งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โภชนาการเพื่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดและหัวใจ Heart attack Stroke อ. ดร. ปิยะวรรณ บุญ โพธิ์ แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โภชนาการเพื่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดและหัวใจ Heart attack Stroke อ. ดร. ปิยะวรรณ บุญ โพธิ์ แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โภชนาการเพื่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดและหัวใจ Heart attack Stroke อ. ดร. ปิยะวรรณ บุญ โพธิ์ แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 1

2 1. โรคหลอดเลือดและหัวใจใช้เวลาหลายปีกว่า จะแสดงอาการให้เห็น 2. หลอดเลือดที่เริ่มตีบแคบอาจเกิดตั้งแต่อายุไม่ มากเพราะไขมันและแคลเซียมไปสะสม เรียกว่า Plaque อัตราการเกิด Plaque ขึ้นกับ ปริมาณ LDL-cholesterol 3. อาการที่เกิดกับหลอดเลือดหัวใจเรียกว่า myocardial infarction หรือ หัวใจวาย 4. อาการที่เกิดกับหลอดเลือดที่สมองเรียกว่า Stroke โรคหลอดเลือดและหัวใจ 2

3  การเกิด plaque ที่หลอดเลือดจะทำ ให้หลอดเลือดเริ่มตีบแคบ และแข็ง ขาดความยืดหยุ่น เปราะแตกง่าย  ถ้ามีความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ก็ยิ่งทำ ให้โอกาสที่หลอดเลือดที่เปราะอยู่แล้ว แตกได้ง่ายขึ้น  ถ้าก้อน Plaque ไปอุดและขวาง ทางเดินเลือดไว้ ก็จะทำให้เกิดอาการ ได้ เช่น หัวใจวาย หรือ stroke โรคหลอดเลือดและหัวใจ 3

4 R ISK F ACTORS Uncontrollable Sex Hereditary Race Age Controllable High blood pressure High blood cholesterol Smoking Physical activity Obesity Diabetes Stress and anger 4

5 B LOOD PRESSURE 5 ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลา ขึ้นกับท่า ความเครียด การออกกำลังกาย การนอน หลับแต่ไม่ควรเกิน 140/90 ปกติ 120/80 โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิด โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรค อัมพาต ความดันโลหิตแค่ไหนจึงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความรุนแรงของความดั นโลหิต SystolicDiastoli c จะต้องทำอะไร ความดันโลหิตสูงระดับ 1 Stage 1 (mild) 140-15990-99 ให้ตรวจวัดความดันอีกใน 2 เดือน ความดันโลหิตสูงระดับ 2 Stage 2 (moderate) >160>100 ให้พบแพทย์ใน 1 เดือน

6 เมื่อต้องผ่าตัดหัวใจ 6

7 อาการของโรคหัวใจวายเฉียบพลัน  Intense prolonged chest pain  Shortness of breath  Sweating  Nuasea and vomitting  Dizziness  Weakness  Jaw, neck and shoulder pain  Irregular heartbeat 7

8 ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการหัวใจวาย เฉียบพลัน  Dehydration  Emotional stress  Strenuous exercise  Waking during the night and getting up in the morning  Eating a large, high fat meal 8

9 อาการของโรคหลอดเลือดที่สมอง C EREBROVASCULAR ACCIDENT  Sudden numbness or weakness of the face, arm or leg  Trouble speaking or understanding  Trouble seeing  Trouble walking  Sudden severe headache 9

10 ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือด นอกเหนือจาก LDL- CHOLESTEROL  สูบบุหรี่  ความดันโลหิตสูง  HDL-cholesterol ต่ำน้อยกว่า 40 mg/dl  มีประวัติครอบครัวเป็นมาก่อน  อายุมากก็เสี่ยงเพิ่มขึ้น ชาย > 45 ปี, หญิง > 55 ปี 10

11 ข้อควรปฏิบัติ 1  ต้องลด LDL-cholesterol  ลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง Transfat และ cholesterol  รับประทานอาหารที่มีเส้นใยมาก 11

12 ข้อควรปฏิบัติ 2  ต้องลด Triglyceride  ลดสัดส่วนอาหารที่รับประทาน แต่เพิ่มจำนวน มื้อให้มากขึ้น  ลดเครื่องดื่ม alcohol  ลดน้ำตาล  รับประทานปลาเพิ่มขึ้นจะดี 12

13 ข้อควรปฏิบัติ 3  ต้องเพิ่ม HDL-cholesterol  ออกกำลังกาย 45 นาที ต่อวัน เพียง 4 วัน ต่อ อาทิตย์ก็เพียงพอ  งดบุหรี่  งดอาหารไขมันสูง  การดื่ม alcohol เพียงเล็กน้อยจะช่วยเพิ่ม HDL-cholesterol 13

14 H EALTHY COOKING  ปรุงอาหารด้วยวิธี อบ นึ่ง ต้ม ย่าง ดีกว่า ทอด  หนังไก่ไม่ควรรับประทาน  ใช้ปริมาณน้ำมันพืชให้น้อยลงในการทำอาหาร  นำไขมันสัตว์ที่เห็นออกก่อนปรุงอาหาร 14

15 H EALTHY SHOPPING  เลือก อกไก่ น่องไก่ แทนพวก สะโพก และปีกไก่  ซื้อผัก ผลไม้ ธัญญาพืช ดีกว่า  อ่านฉลากข้างอาหาร ข้อมูลทางโภชนาการว่ามี ไขมันเท่าใด ให้พลังงานเท่าใด 15

16 O MEGA -3 FATTY ACIDS  Reduce inflammation, blood clotting แหล่งที่มาได้แก่  ไขมันปลาจำพวก ปลาทูน่า แซลม่อน อาทิตย์ละสองมื้อ  น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา  Walnuts  น้ำมันปลา (แพง และอาจมีโลหะหนักเจือปน) 16

17 OMEGA -6 กับ OMEGA -3  นักวิจัยพบว่าน้ำมันพืชที่เราใช้อยู่ปัจจุบันคือ น้ำมันถั่ว เหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันเมล็ด ฝ้าย มีส่วนของ omega-6 มากกว่า omega-3  omega-6 แม้จะมีความจำเป็นต่อร่างกาย แต่ถ้าได้รับ มากเกินไป ก็เป็นต้นเหตุให้ความดันเลือดสูงได้ ทำ ให้เกิดการแข็งตัวของเลือดง่ายขึ้น  ดังนั้นก็ควรอย่าใช้น้ำมันในอาหารมากเกินจำเป็น เช่น ในของทอด หรือผัด ควรทานอาหารประเภทต้ม หรือ นึ่งมากกว่า 17

18 อาหารลดความดัน โลหิตสูง  ลดอาหารที่มีไขมันสูง  เพิ่มสัดส่วนของผัก ผลไม้ และธัญญาพืชในอาหารแต่ละมื้อ  การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ควรจะเป็นปลา งด เนื้อแดง  ลดเกลือ และอาหารที่มีโซเดียมสูง  ควรได้รับโปแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียมอย่าง เพียงพอ Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) 18

19 G OALS OF DASH E ATING P LAN  „ Total fat: ไม่เกิน 27% total calories  „ Saturated fat: ไม่เกิน 6% calories  „ Dietary cholesterol: ไม่เกิน 150 mg  „ Protein: 18% total calories  „ High fiber: มากกว่า 30 g  „ Sodium: ไม่เกิน 2300 mg  „ Potassium: มากกว่า 4700 mg  „ Magnesium: มากกว่า 500 mg  „ Calcium: 590 mg ต่อ พลังงาน 1000 calories 19

20 งานวิจัยพบว่า ผู้ที่รับประทานอาหารที่มี โซเดียมน้อย โปแทสเซียมมาก จะรอดพ้นจากโรคหัวใจ ปริมาณที่แนะนำ ผู้ใหญ่: 4700 mg ต่อวัน „ควรได้รับจากอาหารดีที่สุด ได้แก่ Potassium & Hypertension มันฝรั่ง มะเขือเทศ, broccoli, ส้ม กล้วย แตงโม แคนตาลูป มะละกอ สตรอ บอรี่ 20

21 ปริมาณแร่ธาตุในผลไม้ 100 กรัม เรียงลำดับ ปริมาณโพแทสเซียมจากมากไปน้อย 21 ผลไม้โพแทสเซียม มก. โซเดียม มก. แคลเซิยม มก. แมกนีเซียม มก. เหล็ก มก. สังกะสี มก. ทุเรียนชะนี40644160.3 กล้วยหอม37443210.20.1 กล้วยไข่31072210.30.2 ทุเรียนหมอนทอง29224200.2 แก้วมังกร27143230.2 สมสายน้ำผึ้ง22951470.1 น้อยหน่าหนัง214115210.2 ฝรั่งแป้นสีทอง2106360.20.1 ขนุน207510190.30.2 กล้วยน้ำว้า20456250.30.1 มะละกอแขกดำ1993870.20.1 ลองกอง19238120.2 ลิ้นจี่จักรพรรดิ1653290.20.1 สตรอเบอรี่132312100.30.2 ลิ้นจี่ฮงฮวย13132100.2 องุ่นเขียว1307650.20.1 ละมุดมาเลเซีย1281615100.1 แตงโมจินตราแดง1205780.20.1 สละ1146380.2

22 Magnesium & Hypertension งานวิจัยพบว่า อาหารที่มี แมกนีเซียมมากจะลดอัตราเสี่ยงต่อความดัน โลหิตสูงได้ เพราะการขาดแมกนีเซียมจะทำให้ผนังเส้น เลือดแดงบีบตัว ปริมาณที่แนะนำ ผู้ชาย: 420 mg ต่อวัน ผู้หญิง: 320 mg ต่อวัน ผักใบเขียวทั้งหลาย แกนกลางของ chlorophyll มีมาก Broccoli, Almonds, Cashews 22 แมกนีเซียมช่วยในการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท ทำให้หัวใจเต้นเป็น จังหวะ ทำให้กระดูกแข็งแรง และกระบวนการอื่นอีกกว่า 300 ชนิด

23 Calcium & Hypertension งานวิจัยพบว่า อาหารที่มี แคลเซียมต่ำจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ ปริมาณที่แนะนำ อายุ 19-50 ปี: 1000 mg ต่อวัน อายุ 50 ปีขึ้นไป หรือ ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร: 1200 mg ต่อวัน (milk, yogurt, cheese salmon, tofu ผักใบเขียว) 23

24 เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมโดย 1.ต้องได้รับแมกนีเซียม และ แร่สังกะสี (zinc) อย่าง เพียงพอ 2.ต้องได้รับ Vitamin D เพื่อช่วยการดูดซึม 3.ลดอาหารที่มี ออกซาเลต เช่น โกฐน้ำเต้า มะเฟือง พริกไทยดำ ผักชีฝรั่ง เมล็ดป๊อปปี้ ผักโขม หัวผักกาด ถั่วต่างๆ ลูกไม้ต่างๆ 4.ลดแอกอฮอล์ กาแฟ ยาแก้ท้องเฟ้อ โซเดียม ฟอสเฟต 5.เพิ่มอาหารที่มีกากใย Calcium & Hypertension 24

25 „ The American Heart Association DOES NOT support the use of vitamin E supplementation to reduce the risk of heart disease and they strongly discourage the use of beta carotene supplements which have been associated with an increased risk of cancer, particularly among smokers. Antioxidants and Heart Disease 25

26 D ARK C HOCOLATE  Flavonoid-rich; powerful antioxidant  Improves vascular function  Decreases platelet adhesion  Decreases blood pressure  No more than 1-2 small squares daily 26

27 H OMOCYSTEINE & H EART D ISEASE  „ What elevates homocysteine?  „ Genetics (defective gene)  „ Chronic Kidney Disease ; Diabetes  „ Cigarette smoking; Alcoholism  „ Age 27 Homocysteine levels are 40 times more predictive of heart attack or stroke than Cholesterol levels!! Homocysteine สูง เพิ่มความเสี่ยงต่อ Heart disease!

28 R EDUCING H OMOCYSTEINE  เพิ่ม Folate มีมากในผักใบเขียว, asparagus, green beans, broccoli, tomatoes, beans and peas  เพิ่ม Vitamin B12 มีมากในปลา, egg yolk, milk, fermented cheese, fortified soy milk and cereal  เพิ่ม Vitamin B6 ได้แก่ watermelon, banana, broccoli, spinach, potatoes 28

29 สรุปการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจาก โรคหลอดเลือดและหัวใจ ควบคุม blood pressure ควบคุม blood cholesterol งดบุหรี่ No Smoking เพิ่ม Physical activity ลดน้ำหนัก ควบคุมเบาหวานให้ดี Diabetes ควบคุมอารมณ์ Stress and anger 29

30 T HANK YOU FOR YOUR ATTENTION 30


ดาวน์โหลด ppt โภชนาการเพื่อการป้องกัน โรคหลอดเลือดและหัวใจ Heart attack Stroke อ. ดร. ปิยะวรรณ บุญ โพธิ์ แขนงวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google