งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานการแปลงค่าพิกัด ภูมิศาสตร์กับพิกัด UTM และการใช้โปรแกรมแปลงค่าพิกัด UTMGEO กับ GEOUTM ซึ่งเป็นโปรแกรมใน ระบบปฏิบัติการ DOS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานการแปลงค่าพิกัด ภูมิศาสตร์กับพิกัด UTM และการใช้โปรแกรมแปลงค่าพิกัด UTMGEO กับ GEOUTM ซึ่งเป็นโปรแกรมใน ระบบปฏิบัติการ DOS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานการแปลงค่าพิกัด ภูมิศาสตร์กับพิกัด UTM และการใช้โปรแกรมแปลงค่าพิกัด UTMGEO กับ GEOUTM ซึ่งเป็นโปรแกรมใน ระบบปฏิบัติการ DOS

2 เนื้อหา 1 ) การแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์กับพิกัด UTM โปรแกรม GEOTRANS2 โปรแกรม GEOUTM, UTMGEO

3

4 โลก สัณฐานของโลก จะเป็นทรงกลมมี เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12,700 กิโลเมตร

5 GEOID ( พื้นผิวทะเลปานกลาง )

6

7

8 ความสัมพันธ์ของ 3 พื้นผิว

9 พารามิเตอร์ของรูปทรงรีอ้างอิง (WGS-84)

10 พื้นหลักฐานรูปทรงรี a ( กึ่ง แกนยาว ) f ( ความแบน ) Indian 1975 Everest 1830 6377276.345 1/300.8017 WGS 84 WGS 84 6378137.0 1/298.257223563

11

12 การฉายแผนที่แบบ UTM

13

14 การฉายแผนที่แบบ UTM (Universal Transverse Mercator) คือการฉายแผนที่ แบบ Tranverse Mercator ที่มีข้อกำหนด การฉายดังนี้ - กำหนดพื้นที่การฉายเป็น 60 โซน โซน ละ 6 องศาทางตะวันออก - ตะวันตก - ความกว้างตามแนวตะวันออก - ตก ข้าง ละ 3 องศาลองจิจูดจาก Central Meridian - การให้หมายเลขโซน เริ่มต้นด้วยโซนที่ 1 มี Central Meridian อยู่ที่ 177° W โซนที่ 2 อยู่ถัดออกไปทางตะวันออกของ โซนที่ 1 มี Central Meridian อยู่ที่ 171° W เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบทั้งโลก

15 การฉายแผนที่แบบ UTM ( ต่อ ) - พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในโซนที่ 47 (Central Meridian 99 ° E) และทางตะวันออก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งจังหวัดตราด และบางส่วนของจันทบุรีอยู่ในโซนที่ 48 (Central Meridian 105 ° E) - จุดที่เส้นเมริเดียนกลางตัดกับเส้นศูนย์ศูนย์สูตร เรียกว่า ศูนย์กำเนิด - ค่าพิกัดของศูนย์กำเนิดเป็นค่าสมมุติ ในซีกโลกเหนือ - ค่าพิกัดสมมุติทางเหนือ ( false northing ) = 0 เมตร - ค่าพิกัดสมมุติทางตะวันออก ( false easting) = 500,000 เมตร - หน่วยของค่าพิกัดเป็นเมตร - Scale Factor ที่ Central Meridian เป็น 0.9996

16 โปรแกรม GEOTRANS V2.3

17 ข้อดี ใช้ได้กับทุกระบบพิกัด ข้อจำกัด ความถูกต้องประมาณ 1 เมตร http://earth-info.nga.mil/GandG/geotrans/

18 3) การใช้โปรแกรม UTMGEO75, GEOUTM75

19 ไฟล์ข้อมูล GEOUTM75

20 GEOUTM75

21 ไฟล์ข้อมูล UTMGEO75

22 UTMGEO75

23 1) การแปลงค่าพิกัด UTM โดยหาจาก สูตรในแผนที่ L7018

24 แผนที่ 1/50,000 ชุด L 7018

25

26 ข้อดี สูตรแบบง่าย E IND1975 ≈ E WGS84 + 334 m. N IND1975 ≈ N WGS84 - 303 m. ข้อจำกัด ใช้ได้กับเฉพาะระวาง ในตัวอย่างนี้คือระวาง 5136 IV ความคลาดเคลื่อนจากสูตรไม่เกิน 3 เมตร

27 L7018 L7017


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานการแปลงค่าพิกัด ภูมิศาสตร์กับพิกัด UTM และการใช้โปรแกรมแปลงค่าพิกัด UTMGEO กับ GEOUTM ซึ่งเป็นโปรแกรมใน ระบบปฏิบัติการ DOS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google