Breast cancer tracer Pre-operative preparation RiskDelayed surgery due to medical condition & drug Activities •pre op. evaluation & consult med. •CPG Instructions •pre op check list •patients information for pre-op preparing Action response unit KPI Delay surgery cause by medical condition Evaluation unit OPD 101 Ward OR

15 อัตราการงด / เลื่อนผ่าตัด ผู้ป่วย CA. Breast ไตร มาส ร้อย ละ 11. 4 10.1 13. 2 4. 8 4. 2

16 Breast cancer tracer Patients identification Risk •Pts. Identification: person, drug, site •Miscommunication Activities•advice & inform •time out Instructionstime out form Action response unit KPI •100% correct side, site •100% correct operation • 100% complete time out form Evaluation unit OPD Ward OR

17 100% correct side, site, 100% correct operation 100 % Completeness of time out formIncomplete ~ 60% Breast cancer tracer Patients identification Data 17-30 Sep 2007

18 ร้อยละของความสมบูรณ์ในการบันทึก แบบระบุตัวผู้ป่วยในช่วง time out ของ สาขาศีรษะ คอและเต้านม เดือน ร้อย ละ

19 ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกการ ตรวจสอบการระบุตัวผู้ป่วย ของสาขา ศีรษะ คอและเต้านม ( สค.50 ) ไตร มาส ร้อย ละ

20 Breast cancer tracer Psycho-social-patient anxiety RiskPsycho-social-patient anxiety Activities โครงการลดความวิตกกังวลและ ส่งเสริมภาพลักษณ์ Instructions Action response unit KPIimprovement pre-op advise >60% of cases Evaluation unit Ward

21 Anxiety score at ward at admission and pre discharge decrease > 60% of all breast cancer patients decrease 66% Breast cancer tracer Psycho-social-patient anxiety Data 17-30 Sep 2007

22 Breast cancer tracer Sentinel node RiskMiss sentinel node (disease specific) ActivitiesSentinel lymph node biopsy InstructionsSentinel lymph node form Action response unit KPI> 90% sln indentified Evaluation unit OR

23 อุบัติการณ์ไม่พบ Sentinel node ไตร มาส ร้อย ละ

24 Breast cancer tracer operative complication RiskOperative complication: infection, bleeding, re-op ActivitiesStandard OR precaution InstructionsIC form Action response unit KPI0% within 24 hr. re-op < 5% wound infection Evaluation unit IC OR

25 Breast cancer tracer operative complication Data 17-30 Sep 2007 Rate of surgical site infection (q 1 month) <5% 5.9% (1*/17) *skin flap necrosis

26 Breast cancer tracer Inappropriate D/C planning RiskInappropriate D/C planning Activities Education, appointment system Instructions Documentation of discharge planning (date of D/C, condition on D/C, activity at home, diet, exercise, wound care, limitation etc. Action response unit KPI < 10% Loss of post-op F/U 1st visit •< 10% of shoulder stiffness at 1st visit ( เทียบ 2 ข้าง ) •0% readmission within a week after discharge Evaluation unit OPD 101 Ward

27 Breast cancer tracer operative complication Data 17-30 Sep 2007 < 10% Loss of post-op F/U 1 st visit 0% < 10% of shoulder stiffness at 1 st visit ( เทียบ 2 ข้าง ) Data collected at สยม 101 < 2% readmission in 28 days after discharge due to surgical site infection 0%

28 Breast cancer tracer General excellent KPI% of breast conserve % of reconstruction % of non-palpable % of DCIS % of preserve axilla by SLN % of arm morbidity


ดาวน์โหลด ppt Clinical tracer Breast cancer Head Neck & Breast Surgery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google