งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อย่ารอคอยให้มีรักแล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อย่ารอคอยให้มีรักแล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อย่ารอคอยให้มีรักแล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น

2 อย่ารอคอยจนกลายเป็นคนโดดเดี่ยวแล้วจึงเป็นคุณค่าของเพื่อน

3 อย่ารอคอยให้มีมาก ๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงเล็กน้อย

4 อย่ารอคอยจนจนพบความล้มเหลวจึงจดจำคำแนะนำของผู้อื่น

5 อย่ารอคอยให้มีเวลาแล้วจึงทำประโยชน์

6 อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้มแล้วจึงทำดี

7 อย่ารอคอยให้ได้งานที่ดีที่สุดแล้วจึงเริ่มทำงาน

8 อย่ารอคอยจนพบเนือคู่แล้วจึงเชื่อคำอธิฐาน

9 อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อนแล้วจึงขอโทษ

10 อย่ารอคอย.....เพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานเท่าใด

11 อย่ารอคอยให้คนอื่นโกรธแล้วจึงหันมาทำดีด้วย

12 อย่ารอคอยให้คนอื่นทำดีด้วยแล้วจึงเห็นคุณค่า

13 อย่ารอคอยให้มีคนรักแล้วจึงเห็นค่า

14 อย่ารอคอยเพื่อให้มีวันข้างหน้า.......แล้วจึงทำดี


ดาวน์โหลด ppt อย่ารอคอยให้มีรักแล้วจึงมอบความรักแก่ผู้อื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google