งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training

2 การ ลงทะเบียน

3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน ลงทะเบียน เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รูปถ่าย ชุดข้าราชการ

4 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่โปรแกรม ที่ หรือ หรือ

5 ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก ลงทะเบียน คลิกที่ ลงทะเบียน

6 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล ก่อนลงทะเบียน กรอกเลขประจำตัวประชาชน ให้ ครบ 13 หลัก แล้ว คลิก “ ตรวจสอบ ”

7 ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูล

8 ตัวอย่างการลงทะเบียน

9 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ ข้อมูลจาก เปิด เพื่อรับ Username และ Password จาก UTQONLINE

10 จดหมายฉบับแรก

11 จดหมายฉบับที่สอง จดหมายฉบับที่สาม

12 การเข้าใช้งาน โปรแกรม

13 เข้าสู่โปรแกรมที่ หรือ หรือ

14

15 คลิกที่สำหรับผู้เข้า ฝึกอบรม

16 คลิกลงทะเบียนเรียน

17

18

19 แผนการฝึกอบรม

20 กระดานสนทนา

21 แหล่งเรียนรู้ประจำ หลักสูตร

22 แบบทดสอบ

23 ส่งข้อความถึงวิทยากร

24 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 นางพรรณี จิตตยะโสธรสพม. 2 โทร. 08 นางอารี เสาร์บดีรักษ์ โรงเรียนสารวิทยา โทร นายปรัชญา พิมลภัทรกุล โรงเรียนหอวัง โทร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google