งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556

2 2552255325542555 2556** ม.ค.-มิ.ย. หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น การใช้ 1,6631,7831,8551,981 2,025 การผลิต 8959891,0181,082 1,107 การนำเข้า ( สุทธิ ) 9221,0011,0181,079 1,145 การนำเข้า / การใช้ (%) 55565554 57 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 2.87.24.06.8 3.4 การผลิต 5.510.62.96.2 3.5 การนำเข้า(สุทธิ) -3.28.51.76.0 4.4 GDP (%) -2.37.80.16.54.1** *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

3 2552255325542555 2556 ม.ค. – มิ.ย. การใช้ 1,6631,7831,8551,9812,025 น้ำมัน 643652674709746 ก๊าซธรรมชาติ 682784810888921 ถ่านหิน 205211204230206 ลิกไนต์ 98991121129898104 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 3536545548 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 2.87.24.04.06.83.4 น้ำมัน 1.41.53.35.23.6 ก๊าซธรรมชาติ 5.215.03.39.68.0 ถ่านหิน 2.83.2-3.412.4-7.8 ลิกไนต์ -3.40.713.9-12.612.0 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า -1.12.848.53.0-29.5 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย: ล้านบาท ชนิด2552255325542555 ม.ค. – มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25552556255425552556* น้ำมันสำเร็จรูป 960,0671,106,6681,220,5821,311,027668,016666,26610.37.4-0.3 ไฟฟ้า 431,165474,671471,604550,672262,372272,388-0.616.83.8 ก๊าซธรรมชาติ 49,27268,72497,666122,50961,47058,10442.125.4-5.5 ลิกไนต์/ถ่านหิน 28,61129,73831,27331,60716,04211,2535.25.21.1-29.9 พลังงานทดแทน 115,268129,370119,673122,62762,69645,291-7.52.5-27.8 รวม 1,584,3831,809,1701,940,7972,138,4421,070,5971,053,3017.310.2-1.6 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

5 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป *ไม่รวมการใช้ LPG ที่เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี 255325542555 2556 ม.ค.-มิ.ย. อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255325542555 2556 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 7,4177,3317,7054,077-1.4-1.15.08.4 ก๊าด 1513 5-13.5-14.93.6-26.5 ดีเซล 18,48019,19220,56510,796 0.03.87.13.3 เครื่องบิน 4,7125,0775,0912,7576.37.70.26.7 น้ำมันเตา 2,6152,4562,3631,107-4.2-6.0-3.7-15.1 LPG* 7,5878,1788,9304,46010.07.79.11.8 รวม 40,82642,24744,66723,2021.93.45.73.1 หน่วย: ล้านลิตร

6 การใช้น้ำมันเบนซิน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2553 19.521.120.020.219.320.620.520.020.219.921.121.420.120.3 2554 20.421.319.820.619.720.819.820.420.018.618.521.220.420.1 2555 20.420.920.620.520.421.220.520.820.321.122.323.620.721.1 2556 22.122.222.722.922.822.4 22.5 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน 8.26.39.911.811.76.1 9.0 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 56 -6.10.42.21.0-0.6-1.5 หน่วย : ล้านลิตร / วัน

7 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินธรรมดา ม.ค.-มิ.ย. 2556 Gasohol 91 (E10) U 91 RegularU-91**Gasohol 91 (E10) Unite : ML/Day 0.608.94 ** ข้อมูลเดือน ม. ค. – มี. ค. 56 ( ไม่มีการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ภายในประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา )

8 Gasohol 91 (E10) U 91 การใช้เบนซินพิเศษ ม.ค.-มิ.ย. 2556 RegularU-95 Gasohol 95 (E10) Gasohol 95 (E20) Gasohol 95 (E85) Unite : ML/Day 1.718.652.36 0.27 Gasohol 95 (E10) 67% U 95 13% Gasohol 95 (E20) 18% Gasohol 95 (E85) 2%

9 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2553 11.712.211.612.011.412.2 11.912.011.812.412.811.812.0 2554 12.312.912.212.912.412.812.512.010.18.88.611.012.611.5 2555 10.911.3 11.611.411.911.812.412.312.713.614.811.412.2 2556 18.120.120.621.020.820.6 20.2 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน 66.177.983.381.082.373.0 77.3 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 56 22.311.22.51.9-0.9-1.3 หน่วย : ล้านลิตร / วัน

10 การใช้น้ำมันดีเซล ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2553 50.555.254.551.651.250.348.946.246.846.352.853.752.250.6 2554 52.453.355.055.354.453.549.149.650.048.452.457.854.052.6 2555 54.658.559.057.458.256.753.153.451.653.758.459.257.456.1 2556 59.560.261.559.461.555.7 59.6 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน 8.93.04.33.45.6-1.6 3.9 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 56 0.51.22.1-3.43.5-9.4 หน่วย : ล้านลิตร/วัน

11 ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และไบโอดีเซล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ปี 2554-2556 (มิ.ย.) ไบโอดีเซล ดีเซลหมุนเร็ว ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค.-พ.ย. ฤดูฝน และ อุทกภัยครั้งใหญ่ ต.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จากขั้นต่ำ 4% เป็น 5% 25542555 พ.ค. 54 เพิ่มสัดส่วน บี 100 จาก 2% เป็น 3% ปรับราคาน้ำมันดีเซลลดลง ตั้งแต่ 27 ส.ค. 54 ม.ค. 55 รัฐบาลยกเลิกการตรึง ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 16 ม.ค.55 ปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้า กองทุน 0.60 บาท/ลิตร ทำให้ราคา อยู่ที่ 31.13 บาท/ลิตร 14 พ.ค.55 ยกเลิก การปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้าองทุนดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 18 ส.ค. 55 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้ากองทุน ของดีเซลเหลือ 0.00 บาท/ลิตร และชดเชย ดีเซล 0.60 บาท/ลิตร 28 ก.ย.ปรับเพิ่มอัตราเงิน ส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.20 บาท/ลิตร 2556 13 ต.ค. 55 ปรับลดอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของดีเซล เป็น 0.10 บาท/ลิตร 9 ม.ค.56 ปรับเพิ่มอัตรา เงินส่งเข้ากองทุนของ ดีเซลเป็น 1.10 บาท/ ลิตร 7 ก.พ. 56 ปรับลด อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.3 บาทต่อลิติ 8 มี.ค. 56 ปรับเพิ่ม อัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมันดีเซล 0.8 บาทต่อลิตร 30 เม.ย. 56 ปรับ ลดอัตราเงินส่งเข้า กองทุนน้ำมัน ดีเซล 0.9 บาท ต่อลิตร

12 การใช้ NGV ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2553 4,2844,7574,8964,5904,6465,0354,9805,0355,2865,3695,6755,8424,7015,033 2554 5,7586,3986,4265,9816,6216,8436,7326,899 6,1765,4806,7606,3386,415 2555 7,4287,6787,7617,2337,7347,7067,5397,8737,9017,9288,1237,7347,5907,720 2556 8,0678,6248,5968,0958,7358,624 8,457 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน 8.612.310.811.912.911.9 11.4 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 56 4.36.9-0.3-5.87.9-1.3 หน่วย : ตัน / วัน

13 หน่วย : พันตัน อุปทานและอุปสงค์ ของ LPG โพรเพน และบิวเทน 255325542555 (ม.ค.–มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2555255625552556* อุปทาน 6,0086,8597,7793,7733,82013.41.2100.0 - การผลิต 4,4165,4226,0492,9022,91111.60.376.2 - นำเข้า 1,5921,4371,73087190920.44.323.8 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก) 6,0126,9067,3963,6023,7377.13.7 - การใช้ 5,9876,8907,3863,5973,7347.23.8100.0 ครัวเรือน 2,4352,6563,0471,4721,21414.7-17.632.5 อุตสาหกรรม 778718614307302-14.5-1.78.1 รถยนต์ 6809201,06152984615.359.922.7 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 1,8812,4652,5551,2281,3213.67.535.3 ใช้เอง 213131110615151-16.0-15.41.4 - ส่งออก 25161053-38.4-27.3 สมดุล (อุปทาน-อุปสงค์) -4-4738317183 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

14 ชนิด 255325542555 2556 ม.ค.-มิ.ย. สัดส่วน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 25542555 2556 ม.ค.-มิ.ย. เบนซิน 5,5265,4625,7413,03825.5-1.25.18.4 ดีเซล 11,45411,63812,4716,54754.91.67.23.3 LPG 7941,0731,2389888.335.315.359.9 NGV 1,6232,0682,4981,35211.327.520.810.6 รวม 19,39620,24221,94711,9251004.48.48.6 หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางบก

15 การใช้ LPG ในภาคขนส่ง ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. -มิ.ย. ม.ค. -ธ.ค. 2553 55.352.454.854.453.754.157.557.655.457.660.866.554.156.7 2554 66.762.069.570.077.478.187.590.586.475.767.688.370.676.7 2555 93.687.889.485.287.685.989.189.885.588.087.691.488.288.4 2556 105.9127.7155.4151.9156.0149.4 141.0 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปี ก่อน 13.245.573.978.478.173.959.9 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 56 15.820.621.7-2.22.7-4.2 หน่วย : พันตัน/เดือน

16 รถบนซิน (คัน) รถดีเซล (คัน) รวม (คัน) ปริมาณก๊าซที่ใช้ (MMSCF) ปริมาณทดแทนน้ำมัน (ล้านลิตร) รถ เบนซิน รถ ดีเซล รวม รวมต่อวัน (MMSCFD) เบนซินดีเซลรวม 2551 104,553 23,182127,735 13,416 14,873 28,289 77.3 444.7 381.2 825.9 2552 133,777 28,246162,023 25,33826,750 52,088 142.7 796.9 721.21,518.0 2553 191,233 34,435 225,668 34,76531,30166,066 181.1 1,041.6887.61,929.3 2554 260,520 40,061 300,581 47,590 36,591 84,181 230.61,443.1 1,029.6 2,472.7 2555 331,943 42,914 374,857 61,87739,998101,875 278.31,852.91,152.8 3,005.8 2556* 369,60443,403413,00734,66120,35255,013303.91,064.2566.91,631.1 * ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย. ทดแทนได้ 5.0% ทดแทนได้ 20.6% ทดแทนได้ 9.9% ปริมาณการใช้ NGV ทดแทนน้ำมัน

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : % หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ สาขา255125522553255425552556* ผลิตไฟฟ้า 2,4232,4352,7282,4762,6702,781 โรงแยกก๊าซ583599652867958970 อุตสาหกรรม 361387478569628616 รถยนต์ (NGV)77143 181231278304 รวม 3,4443,5644,0394,1434,5344,671 สาขา255125522553255425552556* ผลิตไฟฟ้า7068 605960 โรงแยกก๊าซ17 1621 อุตสาหกรรม11 1214 13 รถยนต์ (NGV)244566 รวม100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

18 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน หน่วย: KTOE 255325542555 (ม.ค. – มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2555255625552556* การใช้ลิกไนต์ 4,9275,6144,9192,3092,572-12.411.433 ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.) 3,964 4,2514,1502,1052,116 -2.40.527 อุตสาหกรรม 9631,363769204456-43.6123.36 การใช้ถ่านหิน 10,55110,19311,4885,5645,10012.7-8.367 ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP) 3,5053,8294,8562,3632,50826.86.133 อุตสาหกรรม 7,0476,3646,6323,2012,5924.2-19.034 รวมการใช้ลิกไนต์/ ถ่านหิน 15,47815,80716,4077,8737,6723.8-2.6100 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

19 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2556 รวม 33,141 MW EGAT (15,010 MW) 45% SPP (2,985 MW) 9% นำเข้าและแลกเปลี่ยน (2,405 MW) 7% IPP (12,742 MW) 39%

20 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟผ. (Gross Peak Generation) 26 เมษายน 2555 (26,774 MW) 16 พฤษภาคม 2556 (27,285 MW)

21 การผลิตพลังงานไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง ชนิดเชื้อเพลิง255325542555 (ม.ค.-มิ.ย.) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2555255625552556* ก๊าซธรรมชาติ 118,438108,261119,43457,27261,22810.36.967.5 ถ่านหินและลิกไนต์ 29,76431,68134,51717,37218,1889.04.720.1 น้ำมัน 6001,3311,3631,0078032.4-20.30.9 พลังน้ำ 5,3477,9358,4315,5403,2916.3-40.63.6 นำเข้า 7,25410,77410,5275,5965,454-2.3-2.56.0 พลังงานหมุนเวียน 2,2472,3092,7011,3381,73915.930.01.9 รวม 163,668162,343176,97388,12590,7039.02.9100.0 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

22 รวม 90,703 GWh น้ำมัน พลังน้ำ ถ่านหิน/ ลิกไนต์ นำเข้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2556

23 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง 2553255425552556* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2553255425552556 * MEA45,060 44,19548,24424,614 8.0-1.99.11.6 PEA102,470102,947111,71857,54511.70.58.54.4 ลูกค้าตรง EGAT 1,7711,7131,8178532.5-3.36.0-7.5 ทั้งประเทศ149,301148,855161,77983,01210.5-0.38.73.4 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

24 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา หน่วย : กิกะวัตต์ชั่วโมง สาขา2553255425552556* ∆ (%) จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน สัดส่วน (%) ครัวเรือน33,21632,79936,44719,3865.323.4 กิจการขนาดเล็ก15,58615,44617,0139,34511.811.3 ธุรกิจ 23,00523,63127,08815,34118.418.5 อุตสาหกรรม67,95267,78572,33636,2432.043.7 ส่วนราชการและองค์กร ที่ไม่แสวงหากำไร 5,0494,8883,79976-96.90.1 เกษตรกรรม335297377225-1.70.3 การใช้ไฟฟ้า ที่ไม่คิดมูลค่า 2,0342,1682,1921,1364.91.4 อื่นๆ2,1231,8402,5271,260-2.81.5 รวม149,301148,855161,77983,0123.4100.0 *ข้อมูลเดือน ม.ค.-มิ.ย.

25 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2552255325542555 2556* 2556 H1H2* การใช้1,6631,7831,8551,9812,0402,0252,054 น้ำมัน643652674709734746723 ก๊าซธรรมชาติ682784810888936921952 ถ่านหิน205211204230214206223 ลิกไนต์989911211298102104100 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า35365455534857 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้2.87.23.56.83.03.42.5 น้ำมัน1.41.53.35.23.6 3.5 ก๊าซธรรมชาติ5.215.03.39.65.48.03.0 ถ่านหิน2.83.2-3.412.4-6.6-7.8-5.4 ลิกไนต์-3.40.73.8-12.63.712.0-3.7 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า-1.12.848.53.0-4.7-29.635.5 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น * ประมาณการ

26 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร **ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี * ประมาณการ ชนิด2553255425552556* 2556อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) H1H2*25552556* 2556 H1*H2* เบนซิน 7,4177,3317,7058,0774,0774,0015.04.88.41.4 ดีเซล 18,48019,19220,56521,19710,79610,4017.13.13.32.8 ก๊าด+เครื่องบิน 4,7275,0905,1055,4502,7622,6880.36.86.66.9 น้ำมันเตา 2,6152,4562,3632,2461,1071,139-3.7-4.9-15.17.6 LPG** 7,5878,1788,9309,1974,4604,7289.13.01.83.9 รวม 40,82642,24744,66846,16723,20222,9565.73.43.13.5

27 ประมาณการผลิตไฟฟ้า หน่วย: กิกะวัตต์ชั่วโมง เดือน25552556 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ม.ค.- มิ.ย. 88,12590,703 2.9 ก.ค.-ธ.ค. 88,84893,360* 5.1 ม.ค.- ธ.ค.176,973184,0634.0 * ประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ในช่วง 6 เดือนแรก และแนวโน้ม ปี 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google