งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์
ตอนที่ vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

2 going โกอิง การไป

3 How much? ฮาว มัช เท่าไหร่

4 Here it is. เฮียร์ อิท อิส นี่ไง

5 At the school 1

6 Yes. Have you got a pen?

7 May I borrow it, please? Here you are.

8 You’re welcome. Thank you very much.

9 โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์
vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

10 have แฮฟว มี

11 borrow บอโร ขอยืม

12 At the school 2

13 Can you play with me this afternoon? Sorry, I can’t.

14 I sweep the floor. Tomorrow is O.k. What do you do after school?

15 O.k. see you tomorrow. See you.

16 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

17 play เพลย์ เล่น

18 sorry ซอรี เสียใจ

19 after อาฟเทอะ หลังจาก

20 ออกจากรายการ คลิก มุมบนขวาสุด
ถ้าเข้าใจดีแล้ว เรียนต่อตอนที่ ออกจากรายการ คลิก มุมบนขวาสุด


ดาวน์โหลด ppt โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google