งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง object และ room

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง object และ room"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง object และ room
ง30216 การสร้างเกมคอมพิวเตอร์

2 Object และ room Object และ room เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการสร้างเกม

3 การสร้าง object ต้องสร้างองค์ประกอบพื้นฐานอื่นๆก่อน เช่น spite, script, font ความแตกต่างของ object กับ spite คือ object สามารถกำหนดการกระทำเพื่อตอบสนอง กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมได้ แต่ spite จะ เป็นเพียงภาพหรือภาพเคลื่อนไหว บางครั้ง object ก็เป็นเพียงคำสั่งมองไม่เห็น

4 การสร้าง object ไปที่ resource -> create object
Object สามารถสืบทอดคุณสมบัติได้โดยเลือกที่ parent ควรจะตั้งชื่อ object ให้สื่อความหมายทุกครั้ง กำหนดเหตุการณ์โดยกดปุ่ม Add Event ลบเหตุการณ์โดยใช้ปุ่ม delete และลบโดยใช้ change เลือกการกระทำที่สนองเหตุการณ์นั้นจากด้านขวา

5 การสร้าง object และเลือก spite

6 การเลือกเหตุการณ์ คลิ๊ก add event และเลือกเหตุการณ์ที่ต้องการ

7 การเลือกเหตุการณ์

8 การกำหนด action คลิ๊ก add event ที่ต้องการ

9 การเลือกเหตุการณ์และการกำหนด action

10 การสร้าง room Room เป็น ฉาก หรือ ด่านต่างๆของเกม
ผู้สร้างเกมจะต้องกำหนดพื้นหลังและเลือก object ที่ ใช้ในด่านนั้นๆ เริ่มต้นสร้างเกมโดยไปที่ resource -> create room

11 การกำหนดฉากหลังของ room
คลิ๊กที่ tab background เลือกพื้นหลังจากที่เคยสร้างไว้

12 การกำหนดฉากหลังของ room

13 การเลือก object คลิ๊กที่ tab object
คลิ๊กที่พื้นที่สีเทาด้านล่าง tab object แล้วเลือก object ที่ต้องการ คลิ๊กวาง object บริเวณพื้นที่ตารางด้านขวามือ

14 การเลือก object โดยคลิ๊กพื้นที่สีเทา

15 การวาง object ด้านขวา


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง object และ room

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google