งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง object และ room ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง object และ room ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง object และ room ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

2 Object และ room  Object และ room เป็น องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้าง เกม  โดย object เปรียบเสมือนตัวแสดง หรือ บทบรรยายเพื่อการดำเนินเกม  และ room เปลี่ยนเสมือนฉากหรือ สถานที่ในการแสดง

3 การสร้าง object  ต้องสร้างองค์ประกอบพื้นฐานอื่นๆ ก่อน เช่น spite, script, font  ความแตกต่างของ object กับ spite คือ object สามารถกำหนดการ กระทำเพื่อตอบสนองกับเหตุการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมได้ แต่ spite จะเป็นเพียงภาพหรือ ภาพเคลื่อนไหว  บางครั้ง object ก็เป็นเพียงคำสั่ง มองไม่เห็น

4 การสร้าง object  ไปที่ resource -> create object  Object สามารถสืบทอดคุณสมบัติได้ โดยเลือกที่ parent  ควรจะตั้งชื่อ object ให้สื่อความหมาย ทุกครั้ง  กำหนดเหตุการณ์โดยกดปุ่ม Add Event  ลบเหตุการณ์โดยใช้ปุ่ม delete และลบ โดยใช้ change  เลือกการกระทำที่สนองเหตุการณ์นั้น จากด้านขวา

5 การสร้าง object และเลือก spite

6 การเลือกเหตุการณ์  คลิ๊ก add event และเลือกเหตุการณ์ที่ ต้องการ

7 การเลือกเหตุการณ์

8 การกำหนด action  คลิ๊ก add event ที่ต้องการ  เลือก action จากกลุ่มทางด้านขวามือ

9 การเลือกเหตุการณ์และการ กำหนด action

10 การสร้าง room  Room เป็น ฉาก หรือ ด่านต่างๆของ เกม  ผู้สร้างเกมจะต้องกำหนดพื้นหลังและ เลือก object ที่ใช้ในด่านนั้นๆ  เริ่มต้นสร้างเกมโดยไปที่ resource -> create room

11 การกำหนดฉากหลังของ room  Room เป็น ฉาก หรือ ด่านต่างๆของ เกม  คลิ๊กที่ tab background  เลือกพื้นหลังจากที่เคยสร้างไว้

12 การกำหนดฉากหลังของ room

13 การเลือก object  คลิ๊กที่ tab object  คลิ๊กที่พื้นที่สีเทาด้านล่าง tab object แล้วเลือก object ที่ต้องการ  คลิ๊กวาง object บริเวณพื้นที่ตาราง ด้านขวามือ

14 การเลือก object โดยคลิ๊กพื้นที่ สีเทา

15 การวาง object ด้านขวา


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง object และ room ง 30216 การสร้างเกม คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google