งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 เดือนกันยายน 2550 เท่ากับ 117.4 ก.ย.50 / ส.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ก.ย.50 / ก.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.1 ดัชนีราคา ผู้บริโภค ทั่วไปของประเทศ ม.ค.-ก.ย.50/ม.ค.-ก.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.0

4 ก.ย.50 / ส.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 ก.ย.50 / ส.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน สับปะรด เงาะ มะม่วง และทุเรียน) - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ข้าวสารเหนียว - กาแฟผงสำเร็จรูป สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ผักสด หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.5   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผลไม้สด (ส้มเขียวหวาน สับปะรด เงาะ มะม่วง และทุเรียน) - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ข้าวสารเหนียว - กาแฟผงสำเร็จรูป สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เนื้อสุกร - ไก่สด - ผักสด หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - บุหรี่และผลิตภัณฑ์สุรา หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.6   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - - น้ำมันเชื้อเพลิง - - บุหรี่และผลิตภัณฑ์สุรา

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกันยายน 2550

6 ก.ย.50 / ก.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.1 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.8   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผักและผลไม้ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 3.8   สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ข้าวสารเหนียว - ไข่และผลิตภัณฑ์นม - ผักและผลไม้ หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.1 - น้ำมันเชื้อเพลิง หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 1.1 - น้ำมันเชื้อเพลิง

7 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกันยายน 2550

8 ม.ค.- ก.ย.50/ม.ค.-ก.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.5 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 4.5 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.4 หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น ร้อยละ 0.4

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนกันยายน 2550

10 เดือน กันยายน 2550 เท่ากับ 105.8 ก.ย.50 / ส.ค.50 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ก.ย.50 / ก.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 0.8 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ ม.ค.-ก.ย.50 / ม.ค.-ก.ย.49 สูงขึ้นร้อยละ 1.0

11 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนกันยายน 2550

12

13

14   เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th   โทรสายด่วนสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ 0 2507 7000   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793   ชมการถ่ายทอดแถลงข่าวดัชนีราคา ที่ www.price.moc.go.th หัวข้อชมการถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนกันยายน 2550 โดย นางนทีทิพย์ ทองเขาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google