งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjectives Ending in -ing or -ed

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjectives Ending in -ing or -ed"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjectives Ending in -ing or -ed

2 I am interested in this book.
1. S + V.to be + V Prep. = สนใจ I am interested in this book.

3 2. S + V.to be + V.ing = น่าสนใจ
This book is interesting.

4 3. S + interest + Obj. = ทำให้สนใจ
This book interests me.

5 interest ทำให้สนใจ please ทำให้พอใจ
delight ทำให้ยินดี convince ทำให้เชื่อ improve ทำให้ดีขึ้น soothe ทำให้สงบ puzzle ทำให้งง thrill ทำให้ตื่นเต้น inflame ทำให้โกรธเคือง charm ทำให้หลงใหล astonish ทำให้ประหลาดใจ tempt ทำให้หลง ล่อใจ entertain ทำให้เพลิดเพลิน disturb ทำให้รำคาญ upset ทำให้อารมณ์เสีย irritateทำให้ระคายเคือง


ดาวน์โหลด ppt Adjectives Ending in -ing or -ed

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google