งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดลักษณะตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดลักษณะตัวอักษร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
ง30214 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การกำหนดลักษณะตัวอักษร
ปกติจะสามารถกำหนดลักษณะของตัวอักษรได้เฉพาะใน tag font เท่านั้นแต่ในสไตล์ชีทจะสามารถกำหนดคุณสมบัติได้ในทุก tag

3 Color:สี เป็นการกำหนดสีให้กับข้อความ เช่น
<font style=‘color:red’>

4 Font-family: เป็นการกำหนดรูปแบบให้กับตัวอักษร เช่น
<font style=Font-family:AngsanaUPC> แบบอักษรสามารถดูได้จากโปรแกรม MS Word

5 Font-size: เป็นการกำหนดขนาดให้กับตัวอักษร เช่น Font-size:50
Font-size:40pt Font-size:3cm

6 Font-style: ค่าที่เป็นไปได้คือ Normal ปกติ Oblique เอียง 45 องศา
Italic เอียง

7 Font-weight: เป็นการกำหนดความหนาของตัวอักษร ค่าที่เป็นไปได้คือ
Normal ปกติ Lighter บางมาก bold หนา bolder หนามาก

8 Letter-spacing: เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร ให้ใส่เป็นตัวเลข

9 Line-height: เป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้ใส่เป็นตัวเลข

10 Text-align: เป็นการจัดข้อความให้ชิดด้านใดด้านหนึ่ง ค่าที่เป็นไปได้คือ
Left ชิดซ้าย Right ชิดขวา Center จัดกลาง justify กระจายเต็มหน้า

11 Text-decoration: ใช้ตกแต่งข้อความ ค่าที่เป็นไปได้คือ None ไม่ตกแต่ง
Underline ขีดเส้นใต้ข้อความ Overline มีเส้นเหนือข้อความ Line-through ขีดฆ่าตรงกลาง

12 Text-transform: ใช้แปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก ค่าที่เป็นไปได้คือ
None ไม่แปลง Capitalize แปลงเป็นพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก Uppercase แปลงเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งคำ Lowercase แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

13 Word-spacing: ใช้กำหนดระยะห่างระหว่างคำ เช่น Word-spacing:30


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดลักษณะตัวอักษร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google