งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือชีวิต สำคัญยิ่ง ! โปรด เปิด อ่าน –. เรากำลัง หลงใหล ในการแสวงหา … เงินทอง, ทรัพย์สมบัติ, เกียรติยศ, ชื่อเสียง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือชีวิต สำคัญยิ่ง ! โปรด เปิด อ่าน –. เรากำลัง หลงใหล ในการแสวงหา … เงินทอง, ทรัพย์สมบัติ, เกียรติยศ, ชื่อเสียง ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือชีวิต สำคัญยิ่ง ! โปรด เปิด อ่าน –

2 เรากำลัง หลงใหล ในการแสวงหา … เงินทอง, ทรัพย์สมบัติ, เกียรติยศ, ชื่อเสียง ?

3 หลังความตาย, เงินทอง, อำนาจ, และทรัพย์สมบัติ ทั้งหมด … เปลี่ยนถ่าย ไป อยู่ในมือของ ผู้อื่น !

4 สิ่งที่คงเหลือ ? ในช่วงเวลา ที่เราอยู่ใต้ผืน ทราย … ไม่มากเลย !

5 เหลือเพียง ความทรงจำ, ในใจของผู้ที่ เรา ได้ให้ความ ช่วยเหลือ !

6 เราต้องการสิ่ง ใด คงอยู่ กับเขาเหล่านั้น ? ความทรงจำที่ งดงาม ในช่วงเวลา ที่มีความสุข ด้วยกัน !

7 หรือ … ความทรงจำที่ ทำให้เรา หลั่งน้ำตา ตลอดเวลา...?

8 วันนี้ เป็นโอกาสอัน ยิ่งใหญ่ ในการกำหนด ก้าวย่างใหม่ ของชีวิต ด้วย มือของเรา...

9 เลือกสีสรรค์ ให้กับชีวิต ! แม้ขณะทุกข์ยาก, เติมเต็ม ด้วยความสงบ !

10 ถ้ารู้ว่ามีชีวิตเหลือ เพียง อีกหนึ่ง วันเท่านั้น ! เราควรทำอย่างไร กับเวลาที่มีค่ายิ่งนี้ ???

11 ซึมซาบแสงทอง ยามเช้า … สัมผัสสายลมที่ แผ่วเบา ! – เป็นความทรงจำ ที่อยากเก็บสงวน ไว้ตราบนานเท่า นาน.

12 เพลิดเพลินกับวัน ใหม่นี้ ! – ระลึกถึงสิ่งที่ดีๆ ที่ผ่านมา อยู่ ด้วยความเบิก บานทุกๆชั่วโมง …

13 ให้ความรักและ ดูแล บุคคล พิเศษในชีวิต – ทำในสิ่งที่ยังไม่ เคยทำ – ก่อนจะ สายเกินไป …

14 บอกกับผู้ที่เคย ช่วยเหลือเรา – ว่าเรารู้สึก อย่างไร ! กับการได้รับ ความช่วยเหลือ จากมือของเขา …

15 อยู่กับวันนี้, เสมือนว่า ไม่มีวันพรุ่งนี้ ! ด้วยความสุข ความเบิก บาน และความ ขอบคุณ

16 โปรด ส่งต่อ ข้อความนี้ ด้วยความปีติ ยินดี ให้กับผู้ที่ เรารักและ ห่วงใย !


ดาวน์โหลด ppt คู่มือชีวิต สำคัญยิ่ง ! โปรด เปิด อ่าน –. เรากำลัง หลงใหล ในการแสวงหา … เงินทอง, ทรัพย์สมบัติ, เกียรติยศ, ชื่อเสียง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google