งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบปก booklet อุทยาน แห่งชาติทางบก ปกหลัง ปกหน้า บันทึกความทรงจำ... ส่วนสำหรับประทับตรายาง อุทยานฯ เหมือนเป็น passport และ นักท่องเที่ยว สามารถเก็บเป็นที่ระลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบปก booklet อุทยาน แห่งชาติทางบก ปกหลัง ปกหน้า บันทึกความทรงจำ... ส่วนสำหรับประทับตรายาง อุทยานฯ เหมือนเป็น passport และ นักท่องเที่ยว สามารถเก็บเป็นที่ระลึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบปก booklet อุทยาน แห่งชาติทางบก ปกหลัง ปกหน้า บันทึกความทรงจำ... ส่วนสำหรับประทับตรายาง อุทยานฯ เหมือนเป็น passport และ นักท่องเที่ยว สามารถเก็บเป็นที่ระลึก และ บันทึกความประทับใจเล็กๆ น้อยๆ ลงไปได้ ชื่อเรื่อง.... ใช้ตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม โลโก้สำนักอุทยานแห่งชาติ สถานที่ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระบุปีที่พิม์ รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย Dillenia UPC รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ Times New Roman สีขาว ขนาดตัวอักษรตามความ เหมาะสม รหัสสี C=40 M=70 Y=100 K=50 C=5 M=38 Y=94 K=0 ส่วนพับเข้า ด้านใน 0.75 ซม. 4.70 ซม. เส้นเหลือง 0.15 มม. พิชิตลาน สน... อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ( พิษณุโลก ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช บนยอดภู สูง อุทยานแห่งชาติภูสอย ดาว ต. ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 โทร.................. โทร สาร............. www.dnp.go.th........ 2552 โลโก้กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม

2 แผนที่.... หน้าแรก ส่วนหลังปกหน้า เป็นส่วนแสดงแผนที่อุทยาน แห่งชาติ รูปแบบปก booklet อุทยาน แห่งชาติทางบก

3 รูปแบบปก booklet อุทยาน แห่งชาติทางทะเล ปกหลัง ปกหน้า บันทึกความทรงจำ... ส่วนสำหรับประทับตรายาง อุทยานฯ เหมือนเป็น passport และ นักท่องเที่ยว สามารถเก็บเป็นที่ระลึก และ บันทึกความประทับใจเล็กๆ น้อยๆ ลงไปได้ ชื่อเรื่อง.... ใช้ตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม โลโก้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC สีขาว ขนาดตามความเหมาะสม โลโก้สำนักอุทยานแห่งชาติ สถานที่ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ระบุปีที่พิมพ์ รูปแบบตัวอักษรภาษาไทย Dillenia UPC รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ Times New Roman สีขาว ขนาดตัวอักษรตามความ เหมาะสม รหัสสี ส่วนพับเข้า ด้านใน 0.75 ซม. 4.70 ซม. เส้นเหลือง 0.15 มม. สวรรค์แห่งท้อง ทะเลอันดามัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ( นครศรีธรรมราช ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิ ลัน 93 หมู่ 5 บ้านทับละมุ ถ. เพชรเกษม ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา โทร.................. โทรสาร................. www.dnp.go.th C=83 M=20 Y=21 K=0 C=5 M=0 Y=90 K=0......... 2552

4 แผนที่.... หน้าแรก ส่วนหลังปกหน้า เป็นส่วนแสดงแผนที่อุทยาน แห่งชาติ รูปแบบปก booklet อุทยานแห่งชาติทางทะเล ส่วนหลังปกหน้า เป็นส่วนแสดงแผนที่อุทยาน แห่งชาติ

5 รูปแบบปกแผ่นพับ อุทยานแห่งชาติทางบก เขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสาม ร้อยยอด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ( สาขาเพชรบุรี ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช สถานที่ ติดต่อ หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง ต. เขา แดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร.................. โทรสาร............. สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร.................... โทร สาร........................ www.dnp.go.th........ 255 2 ปก หลัง ปก หน้า ปกหลัง ประกอบด้วย - โลโก้สำนักอุทยาน แห่งชาติ - สถานที่ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - ปีที่พิมพ์ - ตัวอักษรสีขาว ขนาด ตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษร ภาษาไทย Dillenia UPC - รูปแบบตัวอักษร ภาษาอังกฤษ Times New Roman ปกหน้า ประกอบด้วย - ชื่ออุทยานแห่งชาติ - หน่วยงานในสังกัด - โลโก้กรมอุทยาน แห่งชาติฯ - ตัวอักษรสีขาว ขนาด ตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC 3 ซม. เส้นเหลือง 0.15 มม. 3 ซม. รหัสสี C=40 M=70 Y=100 K=50 C=5 M=38 Y=94 K=0 ภาพที่เป็น จุดเด่นของ อุทยาน แห่งชาติ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

6 รูปแบบปกแผ่นพับ อุทยานแห่งชาติทางทะเล เขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติเขาสาม ร้อยยอด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ( สาขาเพชรบุรี ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช สถานที่ ติดต่อ 93 หมู่ 5 บ้านทับละมุ ถ. เพชรเกษม ต. ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา โทร.................. โทรสาร............. สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร.................... โทร สาร........................ www.dnp.go.th........ 2552 ปก หลัง ปก หน้า ปกหลัง ประกอบด้วย - โลโก้สำนักอุทยาน แห่งชาติ - สถานที่ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - ปีที่พิมพ์ - ตัวอักษรสีขาว ขนาด ตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษร ภาษาไทย Dillenia UPC - รูปแบบตัวอักษร ภาษาอังกฤษ Times New Roman ปกหน้า ประกอบด้วย - ชื่ออุทยานแห่งชาติ - หน่วยงานในสังกัด - โลโก้กรมอุทยาน แห่งชาติฯ - ตัวอักษรสีขาว ขนาด ตามความเหมาะสม - รูปแบบตัวอักษร Dillenia UPC 3 ซม. เส้นเหลือง 0.15 มม. 3 ซม. รหัสสี C=83 M=20 Y=21 K=0 C=5 M=0 Y=90 K=0 หมู่เกาะ สิมิลัน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ( นครศรีธรรมราช ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภาพที่เป็น จุดเด่นของ อุทยาน แห่งชาติ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบปก booklet อุทยาน แห่งชาติทางบก ปกหลัง ปกหน้า บันทึกความทรงจำ... ส่วนสำหรับประทับตรายาง อุทยานฯ เหมือนเป็น passport และ นักท่องเที่ยว สามารถเก็บเป็นที่ระลึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google