งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system). ระบบน้ำเหลือง น้ำเหลือง (lymph) (lymph) ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel) (lymph vessel) อวัยวะ น้ำเหลือง (lymphatic organ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system). ระบบน้ำเหลือง น้ำเหลือง (lymph) (lymph) ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel) (lymph vessel) อวัยวะ น้ำเหลือง (lymphatic organ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)

2 ระบบน้ำเหลือง น้ำเหลือง (lymph) (lymph) ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel) (lymph vessel) อวัยวะ น้ำเหลือง (lymphatic organ) (lymphatic organ)

3 น้ำเหลือง ( Lymph ) เป็นของเหลวที่ซึม ผ่านเส้นเลือดฝอย ออกมาหล่อเลี้ยงอยู่ รอบๆเซลล์ ประกอบด้วย - กลูโคส - อัล บู มิน - ฮอร์โมน - เอนไซม์ - ก๊าซ - เซลล์เม็ดเลือดขาว

4 ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel)

5 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ) 1. ต่อม น้ำเหลือง ( Lymph node )

6 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ) 2. ต่อม ทอนซิล ( Tonsil gland )

7 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ) 3. ม้าม (splee n)

8 หน้าที่ของม้าม สร้างเซลล์เม็ดเลือด ขาวชนิด ลิมโฟไซต์และมอโน ไซต์ ทำลายเม็ดลือดแดงที่ แก่ตัว ทำหลายสิ่ง แปลกปลอมที่เข้าสู่ ระบบหมุนเวียนเลือด เก็บและสะสมเลือด

9 อวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ) ต่อมไทมัส (thymus gland)

10 หน้าที่ระบบน้ำเหลือง เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน สารและแก๊ส ทำลายแบคทีเรียและสิ่ง แปลกปลอม ลำเลียงไขมัน นำสารโปรตีน และสารอื่น ๆ สร้างเม็ดเลือดขาว

11 นักเรียนคนใดมีคำถาม หรือข้อสงสัยไหมค่ะ ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system). ระบบน้ำเหลือง น้ำเหลือง (lymph) (lymph) ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel) (lymph vessel) อวัยวะ น้ำเหลือง (lymphatic organ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google