งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน JavaScript ในเว็บเพจ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน JavaScript ในเว็บเพจ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน JavaScript ในเว็บเพจ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 การเขียน JavaScript  จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับคำสั่งภาษา HTML ด้วย  ต้องเขียนสคริปต์ไว้ภายใน แท็ก  ต้องเขียนสคริปต์ไว้ภายใน แท็ก  ต้องประกาศแท็กของ JavaScript

3 รูปแบบของการเขียน JavaScript    JavaScript statement …  

4 การแทรกสคริปต์ไว้ใน แท็ก การแทรกสคริปต์ไว้ใน แท็ก  ชุดคำสั่งจะถูกเก็บไว้ใน หน่วยความจำก่อน  สามารถเรียกใช้งานได้ทันที

5 รูปแบบการแทรกใน tag รูปแบบการแทรกใน tag   …   … 

6 การแทรกสคริปต์ไว้ใน แท็ก การแทรกสคริปต์ไว้ใน แท็ก  ชุดคำสั่งจะถูกโหลดเข้า หน่วยความจำก็ต่อเมื่อมีการ เรียกใช้เท่านั้น

7 รูปแบบการแทรกใน แท็ก รูปแบบการแทรกใน แท็ก   …   … 

8 การเขียน JavaScript เป็นไฟล์ ภายนอก  เขียนคำสั่งแล้วบันทึกลงไฟล์ ให้มีนามสกลเป็น.js

9 การเขียนคำสั่งเรียกใช้ใน HTML    การเรียกใช้ไฟล์ภายนอก  การเรียกใช้ไฟล์ภายนอก  

10 การเรียกดูผลลัพธ์ของภาษา JavaScript  เวลาต้องการดูผลลัพธ์จึง สามารถใช้โปรแกรมเว็บ บราวเซอร์เปิดดูได้เหมือนกับ ภาษา HTML ทุกประการ


ดาวน์โหลด ppt การเขียน JavaScript ในเว็บเพจ ง 40208 การเขียนไดนามิกเว็บเพจ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google