งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training

2 การลงทะเบียน

3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน
เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รูปถ่าย ชุดข้าราชการ

4 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่โปรแกรมที่
หรือ หรือ

5 ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกลงทะเบียน
คลิกที่ลงทะเบียน

6 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียน
กรอกเลขประจำตัวประชาชน ให้ครบ 13 หลัก แล้ว คลิก “ตรวจสอบ”

7 ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูล

8 ตัวอย่างการลงทะเบียน

9 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลจาก E-Mail
เปิด เพื่อรับ Username และ Password จาก UTQONLINE

10 จดหมายฉบับแรก

11 จดหมายฉบับที่สอง จดหมายฉบับที่สาม

12 การเข้าใช้งานโปรแกรม

13 เข้าสู่โปรแกรมที่ http://www.utqonline.in.th/ หรือ
หรือ

14

15 คลิกที่สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม

16 คลิกลงทะเบียนเรียน

17

18

19 แผนการฝึกอบรม

20 กระดานสนทนา

21 แหล่งเรียนรู้ประจำหลักสูตร

22 แบบทดสอบ

23 ส่งข้อความถึงวิทยากร

24 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นางพรรณี จิตตยะโสธร สพม. 2 โทร. 08 นางอารี เสาร์บดีรักษ์ โรงเรียนสารวิทยา โทร นายปรัชญา พิมลภัทรกุล โรงเรียนหอวัง โทร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google