งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร พันตันน้ำมันดิบ, ล้านหน่วย, พันคนพันล้านบาท รายได้ประชาชาติ(พันล้านบาท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร พันตันน้ำมันดิบ, ล้านหน่วย, พันคนพันล้านบาท รายได้ประชาชาติ(พันล้านบาท)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร พันตันน้ำมันดิบ, ล้านหน่วย, พันคนพันล้านบาท รายได้ประชาชาติ(พันล้านบาท) การใช้น้ำมันสำเร็จรูป(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้ไฟฟ้า(ล้านหน่วย) ประชากร(พันคน) ที่มา: สศช. สนพ. พพ.

2 สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าน้ำมัน ต่อมูลค่าการนำเข้าสินค้า ที่มา: ธปท. สนพ.

3 สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงาน ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(ณ ราคาตลาด) ที่มา: สศช. สนพ.

4 สัดส่วนมูลค่าการใช้พลังงาน ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(ณ ราคาตลาด) ที่มา: สศช. สนพ.

5 สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงาน : การนำเข้า-ส่งออกรวมและดุลการค้า พันล้านบาท -8 -34 -110 -146 -255 -233 -209 -231 -232 -357 -421 -118 474 308 280 132 149 187 73 -315 -6 432 -111 593 257 12% 7% 8% 10% 8% 7% 6% 8% 9% 8% 10% 13% 11% 12% 14% 15% 17%16% 18% 14% 2% 3% 2% 255125522553255425552556 ดุลการค้า-111593320-275-731-756 นำเข้าพลังงาน(%)20%17%16%18%19% นำเข้าน้ำมัน(%)18%14% 15%16% -275 15% 2% ที่มา: ธปท. สนพ. -731 16% 3% -756 16% 3%

6 Energy Elasticity (Yearly) * Final Energy Demand Including Renewable Energy * Source: NESDB, DEDE 1997-1998 Tom Yum Kung Crisis 2008-2009 Hamburger Crisis 2011 Heavy Flood in Thailand

7 Energy Elasticity (Moving AVG. 5 Years) * Final Energy Demand Including Renewable Energy * Source: NESDB, DEDE


ดาวน์โหลด ppt การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย(พันตันน้ำมันดิบ) การใช้พลังงาน รายได้ประชาชาติ และประชากร พันตันน้ำมันดิบ, ล้านหน่วย, พันคนพันล้านบาท รายได้ประชาชาติ(พันล้านบาท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google