งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769 การผลิต9891,017 9791,0029879901,0511,0121,034 973 การนำเข้า (สุทธิ)1,0011,017 9911,0829161,0151,0401,0971,031901 การนำเข้า / การใช้ (%)5655 56605257555855 56 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้7.23.5 10.86.56.65.34.54.85.5-0.7 การผลิต10.62.9 10.011.212.48.67.41.04.8 -1.7 การนำเข้า(สุทธิ)8.51.6 11.013.4-2.712.75.05.01.412.612.6-11.3 GDP (%)7.80.1 12.09.26.63.83.22.73.7-9.0-9.0 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

3 อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้ 1,7831,845 1,787 1,803 1,760 1,7831,8681,8891,8571,769 น้ำมัน652674 681 643 629 658689681663662 ก๊าซธรรมชาติ784810 750 793 796 798817847817761 ถ่านหิน211204 215 222 212 197207208213189 ลิกไนต์99103 98 103 92 102109 10194 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า3654 43 42 32 284545446263 น้ำมัน ก๊าซ ธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ GDP หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน/ลิกไนต์ พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 3% 17% 44% 36% การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น นำเข้า34% นำเข้า66% นำเข้า21% นำเข้า85% ในประเทศ 66% ในประเทศ 34% ในประเทศ 79% ในประเทศ 15% การใช้น้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหิน/ลิกไนต์ไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 3.3 -0.8-0.848.53.5

5 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ปี 2554 น้ำมัน สำเร็จรูป ไฟฟ้า ก๊าซ ธรรมชาติ ลิกไนต์ /ถ่านหิน พลังงาน ทดแทน รวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 8.7-0.242.11.85.97.3 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย รวม 1,938,108 ล้านบาท

6 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน น้ำมันดิบ น้ำมัน สำเร็จรูป ก๊าซ ธรรมชาติ +LNG ถ่านหินไฟฟ้ารวม อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 30.141.029.67.659.230.1 มูลค่าการนำเข้าพลังงาน รวม 1,236,541 ล้านบาท ปี 2554

7 มูลค่าการส่งออกพลังงาน ปี 2554 น้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปไฟฟ้ารวม อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)52.920.4-33.123.0 มูลค่าการส่งออกพลังงาน รวม 321,233 ล้านบาท

8 การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 2.7% 25502551255225532554 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255225532554 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 8048128038167941.6-2.7 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 70.54101.4461.9079.48110.19-39.028.438.7 มูลค่า (พันล้านบาท) 7161,003623751977-37.920.630.130.1

9 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน **ไม่รวมการใช้ LG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด2551255225532554* อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2551255225532554 เบนซิน 122130128126-2.95.6-1.4-1.1 ธรรมดา 91 74 7885-8.4-0.45.09.4 พิเศษ 485650417.015.0-10.0-17.6 -แก๊สโซฮอล์ 425349404062.523.8-7.3-16.8 -95 6310.7-69.1-48.0-56.7-45.6 ก๊าด 0.3 0.2-13.712.5-13.5-14.9 ดีเซล 303318 331-5.74.6 0.13.8 เครื่องบิน 80768187-5.9-4.46.37.7 น้ำมันเตา 56474542-22.1-16.9-4.2-6.0 LPG** 11711913114117.40.910.07.7 รวม 679690704728-3.61.31.93.4

10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณ การใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ปี 2550 เฉลี่ย 20.1 ปี 255 2 เฉลี่ย 20.6 ปี 2553 เฉลี่ย 20.3 ปี 2554 เฉลี่ย 20.1 ผลกระทบจากน้ำ ท่วม Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 4.30.8-0.81.72.00.9-3.82.3-6.6-12.1-1.1 จากเดือนก่อน ปี 54 -5.04.5-6.83.8-4.25.3-4.83.4-1.9-7.5-0.214.6 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 2551 เฉลี่ย 19.5

11 ปี 2550 เฉลี่ย 4.8 ปี 2552 เฉลี่ย 12.2 ปี 2553 เฉลี่ย 12.0 ปี 2554 เฉลี่ย 11.5 ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 5.55.06.07.88.35.32.40.8-16.0-25.2-30.3-14.0-3.9 จากเดือนก่อน ปี 54 -3.74.4-4.85.2-4.03.7-2.4-3.8-16.5-12.4-2.027.8 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน การใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ราคาแก๊สโซฮอล์ ถูกกว่าเบนซินมาก รัฐบาลส่งเสริมการใช้ แก๊สโซฮอล์ 91 ในรถจักรยานยนต์ รัฐบาลใหม่ลดเงินส่งเข้ากองทุน น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน95 91 และผลกระทบน้ำท่วมช่วงปลายปี ปี 2551 เฉลี่ย 9.2

12 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(E10) รายเดือน ปี 2550 เฉลี่ย 4.16 ปี 255 2 เฉลี่ย 8.14 ปี 2553 เฉลี่ย 7.37 ปี 2554 เฉลี่ย 5.81 Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 -7.8-8.3 -7.2-8.1-10.9-14.7-16.9-40.9-48.6-49.8-33.3-21.2 จากเดือนก่อน ปี 54 -6.22.7-7.73.4-5.83.4-4.1-5.4-29.1-15.22.233.5 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 2551 เฉลี่ย 6.66

13 ปี 2550 เฉลี่ย 0.67 ปี 255 2 เฉลี่ย 3.88 ปี 2553 เฉลี่ย 4.25 ปี 2554 เฉลี่ย 5.10 ล้านลิตร/วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91(E10) รายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 26.825.025.727.429.827.124.823.917.97.5-2.99.719.9 จากเดือนก่อน ปี 54 -0.45.9-1.36.8-2.24.2-2.6-3.9-10.0-4.321.4 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ปี 2551 เฉลี่ย 2.52

14 ปี 255 0 เฉลี่ย 51.1 ปี 2552 เฉลี่ย 50.6 ปี 255 3 เฉลี่ย 50.6 ปี 2554 เฉลี่ย 52.6 ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน Growth (%)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. จากช่วงเดียวกัน ปี53 เทียบกับ54 3.7-3.51.07.16.26.50.37.36.94.5-0.67.53.9 จากเดือนก่อน ปี 54 -2.51.83.20.5-1.6 -8.41.00.9-3.38.410.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงปี 2554 ล้านลิตร/วัน ปี 255 1 เฉลี่ย 48.2

15 การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน การใช้ปี 2554*ครัวเรือนอุตสาหกรรมรถยนต์ปิโตรเคมีใช้เองรวม ปริมาณการใช้ (ล้านลิตร/วัน) 13.53.64.710.51.7 34.0 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9.1-7.835.330.8-26.6 12.9 สัดส่วน ปี 2554 34.0 39% 11% 14% 31% 5% 41% 13% 11% 27% 8% 43% 11% 13% 25% 8% 44% 14% 16% 19% 7% ครัวเรือน อุตสาหกรรม รถยนต์ ปิโตรเคมี ใช้เอง 30.2 26.4 24.2

16 การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)เบนซินดีเซลLPGNGVรวม 2552 5.75.6-14.185.27.7 2553 -1.40.50.52.126.61.81.8 2554-1.13.935.335.327.527.55.7 ล้านลิตรต่อวัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ เบนซิน ดีเซล LPG NGV 10% 5% 58% 27% สัดส่วน

17 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)ผลิตไฟฟ้าโรงแยกก๊าซอุตสาหกรรมNGVรวม 2552 0.22.56.984.23.2 2553 12.08.923.526.813.3 2554 -9.333.019.227.52.6 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ อุตสาหกรรม NGV 5% 21% 60% สัดส่วน 14%

18 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2554 การใช้Q1Q2Q3Q4รวม ปริมาณการใช้ (กิกะวัตต์-ชั่วโมง) 35,72838,35339,285 34,930148,297 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -0.3-1.73.6 -2.8-0.3 รวม 148,297 GWh

19

20 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 255025512552255325542555f การใช้ 1,6041,6181,6631,7831,8451,937 น้ำมัน 667634643652 674696 ก๊าซธรรมชาติ 615648682784810870 ลิกไนต์/ถ่านหิน 279301303310308316 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า 433635365455 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้ 3.80.92.87.23.54.8 น้ำมัน -5.01.41.53.3 ก๊าซธรรมชาติ 6.25.45.215.03.37.4 ลิกไนต์/ถ่านหิน 12.87.70.72.4-0.8-0.82.8 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า -2.5-17.4-1.12.848.51.9 หน่วย: เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน f ข้อมูลประมาณการ

21 ชนิด255025512552255325542555f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255325542555f เบนซิน 7,3377,1217,5247,4177,3327,398-1.4-1.1 0.9 ดีเซล 18,71017,64318,46518,48019,19219,7490.13.8 2.9 เครื่องบิน 4,9324,6374,4324,7125,0765,3206.37.7 4.8 น้ำมันเตา 4,2223,2872,7312,6152,4452,024-4.2-6.0 -17.6 LPG* 5,8126,8286,8947,5878,1789,09410.07.77.7 11.2 รวม 41,03039,51640,04640,81142,23543,5851.93.4 3.3 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย: ล้านลิตร *ไม่รวมการใช้ LG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี f ข้อมูลประมาณการ

22 ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG โพรเพน และบิวเทน 255025512552255325542555f - การใช้ 4,1164,7885,2085,9436,7077,687 ครัวเรือน 1,8842,1242,2312,4352,656 2,874 อุตสาหกรรม 611665593769718 726 รถยนต์ 572776666680920 973 feedstock 7988961,2821,5832,071 2,796 ใช้เอง 251328435466342 318 - การผลิต 4,4694,3514,4634,4125,499 5,477 - การนำเข้า -4527531,591 1,437 2,211 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้ 17.016.38.814.112.9 15.1 ครัวเรือน 9.512.75.09.29.1 8.2 อุตสาหกรรม 17.48.8-10.831.3-7.8 1.2 รถยนต์ 24.735.6-14.12.135.3 5.8 feedstock 14.312.343.123.430.8 35.0 ใช้เอง 111.331.132.57.1-26.6 -7.2 หน่วย : พันตัน f ข้อมูลประมาณการ

23 ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน f ข้อมูลประมาณการ หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู สาขา255025512552255325542555f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255325542555f ผลิตไฟฟ้า 2,3462,4232,4352,7282,4762,55312.0-9.33.1 โรงแยกก๊าซ 5725835996528679208.933.033.06.1 อุตสาหกรรม 34736138747856962123.519.29.1 NGV 247714318123130426.827.531.4 รวม 3,2883,4443,5644,0394,1434,39713.32.66.1

24 ประมาณการผลิตไฟฟ้า ปีกิกะวัตต์ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลง กิกะวัตต์ชั่วโมงร้อยละ(%) 2550 147,0265,1073.6 2551 148,2211,1950.8 2552 148,3641430.1 2553 163,66815,30510.3 2554 162,343-1,325-0.8 2555f 171,5979,2545.7 f ข้อมูลประมาณการ


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 25532554 25532554 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,7831,845 1,7871,8031,7601,7831,8681,8891,8571,769.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google