งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์. หัดใช้โปรแกรม Office ง่ายๆ เช่น WORD และ EXCEL พักผ่อนคลายเครียดด้วยการเล่นเกมที่ เหมาะสม ลองสร้างและดูแลเว็บไซต์ของตนเอง กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์. หัดใช้โปรแกรม Office ง่ายๆ เช่น WORD และ EXCEL พักผ่อนคลายเครียดด้วยการเล่นเกมที่ เหมาะสม ลองสร้างและดูแลเว็บไซต์ของตนเอง กิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์

2 หัดใช้โปรแกรม Office ง่ายๆ เช่น WORD และ EXCEL พักผ่อนคลายเครียดด้วยการเล่นเกมที่ เหมาะสม ลองสร้างและดูแลเว็บไซต์ของตนเอง กิจกรรม คอมพิวเตอร์

3 ลองถ่ายภาพดิจิตอลและโหลดเก็บใน เครื่องคอมพิวเตอร์ ลองใช้โปรแกรมการสร้างภาพ การ์ตูน สร้างภาพเคลื่อนไหว กิจกรรม คอมพิวเตอร์

4 ส่งอีเมล์หาเพื่อนๆ ลองหัดใช้บริการออนไลน์ฟรีบน อินเทอร์เน็ต สำรวจโลกทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Search Engine อินเทอร์เน็ตที่ สร้างสรรค์

5 ทดลองดาวน์โหลด เพลง MP3 มาฟัง พูดคุยกับคนที่ออนไลน์ ด้วยกัน อินเทอร์เน็ตที่ สร้างสรรค์

6 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต สาระความรู้ การเรียน ทางไกล ข่าวสาร เหตุการณ์ ติดต่อพูดคุย งานวิจัยพัฒนา ธุรกิจการ พาณิชย์ อุตสาหกรรม บันเทิง การธนาคาร

7 - เว็บไซต์ - อีเมล์ - แช็ต - เว็บแคม - เว็บบอร์ด - เกม - ไดอารี่ ออนไลน์ - FTP - Gopher - NewsGroup - Encyclopedia - Virtual Library - Digital Archive - E-Learning ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

8 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ร้านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ทั่วไปสามารถเป็นแหล่ง เรียนรู้ที่ปลอดภัย - มีบางร้านที่มีการลงโปรแกรมเพื่อการศึกษา เช่น ฝึกการใช้ microsoft office สอบผ่านแล้ว ได้รับใบประกาศนียบัตร - เรียนภาษาต่างประเทศผ่านระบบ online เช่น ภาษาจีนในเว็บ http://www.china2learn.com เป็นต้น - ค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยทำรายงานผ่านเว็บเช่น sema.go.th, thaigoodview.com - เปิดพื้นที่ใหม่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่น fuse.in.th


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต สร้างสรรค์. หัดใช้โปรแกรม Office ง่ายๆ เช่น WORD และ EXCEL พักผ่อนคลายเครียดด้วยการเล่นเกมที่ เหมาะสม ลองสร้างและดูแลเว็บไซต์ของตนเอง กิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google