งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนอง ม่วงไข่ จัดทำโดย... ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนอง ม่วงไข่ จัดทำโดย... ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลหนองม่วงไข่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนอง ม่วงไข่ จัดทำโดย... ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

2 รูปยาเม็ด รูปยาน้ำ รูปยาผง รูปยาครีม ( ยาทาเฉพาะที่ ) รูปยาครีม ( ยาทาเฉพาะที่ ) รูปยาฉีด รูปยาเหน็บ / ยาสอด รูปยาเหน็บ / ยาสอด รูปยาหยอดและยาป้ายตา รูปยาพ่นสูด ( คลิกเลือกดูที่แท่ง ตัวอักษรได้เลยค่ะ !)

3 ( คลิกเลือกดูที่ตัวอักษร ได้เลยค่ะ !)  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

4 ( คลิกเลือกดูที่ตัวอักษร ได้เลยค่ะ !)  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

5 ( คลิกเลือกดูที่ตัวอักษร ได้เลยค่ะ !)  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

6 Acyclovir cream Betamethasone valerate cream Clotrimazole Cream Lidocaine hydrochloride oral topical solution 2% Methyl salicylate cream Prednisolone cream Silver sulfadiazine cream Triamcinolone acetonide cream 0.02% Triamcinolone acetonide cream 0.1% Triamcinolone acetonide paste  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

7 Clotrimazole vaginal tablet. Cyclo-progynova Proctosedyl suppository  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

8 Antazoline + Tetrahydrozoline (Hista- Oph) Chloramphenicol 0.5 % eye drops. Neomycin + Polymyxin B + Gramicidin (Poly-Oph) Tetracycline hydrochloride ointment  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

9 Budesonide oral inhalation Ipratropium bromide + fenoterol HBr (Berodual) inhaler Salbutamol aerosol inhaler Ipratropium bromide + fenoterol HBr (Berodual) solution Salbutamol aerosol solution  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

10 N-Acetyl-Cysteine Powder Oral Rehydration Salts  กลับไปเลือกรูปแบบยา  กลับไปเลือกรูปแบบยา

11 A A

12 A A

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Albendazole suspension Aluminium+Magnesium hydroxide suspension Ammonium carbonate syrup Amoxicillin syrup

33 Benadyl expectorant syrup Brown mixture

34 Calamine lotion Caminative mixture Chlopheniramine maleate syrup

35 Dicloxacillin syrup Domperidone suspension

36 Erythromycin estolate suspension

37 Guaifenesin syrup

38 Hyoscine-N-Butylbromide syrup

39 Ibuprofen syrup

40 Milk of manesia suspension Mutivitamin syrup

41 Paracetamol syrup Penicillin V syrup Phenobarbital syrup

42 Salbutamol syrup Sodium bicarbonate mixture

43 Adrenaline injection 1 mg/ml. Ampicillin [sodium] injection 1 g. Atropine [sulphate] injection 0.6 mg/ml.

44 Calcium gluconate injection Ceftriaxone Sodium Injection 1g. Chlorpheniramine maleate injection 10 mg/ml. Chlorpromazine Hydrochloride Injection Cloxacillin [Sodium] Injection 1 g.

45 Dexamethasone injection 4mg/ml. Diclofenac injection 75mg/3ml. Digoxin injection 250 mcg/mL. Dimenhydrinate injection 50mg/1ml. Dopamine hydrochloride injection

46 Fluphenazine decanoate injection 12.5mg/0.5ml Furosemide injection 20mg/2ml.

47 Gentamicin Sulfate Injection 80mg/2ml.

48 Haloperidol decanoate injection 50 mg/mL. Hyoscine-N-butylbromide injection 20mg/ml.

49 Insulin Human Isophane (NPH) injection

50 Lidocaine Hydrochloride Injection 1 %

51 Magnesium Sulfate Injection Metoclopramide hydrochloride injection 10 mg/2 ml. Metronidazole injection Morphine sulfate injection 10 mg/1 ml.

52 Paracetamol injection Penicillin G Sodium injection 1 g. Potassium chloride injection

53 Ranitidine injection 50 mg/ml. Regular Insulin

54 Sodium bicarbonate injection

55 Tramadol hydrochloride injection 100mg/2ml.

56 Vitamin B complex injection Vitamin K1 injection

57 ACYCLOVIR TABLET 200 mg.

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202 Morphine sulfate injection 10 mg/1 ml.

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224 Proctosedyl suppository

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234 สวัสดี ค่ะ !


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนอง ม่วงไข่ จัดทำโดย... ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google