งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACE inhibitor : Long- term treatment increase risk of acute renal failure in congestive heart failure ผศ. น. สพ. ดร. ชนินทร์ ติรวัฒน วานิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACE inhibitor : Long- term treatment increase risk of acute renal failure in congestive heart failure ผศ. น. สพ. ดร. ชนินทร์ ติรวัฒน วานิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACE inhibitor : Long- term treatment increase risk of acute renal failure in congestive heart failure ผศ. น. สพ. ดร. ชนินทร์ ติรวัฒน วานิช

2 CHF: CLINICAL SIGNS อ่อนเพลีย (lethargy) เหนื่อยง่าย (exercise intolerance) หายใจเร็ว (tachypnea) หายใจลำบาก (dyspnea) บวมน้ำ (edema) ไอแบบมีเสมหะ (moist cough)

3 Diagnostic tests Radiography : round shape, loss of the apex Vertebral heart sum : normal range is 8.5 – 10.5

4 Echocardiography :increase end diastolic volume Brain natriuretic peptide assay : increase BNP

5 Congestive Heart Failure (CHF) จากความ ผิดปกติ ของการ ทำงานของหัวใจ ทำให้หัวใจไม่ สามารถสูบฉีด เลือดไปเลี้ยง ร่างกาย หรือรับ เลือดเข้าสู่หัวใจได้ ตามปกติ

6 CHF: PATHOPHYSIOLOGY Contractility SV CO MAP Sympathetic Nervous System Renin Angiotensin Aldosterone System Volume overload

7 CHF: COMPENSATION Sympathetic Nervous System Catecholamine Contractility Heart Rate TPR CO SV Cardiac Workload Vasoconstriction BP

8 Renin Angiotensin Aldosterone System Renal Perfusion Angiotensin I Angiotensin II Aldosterone Vasoconstriction Retention of salt and water Arterial pressure Na + Resorption K + excretion ADH Water resorption CHF: COMPENSATION

9 EFFECT OF ANGIOTENSIN II Eff. Arteriole Arteriolar Resistant Aff. Arteriole Glomerulus GFR Normal GFR Still Normal Perfusion Pressure Local Angiotension II Vasodilatory Prostaglandins

10 EFFECT OF ANGIOTENSIN II : CARDIAC REMODELING TGF β

11 CARDIAC DECOMPENSATION Cardiac remodeling Cardiac fibrosis Cardiac Hypertrophy CO Compliance GFR RAAS Activity Angiotensin II Work load Sympathetic Activity TPR

12 WHY ACEIs? Reduce blood pressure Maintain renal perfusion Prevent Cardiac remodeling

13 Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II renin ACE Blood pressure Bradykinin Inactive ACEIs Prostaglandin vasodilate Blood pressure Aldosterone

14 Angiotensin I Angiotensin II Aldosterone Vasoconstriction Na + Resorption Side effects of ACEIs K + excretion Hypotension ARF Bradykinin Dry cough Hyperkalemia ACEIs

15 ผลจากการใช้ยากลุ่ม ACE inhibitors ระยะสั้น efferent arteriole dilate hypertension renal blood flow glomerulus damage renal infarction

16 ผลจากการใช้ยากลุ่ม ACE inhibitors ระยะยาว angiotensin II maintain GFR sympathetic nervous system function Afferent arteriole vasoconstriction Acute renal failure MAP

17 To do list, ACEIs treatment  รักษาค่า MAP ไม่ให้ต่ำกว่า 60 mmHg  ควบคุม dose ของยา  ควบคุม electrolyte  ตรวจค่า BUN, Creatinine  ฤทธิ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอื่นร่วม

18 ACEIS WITH DIURETIC DRUGS Low fluid level Na + Resorption Diuretic drugs Renal blood flow Acute renal failure ACEIs

19 ACEIS WITH OTHER CONDITIONS : VASOCONSTRICTOR AGENTS Vasoconstriction Prostaglandin NSAIDs Renal blood flow Acute renal failure

20 Cardiac Remodeling CONCLUSION Contractility CO MAP RAAS Activity Cardiac hypertrophy Cardiac Fibrosis Sympathetic Activity GFR ARF


ดาวน์โหลด ppt ACE inhibitor : Long- term treatment increase risk of acute renal failure in congestive heart failure ผศ. น. สพ. ดร. ชนินทร์ ติรวัฒน วานิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google