งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บ. PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่ง ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บ. PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่ง ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บ

2 PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่ง ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษา สคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและ ออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสาร แบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแก้ไข เนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML- embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่ สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง เอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น

3 เพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่า ส่วนใดเป็นคำสั่ง PHP ที่อยู่ภายในเอกสาร HTML จึงได้มีการ กำหนดสัญลักษณ์ไว้ดังนี้ ซึ่งสามารถทำได้ หลายรูปแบบ เช่น (SGML style) (XML style)... (JavaScript style) (ASP style) ที่นิยมก็คือแบบแรก โดยเริ่มต้นด้วย และตรงกลางจะเป็นคำสั่งในภาษา PHP

4 ภาษาจาวา ( อังกฤษ : Java programming language) เป็น ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ( อังกฤษ : Object Oriented Programming) พัฒนาโดย เจมส์ กอสลิง และวิศวกรคน อื่นๆ ที่ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวาถูกพัฒนาขึ้นใน ปี พ. ศ. 2534 ( ค. ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกรีน (the Green Project) และสำเร็จออกสู่ สาธารณะในปี พ. ศ. 2538 ( ค. ศ. 1995) ซึ่งภาษานี้มี จุดประสงค์เพื่อใช้แทนภาษาซีพลัสพลัส (C++) โดย รูปแบบที่เพิ่มเติมขึ้นคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟ ซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษาโอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ทำงานของ เจมส์ กอสลิง แต่ ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ " จาวา " ซึ่ง เป็นชื่อกาแฟแทน อังกฤษ ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ อังกฤษ เจมส์ กอสลิงวิศวกร ซัน ไมโครซิสเต็มส์ พ. ศ. 2534 พ. ศ. 2538ภาษาซีพลัสพลัสภาษาอ็อบเจกต์ทีฟ ซีต้นโอ๊ก และแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่ภาษาจาวาไม่มีความ เกี่ยวข้องใด ๆ กับภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ปัจจุบันมาตรฐานของภาษาจาวาดูแลโดย Java Community Process ซึ่งเป็นกระบวนการอย่างเป็น ทางการ ที่อนุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกำหนด ความสามารถในจาวาแพลตฟอร์มได้ภาษาจาวาสคริปต์Java Community Processจาวาแพลตฟอร์ม

5

6

7

8 จัดทำโดย นายณรงค์สิทธิ์ แสวงผล ชั้น ม.4/1 เลขที่ 1 นายวิษณุ ภาคทอง ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 2 นางสาวผ่องพรรณ อามาตย์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 18


ดาวน์โหลด ppt ภาษาที่ใช้ในการ เขียนเว็บ. PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่ง ต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google