งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training

2 การ ลงทะเบียน

3 สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน ลงทะเบียน เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก E-mail รูปถ่าย ชุดข้าราชการ

4 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่โปรแกรม ที่ http://www.utqonline.in.th/ หรือ http://www.utqonline.com/ หรือ http://www.utqonline.net/

5 ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก ลงทะเบียน คลิกที่ ลงทะเบียน

6 ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบข้อมูล ก่อนลงทะเบียน กรอกเลขประจำตัวประชาชน ให้ ครบ 13 หลัก แล้ว คลิก “ ตรวจสอบ ”

7 ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูล

8 ตัวอย่างการลงทะเบียน

9 ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ ข้อมูลจาก E-Mail เปิด E-Mail เพื่อรับ Username และ Password จาก UTQONLINE

10 จดหมายฉบับแรก

11 จดหมายฉบับที่สอง จดหมายฉบับที่สาม

12 การเข้าใช้งาน โปรแกรม

13 เข้าสู่โปรแกรมที่ http://www.utqonline.in.th/ หรือ http://www.utqonline.com/ หรือ http://www.utqonline.net/

14

15 คลิกที่สำหรับผู้เข้า ฝึกอบรม

16 คลิกลงทะเบียนเรียน

17

18

19 แผนการฝึกอบรม

20 กระดานสนทนา

21 แหล่งเรียนรู้ประจำ หลักสูตร

22 แบบทดสอบ

23 ส่งข้อความถึงวิทยากร

24 ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 นางพรรณี จิตตยะโสธรสพม. 2 โทร. 08 นางอารี เสาร์บดีรักษ์ โรงเรียนสารวิทยา โทร. 081-616-8641 นายปรัชญา พิมลภัทรกุล โรงเรียนหอวัง โทร. 089-0127507


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษา ด้วยระบบ e-Training.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google