งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายหลักสูตร สมาธิเพื่อสะสมกุศล บารมี อิริยาบถ 4 นิวรณ์ 5 และการ แก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายหลักสูตร สมาธิเพื่อสะสมกุศล บารมี อิริยาบถ 4 นิวรณ์ 5 และการ แก้ไข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบรรยายหลักสูตร สมาธิเพื่อสะสมกุศล บารมี อิริยาบถ 4 นิวรณ์ 5 และการ แก้ไข

3 อิริยาบถ 4

4 หมายถึง การทำสมาธิใน อิริยาบถต่างๆ ซึ่งทุกอิริยาบถ นั้นสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิ ได้ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง กายกับใจ ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิด ความสงบ

5 อิริยาบถ 4 อิริยาบถหลักของสมาธิคือ เดิน และนั่ง ทั้งสองอิริยาบถจะมีการ ผลัดเปลี่ยนกันชื่อว่า เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหาร ร่างกาย และปรับสมดุลกันไปใน ตัว เป็นอิริยาบถที่สะสมพลังจิต ได้ดีกว่าอิริยาบถอื่น

6 ภาพกิจกรรม เดินและนั่ง

7

8

9 เดินและนั่ง วีดีโอ (alt+tab)

10 อิริยาบถ 4 อิริยาบถรองคือ ยืน นอน เพราะ เป็นอิริยาบถที่เป็นการ เปลี่ยนเพื่อบรรเทาการ เมื่อยล้าจากการปฏิบัติเท่านั้น

11

12

13 1. ความเจ็บปวด เมื่อย เหนื่อย หิว 2. อาการเจ็บคันโดยไม่ทราบสาเหตุ 3. ความปริวิตก 4. ความกระวนกระวาย 5. นิวรณ์ 5 6. ความหงุดหงิด 7. ความโลภอยากได้เร็ว } กาย } ใจ

14

15

16

17

18 นิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้น หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวาง ไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความ ดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรม ไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติไป

19 5.1 กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ หลงใหลใฝ่ฝัน ในกามโลกีย์ทั้งปวง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

20 5.2 พยาบาท ความไม่พอใจ จากความ ไม่ได้สมดังปรารถนาในโลกียะสมบัติทั้ง ปวง ดุจคนถูกทัณท์ทรมานอยู่

21 5.3 ถีนมิทธะ ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ หมดอาลัย ไร้กำลังทั้งกายใจ ไม่ฮึกเหิม

22 5.4 อุทธัจจะกุกกุจจะ ความพุ้งซ่าน

23 5.5 วิจิกิจฉา ความไม่แน่ใจ ลังเลใจ สงสัย กังวล กล้าๆ กลัวๆ ไม่เต็มที่ ไม่ มั่นใจ

24

25

26

27 1. ศรัทธาพละ ความเชื่อ กำลังการควบคุมความสงสัย 2. วิริยะพละ ความเพียร กำลังการควบคุมความเกียจคร้าน 3. สติพละ ความระลึกได้ กำลังการควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ใจลอย ไร้ สติ 4. สมาธิพละ ความตั้งใจมั่น กำลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน 5. ปัญญาพละ ความรอบรู้ กำลังการควบคุมเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย

28 ความเชื่อ กำลังการควบคุมความสงสัย

29 ความเพียร กำลังการควบคุมความเกียจคร้าน

30 ความระลึกรู้ ความระลึกได้ กำลังการควบคุมความประมาท การไม่ใส่ ใจ ใจลอย ไร้สติ สติพละ

31 ความตั้งใจมั่น กำลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน

32 ความรอบรู้ กำลังการควบคุมเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย

33 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายหลักสูตร สมาธิเพื่อสะสมกุศล บารมี อิริยาบถ 4 นิวรณ์ 5 และการ แก้ไข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google