งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734,9654.523.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734,9654.523.0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี (พ.ย.) GWh (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734, กิจการขนาดเล็ก 15,58615,44617,01317, ธุรกิจ 22,99623,66027,08828, อุตสาหกรรม 68,03967,94272,33667, ส่วนราชการ และองค์กรที่ไม่ แสวงหากำไร* 5,0494,8883, เกษตรกรรม การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,0342,1682,1912, อื่นๆ 2,0461,6552,5272, รวมทั้งสิ้น 149,301148,855161,779152, หน่วย: GWh หมายเหตุ *ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี

2 การใช้ไฟฟ้ารายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ ปี (พ.ย.) GWh (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน อาหาร 8,3358,9569,7218, เหล็กและโลหะ พื้นฐาน 6,7426,6276,9546, สิ่งทอ 6,5686,1826,0385, อิเล็กทรอนิกส์ 6,0716,7196,3256, พลาสติก 4,1454,1644,4584, ซีเมนต์ 3,7623,7854,0423, ยานยนต์ 3,8103,8924,9504, เคมีภัณฑ์ 2,9952,1912,1551, ยางและผลิตภัณฑ์ ยาง 2,6572,7793,0122, การผลิตน้ำแข็ง 2,5772,4202,6972, หน่วย: GWh

3 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย การส่งออกอาหาร แปรรูปหดตัวลงจาก โรคระบาดสัตว์น้ำ

4 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐานปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย ปี 55 การผลิตสูงจาก ความต้องการ ในการก่อสร้างเพื่อ ฟื้นฟูจากอุทกภัย

5 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย อุทก ภัย

6 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

7 การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี GWh ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี2554 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

8 ปี 2555 ปี 2554 ปี GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ปี (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

9 ปี 2555 ปี 2554 ปี GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมซีเมนต์ ปี (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

10 ปี 2555 ปี 2554 ปี GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ปี (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

11 ปี 2555 ปี 2554 ปี GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ปี (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

12 ปี 2555 ปี 2554 ปี GWh การใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็ง ปี (พ.ย.) อัตราการขยายตัว (%) ปี 2553 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

13 การใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจที่สำคัญ ปี (พ.ย.) GWh (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ห้างสรรพสินค้า4,0064,1604,4914, โรงแรม3,3273,3403,6713, อพาร์ทเม้นท์และ เกสเฮ้าส์ 2,8542,9153,2913, ขายปลีก2,4862,5952,9692, อสังหาริมทรัพย์2,4672,5072,7892, โรงพยาบาลและ สถานบริการทาง การแพทย์ 2,0472,0252,2222, ขายส่ง1,7301,8992,2422, ก่อสร้าง สถาบันการเงิน ภัตตาคารและ ไนต์คลับ หน่วย: GWh

14 การใช้ไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

15 การใช้ไฟฟ้าร้านขายปลีก ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

16 การใช้ไฟฟ้าธุรกิจกลุ่มโรงแรม ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

17 การใช้ไฟฟ้าอพาร์ทเมนท์และเกสต์เฮาส์ ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี GWh ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี 2554 ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

18 การใช้ไฟฟ้าอสังหาริมทรัพย์ ปี (พ.ย.) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

19 การใช้ไฟฟ้าการก่อสร้าง ปี (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย การก่อสร้างโครงการขนาด ใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ และการ ขยายตัวของการก่อสร้างที่อยู่ อาศัยและอาคารพาณิชย์ของ ภาคเอกชน

20 การใช้ไฟฟ้าโรงพยาบาลและสถานบริการทางการแพทย์ ปี (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

21 การใช้ไฟฟ้าขายส่ง ปี (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

22 การใช้ไฟฟ้าสถาบันการเงิน ปี (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย

23 การใช้ไฟฟ้าภัตตาคารและไนต์คลับ ปี (พ.ย.) ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 อัตราการขยายตัว (%) ปี GWh ปีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.-พ.ย


ดาวน์โหลด ppt การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ปี 2553-2556 (พ.ย.) GWh 255325542555 2556 (ม.ค.-พ.ย.) ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน 33,21632,79936,44734,9654.523.0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google