งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553

2 http://www.eppo.go.th การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 25512552 25512552 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,6181,6621,6821,6771,5951,5391,6121,6921,6511,693 การผลิต850896802897873828888899876917 การนำเข้า (สุทธิ)9429051,094988890796886944919873 การนำเข้า / การใช้ (%)5854665956525456 52 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้0.92.54.04.2-0.3-3.2-4.10.93.510.0 การผลิต7.15.11.611.78.36.710.80.20.310.7 การนำเข้า(สุทธิ)-5.6-4.112.1-2.6-16.7-15.1-19.0-4.53.39.7 GDP (%)2.5-2.36.45.22.9-4.2-7.1-4.9-2.75.8

3 http://www.eppo.go.th อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น น้ำ มัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน / ลิกไนต์ 25512552 25512552 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 การใช้1,6181,6621,6821,6771,5951,5391,6121,6921,6511,693 น้ำมัน634643691652582618661637615658 ก๊าซธรรมชาติ648682629669685616624695696712 ถ่านหิน199205213209198180186222215196 ลิกไนต์1019810310810096981069791 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า36354538302944322936 GDP หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

4 http://www.eppo.go.th มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หน่วย : ล้านบาท ชนิด 2549 2550 25512552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255025512552 น้ำมันสำเร็จรูป915,461955,3701,089,748955,7154.414.1-12.3 ไฟฟ้า385,135390,731394,538428,9381.51.08.7 ก๊าซธรรมชาติ28,88035,11053,86749,27221.653.4-8.5 ลิกไนต์/ถ่านหิน19,02423,76429,64128,31924.924.7-4.5 พลังงานทดแทน97,142102,103103,991102,2765.11.9-1.7 รวม1,445,6421,507,0781,671,7851,564,5204.310.9-6.4

5 http://www.eppo.go.th มูลค่าการนำเข้าพลังงาน หน่วย : ล้านบาท ชนิด25482549255025512552อัตราการเปลี่ยนแปลง(%) 255025512552 น้ำมันดิบ 644,933753,783715,7891,002,667623,024-5.040.1-37.9 น้ำมันสำเร็จรูป 55,68062,35048,317 26,74513,079-22.5-44.6-51.1 ก๊าซธรรมชาติ 62,82777,84378,90190,50684,2081.414.7-7.0 ถ่านหิน 15,42218,89629,65636,45636,93556.922.9 1.3 ไฟฟ้า 7,1148,2947,4144,5403,740-10.6-38.8-17.6 รวม 785,976921,166880,0781,160,915760,986-4.531.9-34.4

6 http://www.eppo.go.th มูลค่าการส่งออกพลังงาน หน่วย : ล้านบาท ชนิด2549255025512552 อัตราการเปลี่ยนแปลง ( %) 255025512552 น้ำมันดิบ 56,83545,81256,57526,490-19.423.5-53.2 น้ำมันสำเร็จรูป 160,926159,077260,384205,286-1.163.7-21.2 ไฟฟ้า 1,7302,1072,2533,36521.86.949.4 รวม 219,491206,995319,212235,141-5.754.2-26.3

7 http://www.eppo.go.th การนำเข้าน้ำมันดิบลดลง 1.3% 25482549255025512552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 255025512552 ปริมาณ (พันบาร์เรล/วัน) 828829804812803-3.00.9 -1.3 ราคาเฉลี่ย ($ US/บาร์เรล) 53.8865.4170.54101.4461.907.743.8-39.0 มูลค่า (พันล้านบาท) 6457547161,003623-5.040.1-37.9

8 http://www.eppo.go.th การใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน ** ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี ชนิด2549255025512552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2549255025512552 เบนซิน124126122130-0.41.6-2.95.6 ธรรมดา 91798174 4.53.3-8.4-0.4 พิเศษ46454856-7.9-1.17.015.0 -แก๊สโซฮอล์2026425383.428.162.523.8 -95251963-34.3-24.7-69.1-48.0 ก๊าด0.3 -7.4-7.5-13.712.5 ดีเซล317322304318-6.21.8-5.74.6 เครื่องบิน788580765.29.1-5.9-4.4 น้ำมันเตา10173 5647-5.6-27.8-22.1-16.9 LPG** 8710011811916.214.517.40.9 รวม707 681690-1.6-0.0-3.61.3

9 http://www.eppo.go.th หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินรายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. 2549 19.5 20.120.319.619.719.219.119.419.620.720.519.8 2550 19.820.5 19.520.619.920.619.820.019.620.1 2551 19.420.019.520.118.718.618.019.018.919.419.922.019.5 2552 21.521.021.421.121.020.320.419.920.020.1 19.621.020.6 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน 10.45.39.75.212.78.912.94.85.63.9-1.8-4.55.9 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 52 -2.5-2.01.6-0.6-3.60.3-2.30.60.5-2.77.4

10 http://www.eppo.go.th หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์รายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. 25493.4 3.53.63.5 3.4 3.53.63.73.5 25503.43.73.64.04.14.6 5.15.35.86.37.04.8 25517.17.7 8.38.18.48.69.910.310.711.312.89.2 255212.612.412.5 12.012.112.0 12.111.712.412.2 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน 77.461.463.550.754.442.840.621.115.912.83.3 -2.832.5 ∆(%) จากเดือน ก่อนปี 52 -1.1-1.71.1-0.70.2-3.70.3-0.6-0.20.9-2.95.8

11 http://www.eppo.go.th หน่วย : ล้านลิตร / วัน ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลรายเดือน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. 254952.054.555.752.152.449.146.346.245.646.151.051.250.2 255052.953.555.352.450.352.448.350.147.848.250.851.951.1 255152.552.454.753.749.945.440.242.842.545.046.852.548.2 255255.451.452.552.953.648.647.546.746.547.549.155.150.6 ∆ (%) จากช่วง เดียวกันปีก่อน 5.6-1.9-4.0-1.57.37.218.19.09.35.65.15.0 ∆(%) จากเดือนก่อนปี 52 5.6-7.32.10.81.2-9.2-2.4-1.7-0.42.23.412.1 *เบื้องต้น

12 http://www.eppo.go.th ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 หน่วย : ล้านลิตร / วัน ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค. ม.ค.- ธ.ค. 25490.0480.0540.0550.0900.1350.1150.1030.0920.0950.1100.1900.3260.118 25500.4690.6700.8891.0721.2851.5051.6671.7931.9342.1013.1094.0421.718 25514.9165.3307.5128.4559.66610.6509.70910.78211.82413.18314.44017.27010.327 255219.31419.97321.89023.58425.48224.21723.51422.33121.23121.087 21.47623.92722.352 ∆ (%) จาก ช่วง เดียวกันปี ก่อน 292.9274.7191.4178.9163.6127.4142.2107.179.660.048.7 38.5116.4 ∆(%) จาก เดือนก่อนปี 52 11.83.4 9.67.7 8.0-5.0-2.9-5.0-4.9-0.71.811.4

13 http://www.eppo.go.th ความต้องการ LPG โพรเพน และบิวเทน หน่วย : พันตัน 25512552 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) สัดส่วน (%) 2552 25512552 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 อุปสงค์ (การใช้+ส่งออก)4,8105,198 1,150 1,271 1,392 1,3869.58.10.70.76.13.523.4 - การใช้4,7885,183 1,147 1,267 1,389 1,38116.38.21.85.93.323.5100 ครัวเรือน2,1242,231 529 532 576 59412.75.05.23.03.68.343.0 อุตสาหกรรม658586 119 133 160 1749.3-11.0-32.0-18.4-6.917.711.3 รถยนต์776666 168 165 16935.6-14.15.1-9.1-29.1-16.412.9 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี9031,265 252 322 361 33011.940.124.531.119.7117.324.4 ใช้เอง328435 79 115 127 11531.132.5-8.827.353.166.88.4 - ส่งออก21153435-92.3-29.3-80.2153.61,052.413.0

14 http://www.eppo.go.th 25482549255025512552 2552 สัดส่วน (%) อัตราการ เปลี่ยนแปลง (%) 25512552 * ผลิตไฟฟ้า2,2422,2572,3462,4232,435683.60.2 โรงแยกก๊าซ491527572583599172.22.4 อุตสาหกรรม25829134736138714.26.9 NGV61124771434229.484.1 รวม2,9973,0863,2883,4443,5641005.03.1 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู

15 http://www.eppo.go.th ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย : กิกะวัตต์ - ชั่วโมง 25512552* 2552อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) Q1Q2Q3Q425512552 Q1Q2Q3Q4* MEA42,23641,7339,68910,63810,96510,4350.5-1.2-7.0-3.60.06.2 PEA89,30390,16520,47922,84523,76823,0731.81.0-7.0-1.11.910.6 ลูกค้าตรง EGAT 2,8732,8947117446627786.30.7-7.5-1.7-5.119.6 ทั้งประเทศ134,412134,79330,87934,22735,39534,2921.50.3-7.0-1.91.19.5

16 http://www.eppo.go.th

17 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 254825492550255125522553f การใช้1,5201,5451,604 1,6181,6621,717 น้ำมัน689674667 634643654 ก๊าซธรรมชาติ566579615 648682710 ลิกไนต์/ถ่านหิน232248279 301303312 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า334443363543 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) การใช้4.81.63.80.92.53.3 น้ำมัน0.4-2.3-5.01.11.7 ก๊าซธรรมชาติ9.22.36.25.44.94.1 ลิกไนต์/ถ่านหิน8.46.912.87.70.72.9 พลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า2.435.2-2.5-17.4-1.423.8 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน

18 http://www.eppo.go.th ชนิด254825492550255125522553f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2551 25522553f เบนซิน 7,248 7,215 7,3377,1217,524 7,570-2.95.60.6 ดีเซล 19,59418,37118,71017,64318,465 19,021-5.74.63.0 ก๊าด+เครื่องบิน 4,314 4,538 4,9504,6514,449 4,793-5.9-4.37.7 น้ำมันเตา 6,205 5,851 4,2223,2872,731 2,582-22.1-16.9-5.4 LPG* 4,364 5,074 5,812 6,828 6,894 6,75117.40.9-2.1 รวม41,72541,05041,030 39,531 40,064 40,717-3.61.31.7 ประมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป หน่วย : ล้านลิตร * ไม่รวมการใช้ LPG ที่ใช้เป็น Feed stocks ในปิโตรเคมี

19 http://www.eppo.go.th ประมาณการผลิต การใช้ และการนำเข้า LPG หน่วย : พันตัน 254825492550255125522553f - การใช้3,0993,5184,1164,7885,1835,960 ครัวเรือน1,6041,7211,8842,1242,2312,309 อุตสาหกรรม450511602658586612 รถยนต์303459572776666567 feedstock7207088079031,2651,994 ใช้เอง22119251328435452 - การผลิต4,1774,1594,4694,3514,4634,341 - การนำเข้า -- - 4527531,635 อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) - การใช้11.813.517.016.38.215.0 ครัวเรือน6.07.39.512.75.03.5 อุตสาหกรรม2.113.617.89.3-11.05.0 รถยนต์34.551.624.735.6-14.1-14.9 feedstock21.5-1.714.011.940.157.6 ใช้เอง-434.1111.331.132.53.8

20 http://www.eppo.go.th ประมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุต / วัน หมายเหตุ : ค่าความร้อน 1 ลูกบาศก์ฟุตเท่ากับ 1,000 บีทียู ชนิด254825492550255125522553f อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2551 25522553f ผลิตไฟฟ้า 2,2422,2572,3462,4232,4352,4403.50.2 โรงแยกก๊าซ4915275725835999192.22.453.4 อุตสาหกรรม2582913473613874504.26.916.4 NGV6112477143194229.484.135.5 รวม 2,9973,0863,2883,4443,5643,9995.03.112.2


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์พลังงานไทย ปี 2552 และแนวโน้มปี 2553. การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google