งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Internal Medicine. Medical Intensive Care Unit (MICU) MICU 68% CCU 32%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Internal Medicine. Medical Intensive Care Unit (MICU) MICU 68% CCU 32%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Internal Medicine

2

3 Medical Intensive Care Unit (MICU) MICU 68% CCU 32%

4 Intensivists Full time intensivists in MICU Full time intensivists in MICU since 1 April 2005 since 1 April 2005 Semi-close MICU unit Semi-close MICU unit Staff ward Staff ward Initiated ICU organization Initiated ICU organization

5 Intensivist and MICU organization Full time intensivists Full time intensivists - Ward round - Triage, discharge - Teaching and training medical residents

6

7 Intensivist and MICU organization Full time intensivits Full time intensivits วันที่อาจารย์ พุธ 1 ตุลา คม บดินทร์ พฤหัสบ ดี 2 ตุลา คม บดินทร์ ศุกร์ 3 ตุลา คม บดินทร์ เสาร์ 4 ตุลา คม บดินท ร์ บดินทร์ อาทิตย์ 5 ตุลา คม บดินท ร์ บดินทร์ จันทร์ 6 ตุลา คม รังสรรค์ อังคาร 7 ตุลา คม รังสรรค์ พุธ 8 ตุลา คม รังสรรค์ พฤหัสบ ดี 9 ตุลา คม รังสรรค์ ศุกร์ 10 ตุลา คม รังสรรค์ เสาร์ 11 ตุลา คม รังสรรค์ รังสร ร ค์ อาทิตย์ 12 ตุลา คม รังสรรค์ รังสร ร ค์

8 Intensivist and MICU organization MICU protocol/guideline MICU protocol/guideline - Drug preparation/infusion guideline - Feeding - Sedation and analgesia - Insulin protocol - Intra-hospital transport guideline

9

10 ICU audit

11 ICU performance measurement Outcome -> mortality (ICU, hospital) Outcome -> mortality (ICU, hospital) -> length of stay -> length of stay Access of care Access of care Complication rate Complication rate … Outcome -> Mortality Standard Mortality Ratio (SMR)

12 ICU performance Severity score and organ dysfunction score in ICU of Songklanagarind hospital Severity score and organ dysfunction score in ICU of Songklanagarind hospital Prospective observational cohort study Prospective observational cohort study Inclusion criteria Inclusion criteria Patients > 15 yrs who admitted at ICU during July Patients > 15 yrs who admitted at ICU during July 2004- Aug 2008 2004- Aug 2008  Exclusion criteria - ICU LOS < 4 hrs - ICU LOS < 4 hrs - Re-admission - Re-admission

13 ICU performance: Intensivists Exclude ACS and rhythm disturbance patients (likely CCU patients) Exclude ACS and rhythm disturbance patients (likely CCU patients) Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II) Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II)

14

15 Standard Mortality Ratio (SMR) - - Standard mortality ratio (SMR)= observe/predict mortality SMR < 1 good ICU performance - - International ICU comparison - - Comparison of hospital - - ICU evaluation

16 Aug

17

18 Mortality

19 SMR by APACHE II 0.95 (0.90-0.99) Mayo Clinic (Mayo Clin Proc 2005) 0.93 (0.84-1.02) England (ICM 2003) Aug-

20 SMR by SAPS II 0.92 (0.83-1.01) England (ICM 2003) 1.12 (0.92-1.32) Austria (ICM 2000) 0.84 (0.82-0.85) French (2006) Aug

21 Conclusion Intensivists could improved ICU organization and performance Intensivists could improved ICU organization and performance Further assess in other ICU performance Further assess in other ICU performance - LOS, adjust LOS ratio - LOS, adjust LOS ratio - delay admission, ER waiting times - delay admission, ER waiting times - readmissions, infection control. - readmissions, infection control.


ดาวน์โหลด ppt Department of Internal Medicine. Medical Intensive Care Unit (MICU) MICU 68% CCU 32%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google