งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 16 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 16 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 16 )

2 สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา อัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ปี 2549(1 มค.- 22 เมย.) ที่มา : รง.506 อัตรา : ปชก. แสนคน

3 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน สคร.6 ขก. = 49555 : 655.35

4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี และ ปี 2548 อัตราป่วย / แสน ประชากร แหล่งข้อมูล : รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6

5 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกกลุ่มอายุ พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 16 ) อัตราป่วย /100,000 แหล่งข้อมูล : รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ( รวม ) จำแนกตามเขตรวจ ราชการ 1 มค.- 22 เมย. 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) แหล่งข้อมูล : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อัตราป่วยต่อประชากร แสนคน

7 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ( รวม ) พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) แหล่งข้อมูล : รง.506 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 อัตราป่วยต่อ ประชากรแสนคน สคร.6 = 211 : 2.79

8 สัดส่วนโรคไข้เลือดออก จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ( สัปดาห์ที่ 16) ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) ร้อยละ

9 จำนวนป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) พื้นที่ รับผิดชอบ สคร.6 จำแนกรายเดือน ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) เปรียบเทียบ ค่ามัธยฐาน 5 ปี และ ปี 2548 จำนวน ( ราย ) แหล่งข้อมูล : รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก

10 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จำแนก กลุ่มอายุ พื้นที่รับผิดชอบ สคร.6 ขก. ปี 2549 ( สัปดาห์ที่ 16) อัตราป่วย /100,000 แหล่งข้อมูล : รง. 506 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ สคร. 6 ขก.

11 อ. สังคม กิ่ง อ. หนองหิน อ. บ้านไผ่

12

13 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม กลุ่มระบาดวิทยา สคร. ที่ 6 จ. ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง ทางระบาดวิทยา พื้นที่รับผิดชอบ สคร. ที่ 6 ขก. ปี 2549 ( ณ สัปดาห์ 16 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google