งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjectives Ending in -ing or -ed. 1. S + V.to be + V.3 + Prep. = สนใจ I am interested in this book.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjectives Ending in -ing or -ed. 1. S + V.to be + V.3 + Prep. = สนใจ I am interested in this book."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjectives Ending in -ing or -ed

2 1. S + V.to be + V.3 + Prep. = สนใจ I am interested in this book.

3 2. S + V.to be + V.ing = น่าสนใจ This book is interesting.

4 3. S + interest + Obj. = ทำให้ สนใจ This book interests me.

5 interest ทำให้สนใจ please ทำให้ พอใจ delight ทำให้ยินดี convince ทำ ให้เชื่อ improve ทำให้ดีขึ้น soothe ทำให้สงบ puzzle ทำให้งง thrill ทำให้ตื่นเต้น inflame ทำให้โกรธเคือง charm ทำให้หลงใหล astonish ทำให้ ประหลาดใจ tempt ทำให้หลง ล่อใจ entertain ทำให้เพลิดเพลิน disturb ทำ ให้รำคาญ upset ทำให้อารมณ์เสีย irritate ทำให้ระคายเคือง


ดาวน์โหลด ppt Adjectives Ending in -ing or -ed. 1. S + V.to be + V.3 + Prep. = สนใจ I am interested in this book.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google