งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734,9654.523.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734,9654.523.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734,9654.523.0 กิจการขนาดเล็ก 15,58615,44617,01317,0229.711.2 ธุรกิจ 22,99623,66027,08828,21414.518.5 อุตสาหกรรม 68,03967,94272,33667,0170.744.1 ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่ แสวงหากำไร* 5,0494,8883,799138-96.40.1 เกษตรกรรม 335297377327-6.10.2 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,0342,1682,1912,1518.01.4 อื่นๆ 2,0461,6552,5272,293-0.91.5 รวมทั้งสิ้น 149,301148,855161,779152,1272.4100.0 หน่วย: GWh หมายเหตุ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี

2 การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน อาหาร 8,3358,9569,7218,873-0.2 เหล็กและโลหะ พื้นฐาน 6,7426,6276,9546,5051.4 สิ่งทอ 6,5686,1826,0385,5860.8 อิเล็กทรอนิกส์ 6,0716,7196,3256,0564.2 พลาสติก 4,1454,1644,4584,1992.1 ซีเมนต์ 3,7623,7854,0423,700-0.2 ยานยนต์ 3,8103,8924,9504,8596.9 เคมีภัณฑ์ 2,9952,1912,1551,959-1.6 ยางและผลิตภัณฑ์ ยาง 2,6572,7793,0122,8392.3 การผลิตน้ำแข็ง 2,5772,4202,6972,4800.0 หน่วย: GWh

3 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 864 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 13.37.312.05.1-1.3-2.9-0.1-4.01.22.85.27.93.28 2554 4.62.4-0.23.612.014.612.415.014.75.73.32.57.94 2555 6.918.311.511.411.67.36.11.51.89.09.89.58.44 2556 10.6-1.71.6-5.8-6.0-3.5-5.1-0.11.81.75.2-0.17 การส่งออกอาหาร แปรรูปหดตัวลงจาก โรคระบาดสัตว์น้ำ

4 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐานปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 609 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 46.735.435.241.435.610.013.716.05.5-1.62.78.219.80 2554 3.25.04.1-0.3-7.63.01.9-3.3-2.1-3.2-8.9-11.8-0.83 2555 -5.06.94.51.85.516.93.20.04.5-0.111.412.34.36 2556 3.5-10.10.8-10.3-3.9-1.5-1.48.111.78.711.71.38 ปี 55 การผลิตสูงจาก ความต้องการ ในการก่อสร้างเพื่อ ฟื้นฟูจากอุทกภัย

5 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 557 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 22.321.926.224.422.36.74.0-4.2-7.0-8.6-6.7-5.87.65 2554 7.221.49.212.513.921.822.030.731.5-8.7-24.0-12.312.60 2555 -4.8-12.9-16.2-15.4-4.8-12.0-10.3-12.7-14.316.117.625.6-7.91 2556 6.3-2.53.4-4.2-5.23.11.45.64.812.126.24.22 อุทก ภัย

6 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 507 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 24.212.514.213.810.310.47.15.56.47.44.0 10.15 2554 3.71.80.62.7-1.3-5.4-3.3-3.7-2.6-15.7-27.5-18.3-4.79 2555 -17.7-6.2-8.5-12.9-7.2-5.5-1.8-5.7-4.39.330.514.7-3.61 2556 10.2-2.21.03.13.61.9-2.83.4-2.5-3.5-1.60.79

7 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2556 376 GWh ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี2554 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 27.119.619.519.316.314.314.111.611.09.610.8 15.36 2554 7.64.14.31.91.73.23.46.05.5-7.0-19.6-4.70.92 2555 -0.18.23.15.38.03.86.40.01.115.432.37.67.03 2556 10.4-0.56.03.12.13.2-2.71.80.50.1-0.22.08

8 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 430 GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ปี 2553-2556 (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 48.057.859.250.548.144.141.129.622.316.519.312.937.64 2554 14.010.99.20.3-5.07.77.914.315.8-17.1-28.0-2.82.55 2555 6.115.312.626.938.317.520.115.213.864.487.440.826.12 2556 27.814.617.510.510.85.50.83.6-0.8-3.7-2.76.92

9 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 324 GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมซีเมนต์ ปี 2553-2556 (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 6.0-1.7-5.9-1.9-7.11.03.7-1.67.31.31.1-0.18 2554 2.12.25.44.6-0.7 0.13.80.4-4.1-5.0-0.60.73 2555 1.56.53.61.6-0.2-0.67.78.815.116.316.27.16.76 2556 -0.1-3.81.43.14.49.3-2.2-2.9-4.3-3.3-2.6-0.20

10 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 177 GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี 2553-2556 (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 18.631.07.84.52.10.55.314.322.55.96.44.19.97 2554 10.6-0.0-14.5-21.7-30.0-28.2-31.5-35.7-38.4-42.6-39.2-36.9-25.95 2555 -31.4-12.7-6.1-6.27.75.38.73.13.711.07.56.7-2.29 2556 6.7-11.1-3.3-0.3-0.70.5-4.6-0.7-4.0-2.14.4-1.56

11 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 267 GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2553-2556 (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 26.621.125.618.012.46.86.26.06.52.5-3.6-1.310.87 2554 -0.62.40.20.55.37.37.77.59.62.94.17.64.31 2555 6.414.08.210.710.97.9 3.40.610.717.54.68.72 2556 10.4-1.15.12.1-0.1-0.8-2.20.94.43.34.32.31

12 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2556 209 GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็ง ปี 2553-2556 (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 27.412.46.017.720.915.814.10.75.2-0.3-1.34.410.50 2554 -7.3-8.6-12.5-14.9-11.1-7.8-3.30.2-3.00.95.8-6.7-6.07 2555 9.913.420.016.39.85.14.25.56.49.017.723.810.49 2556 3.0-0.34.53.25.21.2-1.8-0.7-1.9-6.0-7.30.01

13 การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจที่สำคัญ ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ห้างสรรพสินค้า4,0064,1604,4914,2383.1 โรงแรม3,3273,3403,6713,5285.2 อพาร์ทเม้นท์และ เกสเฮ้าส์ 2,8542,9153,2913,2557.9 ขายปลีก2,4862,5952,9692,9117.0 อสังหาริมทรัพย์2,4672,5072,7892,6634.1 โรงพยาบาลและ สถานบริการทาง การแพทย์ 2,0472,0252,2222,1827.1 ขายส่ง1,7301,8992,2422,1102.7 ก่อสร้าง8909509809606.7 สถาบันการเงิน915888950871-0.5 ภัตตาคารและ ไนต์คลับ 8127898698213.1 หน่วย: GWh

14 การใช้ไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 380 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 11.97.73.43.6-1.75.24.90.10.90.8-0.41.63.16 2554 -2.70.2-1.54.312.75.16.38.68.04.4-0.40.54.15 2555 10.110.89.97.95.64.03.53.74.17.517.813.47.49 2556 3.50.95.73.04.33.62.94.02.60.92.53.09

15 การใช้ไฟฟ้าร้านขายปลีก ปี 2553-2556(พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 259 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 17.97.14.110.611.811.29.03.54.03.12.94.47.59 2554 -1.81.1-2.3-3.54.66.27.810.610.310.57.22.14.59 2555 16.9 17.719.613.68.19.16.97.113.823.523.213.66 2556 10.95.69.27.98.76.66.98.96.93.72.06.99

16 การใช้ไฟฟ้าธุรกิจกลุ่มโรงแรม ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 306 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 24.116.111.313.29.54.510.13.04.62.70.62.78.84 2554 -4.3-2.3-6.9-5.43.44.90.33.75.32.78.7-2.90.69 2555 10.210.312.29.88.68.07.89.42.88.611.820.19.04 2556 7.43.311.210.28.84.42.23.15.90.7-0.25.22

17 การใช้ไฟฟ้าอพาร์ทเมนท์และเกสต์เฮาส์ ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2556 289 GWh ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2554 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 34.513.210.115.617.114.810.11.011.93.22.912.011.74 2554 -8.41.0-5.6-6.82.43.89.311.92.28.814.8-6.22.85 2555 17.313.120.018.911.86.74.05.85.013.415.029.411.62 2556 9.16.89.18.612.07.27.410.09.83.93.27.94

18 การใช้ไฟฟ้าอสังหาริมทรัพย์ ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 238 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 21.214.46.110.98.010.912.13.77.22.94.95.89.05 2554 -3.4-4.8-1.8-3.45.23.10.27.93.27.68.2-2.31.97 2555 11.310.411.714.416.55.28.97.14.712.214.819.310.58 2556 10.87.05.37.72.42.01.87.53.4-0.0-1.84.05

19 การใช้ไฟฟ้าการก่อสร้าง ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 89 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 -2.3-12.1-12.2-0.4-2.1-3.3-2.1-10.410.70.62.712.9-3.18 2554 -6.1-0.44.310.732.735.17.314.7-0.34.0-6.9-11.98.42 2555 -0.33.50.0-3.9-10.1-15.47.74.36.316.023.321.31.85 2556 5.05.68.32.97.77.96.68.67.05.98.16.74 การก่อสร้างโครงการขนาด ใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ และการ ขยายตัวของการก่อสร้างที่อยู่ อาศัยและอาคารพาณิชย์ของ ภาคเอกชน

20 การใช้ไฟฟ้าโรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 184 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 24.914.38.914.315.011.19.76.39.61.5-0.78.210.07 2554 -6.8-6.7-8.7-9.3-3.40.70.91.68.13.011.5-2.8-0.91 2555 11.813.316.411.97.81.77.2-2.1-6.918.420.125.08.51 2556 11.78.910.511.712.29.33.814.09.5-3.8-6.57.14

21 การใช้ไฟฟ้าขายส่ง ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 193 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 22.513.110.714.717.610.520.18.912.111.814.714.314.04 2554 6.36.5 5.510.49.97.611.615.110.315.310.99.66 2555 25.025.321.621.817.012.517.317.07.718.919.417.018.17 2556 5.92.27.46.07.32.81.61.20.3-2.82.72

22 การใช้ไฟฟ้าสถาบันการเงิน ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 77 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 16.46.2-0.94.84.24.57.7-4.62.5-1.71.54.73.39 2554 -4.7-8.7-5.9-9.2-4.5-2.1-3.04.10.41.43.6-5.7-2.62 2555 4.412.212.3 13.72.45.81.80.73.68.17.86.88 2556 4.10.60.01.9-0.8 -5.21.7-0.5-1.5-4.0-0.49

23 การใช้ไฟฟ้าภัตตาคารและไนต์คลับ ปี 2553-2556 (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2556 72 GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย. 2553 20.77.71.06.65.17.56.0-1.70.5-1.2-0.5-2.04.42 2554 -8.4-6.1-8.0-9.92.1-2.20.12.60.50.31.8-6.1-2.54 2555 8.79.813.814.28.67.05.04.74.210.815.820.69.23 2556 6.62.23.14.24.71.02.55.23.91.53.06


ดาวน์โหลด ppt การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734,9654.523.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google