งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 ดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index ดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป Headline Inflation ดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐาน Core Inflation

3 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน เมษายน 2549 เท่ากับ 114.3 เม. ย.49 / มี. ค.49 สูงขึ้นร้อย ละ 1.2 เม. ย.49 / เม. ย.48 สูงขึ้นร้อย ละ 6.0

4 เม. ย.49 / มี. ค.49 สูงขึ้น ร้อยละ 1.2 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 2.0  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - ผักสด - น้ำตาลทราย - ผักสด - น้ำตาลทราย - ไก่สด - น้ำตาลมะพร้าว - ไก่สด - น้ำตาลมะพร้าว - ไข่ไก่ - อาหารเช้า ( โจ๊ก ) - ไข่ไก่ - อาหารเช้า ( โจ๊ก )  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - อาหารธัญพืช - ซอส มะเขือเทศ - อาหารธัญพืช - ซอส มะเขือเทศ - น้ำมันพืช - น้ำส้มสายชู - น้ำมันพืช - น้ำส้มสายชู - ซีอิ๊ว - ผงชู รส - ซีอิ๊ว - ผงชู รส หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 0.7  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ ( ขส มก.) - ค่าโดยสารสาธารณะ ( ขส มก.)  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - อุปกรณ์การบันเทิง - อุปกรณ์การบันเทิง ( โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป ) ( โทรทัศน์ กล้องถ่ายรูป ) - เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ( ไวน์ ) - เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ( ไวน์ )

5 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือนเมษายน 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

6 เม. ย.49 / เม. ย.48 สูงขึ้น ร้อยละ 6.0 หมวดอาหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 5.6  สินค้าราคาสูงขึ้น - ผักสด - ผักสด - ผลไม้สด - ผลไม้สด - น้ำตาลทราย - น้ำตาลทราย - น้ำตาลมะพร้าว - น้ำตาลมะพร้าว  สินค้าราคาลดลง - เนื้อสุกร - เนื้อสุกร - ไก่สด - ไก่สด - ไข่ไก่ - ไข่ไก่ หมวดอื่นๆไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อย ละ 6.4  สินค้าราคาสูงขึ้น ได้แก่ - น้ำมันเชื้อเพลิง - น้ำมันเชื้อเพลิง - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่าโดยสารสาธารณะ - ค่ากระแสไฟฟ้า - ค่ากระแสไฟฟ้า - เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ - เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์  สินค้าราคาลดลง ได้แก่ - เครื่องใช้ไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้า - ค่าบริการสื่อสาร - ค่าบริการสื่อสาร

7 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

8 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือน เมษายน 2549 เท่ากับ 104.1 เม. ย.49 / มี. ค.49 สูงขึ้นร้อย ละ 0.3 เม. ย.49 / เม. ย.48 สูงขึ้นร้อย ละ 2.9

9 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ เดือนเมษายน 2549 ดัชนี (2545=100) อัตรา (%) เทียบเดือนที่ ผ่านมา

10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ผู้บริโภคพื้นฐานของประเทศ อัตรา (%) เทียบเดือน เดียวกันปีก่อน

11 สามารถดูข้อมูลของสำนักดัชนี เศรษฐกิจการค้าได้ที่ 1. เว็บไซต์ ชื่อ www.price.moc.go.th 2. โทรสายด่วนสอบถามข้อมูล อัตโนมัติ 0 2507 7000 3. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 0 2507 5793


ดาวน์โหลด ppt แถลงข่าวดัชนีราคา เดือนเมษายน 2549 โดย นายการุณ กิตติสถาพร ปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google