งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระป่า และ คำสอน ชุด ๑. ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ จันทร์ สิริจนฺโท เกิด : 20 มีนาคม 2399 คติธรรม คำสอนสำคัญ : เปล่า … ไม่มีใครเกิด ไม่ มีใครแก่ ไม่มีใครตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระป่า และ คำสอน ชุด ๑. ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ จันทร์ สิริจนฺโท เกิด : 20 มีนาคม 2399 คติธรรม คำสอนสำคัญ : เปล่า … ไม่มีใครเกิด ไม่ มีใครแก่ ไม่มีใครตาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระป่า และ คำสอน ชุด ๑

2 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ จันทร์ สิริจนฺโท เกิด : 20 มีนาคม 2399 คติธรรม คำสอนสำคัญ : เปล่า … ไม่มีใครเกิด ไม่ มีใครแก่ ไม่มีใครตาย นามรูป ธาตุขันธ์ อายตนะ เกิดขึ้นแล้วดับ ไปต่างหาก

3 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เกิด : 2 พฤศจิกายน 2402 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ถ้าหากภูมิ จิตของผู้ปฏิบัติจะมองเห็นแต่เพียง กายทั้งหมดนี้เป็นแต่เพียงธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ รู้แต่เพียงว่าธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และภูมิจิตของท่าน อยู่แค่นั้น ก็มีความรู้เพียงแค่ชั้นสม ถกรรมฐาน ถ้าภูมิจิตของผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติความรู้ไปสู่พระไตรลักษณ์ ถ้าหากมีอนิจจสัญญา ความสำคัญ มั่นหมายว่าไม่เที่ยง ทุกขสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นทุกข์ ( เพราะตั้งอยู่ไม่ได้ ) อนัตตสัญญา ความสำคัญมั่นหมายว่าไม่ใช่ตัวตน ที่แท้จริง ภูมิจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็ ก้าวเข้าสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา

4 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่มั่น ภู ริทตฺโต เกิด : 20 มกราคม 2413 คติธรรม คำสอนสำคัญ : แก้ ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพก เจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวนคอ ต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้น ย่างยาย คาย่างยายเวียน ตายเวียนเกิด เวียนเอา กำเนิดในภพทั้งสาม ภพ ทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่

5 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่จันทร์ เข มิโย เกิด : 5 ธันวาคม 2424 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ผู้ใด อยากดี อย่าพากันพูดเล่น ให้ พากันขยันหมั่นเพียร อย่า เป็นคนเกียจคร้าน ผู้ใดอวด เก่ง ผู้นั้นเป็นคนขี้ขลาด ผู้ใด อวดฉลาด ผู้นั้นเป็นคนโง่ ผู้ใดคุยโว ผู้นั้นเป็นคนไม่เอา ถ่าน อยากเป็นคนดี ต้องทำดี ถูก

6 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ แหวน สุจิณฺโณ เกิด : 16 มกราคม 2430 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ของเก่าปกปิดความจริง ตัดอดีต อนาคตลงให้ หมด จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้ในปัจจุบัน ละในปัจจุบัน ทำในปัจจุบัน แจ้งอยู่ใน ปัจจุบัน ไม่มีสติ ไม่มี ปัญญา ไม่มีความเพียร ไม่มีความสำเร็จ

7 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ดุลย์ อตุโล เกิด : 4 ตุลาคม 2430 คติธรรม คำสอนสำคัญ : คิด เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิด ให้ได้จึงรู้ แต่ก็ต้องอาศัย ความคิดนั่นแหละจึงรู้ คน ในโลกนี้ต้องมีสิ่งที่มี เพื่อ อาศัยสิ่งนั้นเป็นผู้ปฏิบัติ ธรรม ต้องปฏิบัติถึงสิ่งที่ไม่ มี และอยู่กับสิ่งที่ไม่มี

8 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล เกิด : 1 มกราคม 2431 คติธรรม คำสอนสำคัญ : (... ลูกชายตายหรือ ) ให้มันตาย ให้มันตายหมดโคตร หมด เชื้อหมดแนวมัน หมดพ่อ หมดแม่มัน ( นี่แหละเท่า ทันวัฏสังขาร...)

9 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม เกิด : 3 กุมภาพันธ์ 2431 คติธรรม คำสอนสำคัญ : พุทธะคือผู้รู้ก็ตัวเรานี้เอง เปรียบได้กับไข่อยู่ข้างใน เปลือก ทำให้เปลือกไข่ แตกเราก็ได้ไข่ พิจารณา ร่างกายของเราให้แตก แล้วเราก็จะได้ธรรมะ

10 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่จูม พนฺธุโล เกิด : 24 เมษายน 2431 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ความรัก ความชัง เป็น ปฏิปักษ์ธรรม

11 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ขาว อนาลโย เกิด : 28 ธันวาคม 2431 คติธรรม คำสอนสำคัญ : ทำไมเกิดมาไม่เหมือนกันล่ะ ไม่เหมือนกันคือความ ประพฤติ ผู้นี้เขาประพฤติดี เขามีการรักษาศีล มีการให้ ทาน มีการสดับรับฟัง เขา จึงมีปัญญาดี มีการศึกษา เล่าเรียนดี อยู่ไหนก็มีแต่ กรรมดี

12 ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม เกิด : 27 มกราคม 2432 คติธรรม คำสอนสำคัญ : วิธีแก้จิตก็คือวิธีนั่งสมาธิ นี้เอง แต่ก็เป็นของที่ขาด คราวมานาน จนผู้ศึกษา พระพุทธศาสนาเข้าใจ ผิดไปหมดว่าหมดคราว หมดสมัย หมดเขตมรรค ผลธรรมวิเศษเสียแล้ว


ดาวน์โหลด ppt พระป่า และ คำสอน ชุด ๑. ชื่อ - ฉายา : หลวงปู่ จันทร์ สิริจนฺโท เกิด : 20 มีนาคม 2399 คติธรรม คำสอนสำคัญ : เปล่า … ไม่มีใครเกิด ไม่ มีใครแก่ ไม่มีใครตาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google