งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์ ตอนที่ going โกอิง การไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์ ตอนที่ going โกอิง การไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์ ตอนที่

3 going โกอิง การไป

4 How much? ฮาว มัช เท่าไหร่

5 Here it is. เฮียร์ อิท อิส นี่ไง

6 At the school 1

7 Have you got a pen? Yes.

8 May I borrow it, please? Here you are.

9 You’re welcome. Thank you very much.

10 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

11 have แฮฟว มี

12 borrow บอโร ขอยืม

13 At the school 2

14 Can you play with me this afternoon? Sorry, I can’t.

15 What do you do after school? I sweep the floor. Tomorrow is O.k.

16 O.k. see you tomorrow. See you.

17 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

18 play เพลย์ เล่น

19 sorry ซอรี เสียใจ

20 after อาฟเทอะ หลังจาก

21 ถ้าเข้าใจดีแล้ว เรียนต่อตอนที่ ออกจากรายการ คลิก มุมบนขวาสุด


ดาวน์โหลด ppt vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์ ตอนที่ going โกอิง การไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google