งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Mail (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Mail (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก องค์กร การใช้งานก็เหมือนกับเรา พิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Address เป็นหลักในการ รับส่ง

3 (Electronic mail) การส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งจะต้องรู้ที่อยู่ ของผู้รับ ( Address) โปรแกรมที่ใช้ ในการ รับ - ส่งจดหมาย อิเลคทรอนิคส์ เช่น Eudora, Pine, Netscape Mail, Microsoft Explorer และอื่น ๆ

4

5 Electronic mail address ประกอบด้วย 1. ชื่อผู้ใช้ (User name) 3. ชื่อโดเมน (Domain name) name เช่น

6 รูปแบบของ address การส่งอีเมล์ ต้องรู้ที่อยู่ของผู้รับว่าจะส่งไป ที่ชื่อไหน เรียกว่า " ตู้จดหมาย " หรือ mailbox มีรูปแบบคือ ชื่อโดเมนหรือชื่อ หน่วยงาน ( เมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ผู้รับใช้ ) ตัวอย่าง

7 ชนิดของการรับส่ง รับส่งโดยใช้โปรแกรม โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น

8 การทำงานของ E- Mail การทำงานของ มีลักษณะคล้ายกับระบบ ไปรษณีย์ปกติ กล่าวคือในระบบไปรษณีย์ปกติมี หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการรับส่งจดหมายคือ เป็นบรุษไปรษณีย์ ถ้าเป็นในอินเตอร์เน็ตสิ่งที่ทำ หน้าที่คอยรับส่งจดหมายคือบรรดาคอมพิวเตอร์ ทั้งหลายที่ทำหน้าที่เป็น Server ( คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านจดหมาย อิเล็กทรอนิคส์ ) ดังนั้นถ้าท่านต้องการใช้ สิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือไปสมัครเป็นสมาชิกหรือ ไปทำการลงทะเบียนกับอีเมลล์เซิร์ฟเวอร์ จะ เป็นเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้

9 การรับ - ส่ง ผู้ส่ง : น. ศ. ผู้รับ :stude nt2 yahoo.com

10 วิธีการใช้งานทั่วไป

11 TO - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้รับ FROM - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้ส่ง SUBJECT - หมายถึง หัวข้อเนื้อหาของ จดหมาย CC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีก บุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีก บุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) จะไม่ทราบว่าเรา สำเนาให้ใครบ้าง ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไป พร้อมกับ

12 เทคนิคการใส่ชื่อ ปกติชื่อ ประกอบด้วย เป็นต้น แต่ เราสามารถใส่ชื่อของเราเพิ่มเข้าไปได้ ด้วย ดังตัวอย่าง Somsri การส่ง พร้อมกันหลายคน เรา สามารถส่งโดยใช้ช่อง CC ได้ หรือถ้า ต้องการส่งในช่อง TO หลายคน เรา สามารถใส่เครื่องหมายคอมม่า "," แยก ระหว่าง ได้

13 Free Free คือ อีเมล ที่สามารถสมัครได้ ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น Hotmail  m Yahoo Mail  Thai Mail  m

14 อื่นๆ การคัดลอกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต การบันทึกหน้าเว็บเพจจากอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt E-Mail (Electronic Mail) จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ คืออะไร คือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ที่ใช้ รับส่งกันโดยผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์บางแห่งใช้เฉพาะ ภายใน บางแห่งใช้เฉพาะภายนอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google